Kontakt

  kontakt w sprawach promocyjnych: promocja@wne.uw.edu.pl
  tel. 22/ 55 49 145
  pokój A403
  poniedziałek - piątek 09:00 - 17:00


  zapytania dotyczące rekrutacji: 
rekrutacja@wne.uw.edu.pl lub admissions@wne.uw.edu.pl
  tel. 22/ 55 49 190
  Aula D
  poniedziałek - piątek 10.00 - 15.00


Biuro Rekrutacji i Promocji


Pracownicy


mdominiak
mgr Dominiak Magdalena
Biuro Rekrutacji i Promocji
Specjalista
mdominiak@wne.uw.edu.pl
dhuczek
mgr Huczek Dominika
Biuro Rekrutacji i Promocji
Specjalista
dhuczek@wne.uw.edu.pl
moponowicz
mgr Oponowicz Monika
Biuro Rekrutacji i Promocji
Specjalista
moponowicz@wne.uw.edu.pl
kpaczoska
mgr Paczoska Krystyna
Biuro Rekrutacji i Promocji
Specjalista
kpaczoska@wne.uw.edu.pl