Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Central European Economic Journal (CEEJ)

CEEJ_logo_27032017-01.jpgCzasopismo Central European Economic Journal (CEEJ) stanowi kontynuację długiej tradycji wydawania czasopism naukowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 do 2016 roku było wydawane pod tytułem Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo. W 2017 roku podjęto współpracę z profesjonalnym wydawcą De Gruyter Open i obecnie czasopismo jest dostępne na zasadzie Open Access na platformie DGO.

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie. Oferujemy szybką i transparentną procedurę recenzyjną (double-blind review). Nie pobieramy żadnych opłat. Czasopismo jest w pełni anglojęzyczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Central European Economic Journal (CEEJ) oraz platformy De Gruyter Open.

Można tam znaleźć szczegółowe informacje dotyczące samego czasopisma, sposobu składania tekstów, procedury recenzyjnej czy przyjętych w kwartalniku zasad etycznego publikowania naukowego.

Teksty do CEEJ prosimy składać za pomocą Editorial Managera.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw