Publikowanie informacji


informacje_brip_www.png

Biuro Rekrutacji i Promocji jest odpowiedzialne za zamieszczanie informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym, na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych. Do obowiązków pracowników sekcji należy również redagowanie comiesięcznego newslettera Wydziału.

Biuro prowadzi także oficjalne konta Wydziału w serwisach społecznościowych, tj.:

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału do współpracy w ramach upowszechniania informacji o działaniach społeczności Wydziału. Pomożemy również, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w przygotowaniu materiałów graficznych pod wydziałowe inicjatywy.

Wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: promocja@wne.uw.edu.pl