WORKING PAPERS

Seria wydawnicza WORKING PAPERS prowadzona jest przez WNE UW od 2008 r. i jak dotąd opublikowano w niej ponad 300 prac.

Informacje dla autorów:

Do serii WORKING PAPERS przyjmowane są artykuły pracowników naukowych WNE UW oraz publikacje z konferencji organizowanych na WNE UW. Artykuły powinny dotyczyć ekonomii, mieć charakter oryginalnych prac badawczych, nie być wcześniej publikowane. Przyjmowane są wyłącznie tekkty w języku angielskim. Prace prosimy przesyłać e-mailem do dr. Piotra Korysia (dwa pliki: (1) główny tekst bez podania tytułu artykułu oraz autorów (plik DOC/DOCX lub TEX) oraz (2) stronę tytułową zawierającą: tytuł opracowania, autorów oraz ich afiliację (plik DOC/DOCX lub TXT). Przed przesłaniem tekstu prosimy zapoznać się z szczegółowymi wymogami edycyjnymi.

WYMOGI EDYCYJNE

WORKING PAPERS Z LAT:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw