UNIWERSYTET WARSZAWSKI DLA UKRAINY - FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”) realizuje projekt (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T215/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”


Будь ласка, виберіть навчальний модуль (можна вибрати більше одного модуля) та заповніть реєстраційну форму нижче. Будь ласка, надайте всі дані - це обов'язкова умова для участі в Проекті та отримання підтримки.

Після заповнення та відправлення реєстраційної форми ви отримаєте Декларацію учасника проекту разом із інструкціями щодо її підписання та подальших дій.

 УВАГА Для прийняття участі в проекті особі-учаснику обов'язково має бути наданий ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР (номера, видані після 23 лютого 2022 року). Будь ласка, не додавайте інших документів, крім «Паперу про призначення PESEL UKR». Будь ласка, просимо додати повідомлення тільки про учасника курсу! Якщо участь у курсі братиме дитина, необхідно додати повідомлення про номер PESEL дитини (не батьків!). Анкета без відмітки повідомлення про надання номеру PESEL UKR учасника не буде прийнята.

 УВАГА Якщо форма вже було заповнена один раз, участь у наступних заходах не вимагає її повторного заповнення. Будь ласка, зв’яжіться з нами (}s[~dP0N.jlLw|q9X3/Gf]#[k]OiFFle$YRUmtzy9&84S), щоб додати вас до іншого курсу.Прохання вводити дані у форму лише польською мовою.

 УВАГА Щоб мати можливість надіслати реєстраційну форму, необхідно обрати (поставити галочку) МІНІМУМ ОДИН навчальний модуль.

 УВАГА Прохання вводити дані у форму лише польською мовою (Будь ласка, не заповнюйте кирилицею).

 УВАГА Будь ласка, прикріпляйте ЛИШЕ файл у форматі .jpg, .png, .jpeg!
** зверніть увагу, якщо ви заповнюєте форму за допомогою IPhone - будь ласка, прикріпіть ОДНО фото у форматі .jpg

 УВАГА У разі якщо учасник є неповнолітнім, декларацію підписує один з батьків/правовий опікун. ТІЛЬКИ ПІДПИСАНА, ОТРИМАНА ТА ПЕРЕВІРЕНА  НАМИ ДЕКЛАРАЦІЯ НАДАЄ ДОСТУП ДО УЧАСТІ В ПРОЕКТІ !

👉 Kliknij tutaj, aby wyświetlić opis po polsku


Prosimy o wybór modułu szkoleniowej (możliwy jest wybór więcej niż jednego modułu) oraz wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego. Prosimy podać wszystkie dane - jest to warunek konieczny udziału w Projekcie i uzyskania wsparcia.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, otrzymacie Państwo Deklarację Uczestnika Projektu wraz z instrukcjami jej podpisywania i dalszego postępowania.

 Uwaga!  Aby wziąć udział w Projekcie konieczne jest posiadanie "Powiadomienia o nadaniu polskiego numeru PESEL ze statusem UKR" (numery nadane po 23 lutego 2022 r.). Prosimy nie załączać innego dokumentu niż "Powiadomienie o nadaniu PESEL UKR". Prosimy załączyć wyłącznie powiadomienie dotyczące uczestnika kursu! Jeśli w zajęciach udział weźmie dziecko, należy załączyć powiadomienie dotyczące numeru PESEL dziecka (nie rodzica). Formularz bez „Powiadomienia o nadaniu PESEL UKR” uczestnika nie zostanie zaakceptowany.

 Uwaga!  Jeśli formularz został już raz przesłany, udział w kolejnych aktywnościach nie wymaga ponownego jego wypełniania. Prosimy o kontakt (}s[~dP0N.jlLw|q9X3/Gf]#[k]OiFFle$YRUmtzy9&84S) celem dopisania Pani/Pana do innego kursu.

 Uwaga!  Aby móc wysłać formularz rejestracyjny, należy wybrać (zaznaczyć) MINIMUM JEDEN moduł szkoleniowy.

 Uwaga!  Dane w formularzu prosimy wprowadzać wyłącznie w języku polskim (prosimy nie stosować cyrylicy).

 Uwaga!  Prosimy o załączenie pliku WYŁĄCZNIE w formacie jpg, .png, .jpeg *prosimy zwrócić uwagę przy wypełnieniu formularza przy wykorzystaniu IPHONE'A - prosimy załączyć JEDNO zdjęcie, w formacie .jpg

 Uwaga!  W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic/opiekun prawny.


З будь-якими запитаннями звертайтеся до:
📧 }s[~dP0N.jlLw|q9X3/Gf]#[k]OiFFle$YRUmtzy9&84S
📞 22 55 49 132 / 22 55 49 186 (UKR / RUS / PL)
📞 22 55 49 183 (PL / EN)
 


processing...
Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowego / Вибір навчального модуля
PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA / ОСНОВНІ ДАНІ УЧАСТНИКАSTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU / СТАТУС УЧАСНИКА НА МОМЕНТ ПРИЄДНАННЯ ДО ПРОЄКТУ

DANE KONTAKTOWE / КОНТАКТНІ ДАНІ


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO / ДАНІ ОДНОГО З БАТЬКІВ АБО ОПІКУНА


Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE / КОНТАКТНІ ДАНІOświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
Підтверджую, що на момент підписання цього формуляру маю диплом про закінчення середньої школи


Wyślij