Stypendium socjalne


Kto może się ubiegać o stypendium socjalne?

  • studenci Uniwersytetu Warszawskiego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w ich rodzinie na osobę nie przekracza 1050 zł
  •  studenci studiujący nie dłużej niż 6 lat; do limitu wliczają się studia rozpoczęte również na innej uczelni niż Uniwersytet Warszawski

Wnioskowanie o stypendium socjalne

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOSweb. Aby złożyc wniosek, należy:

  • zalogować się do systemu USOS
  • wybrać zakładkę dla wszystkich   wnioski
  • następnie, z listy wniosków wybrać wniosek o stypendium socjalne na rok 2021/2022 oraz oświadczenie o dochodach za rok 2020.
  • wypełnić obydwa wnioski i zapisać w systemie USOS

Wnioski o stypendium należy składać dla każdego semestru oddzielnie.

 Więcej informacji znajduje się na stronie Biura ds.pomocy matertialnej.