mtkacz

M.A. Monika Tkacz

22 55 49 160
Financial Office
Specialist

Office hours

wtorek, środa, godz. 9.00 -16.00, budynek A, pokój A408

Room

A408