International Economics, studia II stopnia


grafika studia (4).pngInternational Buisness Program to najlepsze studia w Europie Wschodniej w kategorii Economics, zgodnie z rankingiem Eduniversal Best Masters Ranking 2021.

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku  International Economics prowadzone są w języku angielskim i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Głównym celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom zaawansowanej wiedzy w zakresie ekonomii międzynarodowej, nie odbiegającej poziomem od wiedzy oferowanej w ramach studiów magisterskich na najlepszych uniwersytetach w krajach Unii Europejskiej. Program zapewnia dobre przygotowanie teoretyczne uczestnikom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach doktoranckich w dziedzinie ekonomii w kraju lub za granicą. Tworzy podstawy dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką ekonomii międzynarodowej, w krajowym sektorze publicznym lub biznesie międzynarodowym.

Studenci programu International Economics mogą ubiegać się pod koniec pierwszego roku nauki o udział w programie double-degree w ramach umowy dwustronnej z uczelniami partnerskimi:

  • w Belgii - Catholic University of Louvain

  • Portugalii - University Institute of Lisbon

  • oraz w Niemczech - University of Trier

W ramach tego programu, drugi rok studiów odbywa się na uczelni partnerskiej. Po spełnieniu odpowiednich wymagań możliwe jest uzyskanie oprócz dyplomu UW również dyplomu na poziomie magisterskim uczelni partnerskiej. 


Dzięki studiom International Economics:

  • Będziesz płynnie wdrażał zaawansowane teorie mikro i makroekonomiczne podczas modelowania procesów społeczno-ekonomicznych
  • Zrozumiesz, jak działają międzynarodowe finanse i ekonomia i będziesz potrafił wykorzystać tę wiedzę do zaawansowanej inżynierii finansowej w międzynarodowych korporacjach
  • Zdobędziesz wiedzę na temat zasad negocjacji i będziesz wiedział, jak rozwiązywać spory handlowe
  • Będziesz z łatwością posługiwać się zaawansowanymi narzędziami ekonometrycznymi, takimi jak STATA, MAXIMA, Eview
  • Będziesz studiował  w międzynarodowym środowisku: większość studentów programu stanowią studenci międzynarodowi