Zarządzenia Dziekana


Zarządzenia Dziekana 2022/2023

Zarządzenia Dziekana 2021/2022

Zarządzenia Dziekana 2020/2021

Tytuł Data wydania
Zarządzenie w sprawie nowelizacji Zarządzenia Dziekana z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych 16.06.2021
Zarządzenie w sprawie nowelizacji Zarządzenia Dziekana z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych 19.11.2021
Zarządzenie w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych 07.06.2021
Zarządzenie w sprawie powołania katedr i zakładu WNE UW 15.04.2021
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. etyki w kadencji 2020-2024 30.10.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia Doktorantów 12.03.2021
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024 12.03.2021
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursu na dofinansowanie działalności naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE UW 11.01.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rekrutacyjnego Spring School 4EU+ 12.03.2021
Zarządzenie w sprawie powołania struktury WNE UW 12.03.2021
Zarządzenie w sprawie ustanowienia Regulaminu konkursu na dofinansowanie działalności naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE UW 11.01.2020
Zarządzenie w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW ośrodka badawczego Accounting and Economics Research Centre 19.11.2021
Zarządzenie w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW ośrodka badawczego Association for Cultural Economics Poland 19.11.2021
Zarządzenie w sprawie zasad oceny aktywności naukowej pracowników WNE UW 29.09.2021
Zarządzenie w sprawie zasad podziału wydziałowych środków na badania (BST) 29.09.2021
Zarządzenie w sprawie zasad premiowania aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów WNE UW 29.09.2021
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych 14.11.2020
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE 29.09.2021
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć prowadzonych w programie studiów doktoranckich Quantitative Psychology and Economics (QPE) 14.11.2020

Zarządzenia Dziekana 2019/2020

Tytuł Data wydania
Zarządzenie w sprawie powołania Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana WNE do spraw danych w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana WNE do spraw USOS w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie” oraz Szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych na badania naukowe oraz wyjazdy 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu stypendialnego oraz uchwalenia Szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych na badania naukowe oraz wyjazdy 15.01.2020
Zarządzenie w sprawie określenia zasad pracy pracowników administracji 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. etyki w kadencji 2020-2024 30.10.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Finansowej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych adeptów nauki (pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich WNE) 15.10.2019
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnej Programu Quantitative Pychology and Economics 30.10.2019
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana WNE do spraw licencji sieciowej oprogramowania Stata w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie powołania powołania Komisji ds. Kształcenia Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024 09.09.2020
Zarządzenie w sprawie Regulaminu wewnętrznego konkursu WNE UW na Projekty Badawcze Młodych Adeptów Nauki (PBMAN) 15.10.2019
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE UW 11.12.2019

Zarządzenia Dziekana 2018/2019

Zarządzenia Dziekana 2017/2018

Zarządzenia dziekana 2016/2017

Tytuł Data wydania
Zarządzenie w sprawie ogólnych zasad postępowania z pracami doktorskimi na WNE UW 21.06.2017
Zarządzenie w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 14.06.2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) 11.05.2017
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana w kadencji 2016-2020 28.09.2016
Zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich 19.04.2017
Zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds Studiów Doktoranckich 17.10.2017
Zarządzenie w sprawie publikowania listy publikacji naukowych w czasopismach z list A i C MNiSW 21.06.2017
Zarządzenie w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych 12.09.2017
Zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody za postęp publikacyjny 21.06.2017
Zarządzenie w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW 30.05.2017
Zarządzenie w sprawie wykorzystania funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału naukowego Wydziału 19.04.2017
Zarządzenie w sprawie wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów 25.09.2017
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE UW 30.11.2016
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE UW 11.09.2017
Zarządzenie w sprawie zasad wyróżniania doktoratów na WNE UW 21.06.2017
Zarządzenie w sprawie zasad zakupu i udostępniania danych przez pracowników WNE UW 29.11.2017