Komisje

Komisje funkcjonujące na Wydziale Nauk Ekonomicznych powołane w celu wypełnienia zadań statutowych, regulaminowych, oraz jako ciała doradcze przy Dziekanie WNE oraz Radzie Wydziału.

Rada Dydaktyczna
 • dr hab. Anna Białek-Jaworska
 • dr Marcin Chlebus
 • dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz.
 • dr Tomasz Gajderowicz
 • dr hab. Agnieszka Kopańska
 • dr Katarzyna Kowalska
 • dr Tadeusz Koźniewski (MiMUW)
 • prof. dr hab. Janusz Kudła
 • dr Przemysław Kusztelak
 • dr Dagmara Mycielska
 • dr Maria Ogonek
 • dr Paweł Sakowski
 • dr hab. Sebastian Skuza, prof. ucz. (WZ UW)
 • dr Aneta Dzik-Walczak
 • dr hab. Leszek Wincenciak

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK)

Komisja ds. Zatrudnienia i Konkursowa
 1. dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz.* – przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. ucz. – zastępca przewodniczącego Komisji;
 3. dr Ewa Cukrowska-Torzewska;
 4. prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski*;
 5. prof. dr hab. Jakub Growiec, SGH;
 6. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.*;
 7. dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.*;
 8. dr hab. Cecylia Leszczyńska*;
 9. dr Michał Myck, CENEA;
 10. dr hab. Małgorzata Olszak, prof. ucz.*;
 11. dr Łukasz Postek;
 12. dr hab. Krzysztof Szczygielski;
 13. dr hab. Robert Ślepaczuk;
 14. dr Ewa Zawojska;
 15. prof. dr hab. Tomasz Żylicz.
  * członkowie komisji wyznaczeni przez Radę Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse 
 1. Regulamin Komisji Konkursowej


Komisja ds. Kształcenia Doktorantów
 1. prof. dr hab. Jan Michałek – przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.;
 3. dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz.;
 4. dr hab. Małgorzata Kalbarczyk;
 5. mgr Wiktor Budziński 
 6. mgr Joanna RachubikKomisja Doktorska IV Finansowa
 1. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz. (przewodniczący)
 2. dr hab. Małgorzata Olszak (wiceprzewodnicząca)
 3. dr hab. Ewa Aksman
 4. dr hab. Anna Białek-Jaworska
 5. dr hab. Teresa Czerwińska, prof. ucz.
 6. dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz.
 7. dr hab. Marcin Gruszczyński
 8. dr hab. Renata Karkowska, prof. ucz.
 9. dr hab. Agnieszka Kopańska
 10. dr hab. Stanisław Kubielas, prof. ucz.
 11. prof. dr hab. Janusz Kudła
 12. dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak
 13. prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 14. dr hab. Stanisław Skuza, prof. ucz.

Komisja ds. Studiów Podyplomowych
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska (prodziekan ds. finansowych)
 • dr Dominika Gadowska-dos Santos (prodziekan ds. studenckich)
 • kierownicy studiów podyplomowych:
  • dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz.
  • dr Jarosław Górski
  • dr Przemysław Kusztelak


Komisja ds. Nagrody im. A. Semkowa
 1. Dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz (jako Dziekan WNE UW) – przewodnicząca 
 2. Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.  
 3. Prof. dr hab. Janusz Kudła  
 4. Dr hab. Maciej Tymiński 
 5. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz 

Komisja Wyborcza

Komisja ds. Etyki

Powołana uchwałą Rady Wydziału z dnia 28 maja 2014 r. - uchwała nr 21/2014 WNE.

- regulamin Komisji
- wzór wniosku 

Skład Komisji:

 1. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz (przewodniczący)
 2. Dr hab. Agata Górny, prof. ucz. 
 3. Dr hab. T. Kopczewski 
 4. Dr hab. M. Krawczyk, prof. ucz. 
 5. Dr hab. K. Metelska-Szaniawska 
 6. Mgr J. Rachubik 
 7. Dr hab. P. Strawiński, prof. ucz. 

Komisja Finansowa
 1. dr hab. Agnieszka Kopańska – przewodnicząca Komisji;
 2. dr hab. Marcin Gruszczyński;
 3. dr hab. Wojciech Otto;
 4. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska prof. ucz.;
 5. mgr Beata Żak – pełnomocnik Kwestora na WNE.

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy powołani przez Dziekana WNE na podstawie §14 Regulaminu WNE UW

Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

dr Tomasz Jeruzalski
Zadania: odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na WNE.


Pełnomocnik ds. Programu Erasmus +

dr Grzegorz Kula
Zadania: pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. wymiany studenckiej w ramach Erasmus +
E-mail: gcO}n7T[?15oDquK$|9~M]#[MV-q\-Hr3zux6i~-erFo6

Obsługa administracyjna: Sylwia Kulczyńska
Strona www: www.erasmus.wne.uw.edu.pl


Pełnomocnik ds. Programu MOST

dr hab. Maciej Tymiński
Zadania: współpraca wydziałowa w ramach krajowego programu wymiany studenckiej MOST.
E-mail: gcO}n7T[?15oDquK$|9~MB{]#[UXIkX$HG!L-^$zkC/bxtV/h
Strona www: Program MOST


Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Zadania: opieka i koordynacja obowiązkowych praktyk studenckich na WNE.
dr hab. Cecylia Leszczyńska
E-mail: gcO}n7T[?15oDquK$|9~MB{Ibx]#[KP1qiuOU*!{Q[id-/r1-/}qRSe
Strona www: Organizacja praktyk studenckich na WNEPełnomocnik ds. USOS

dr Mateusz Kopyt
pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (program USOS oraz portal USOSWeb).

E-mail: gcO}n7T[?15oDquK$|9~]#[UO?nh+kS*qBe8z[+v#*k


Pełnomocnik ds. potwierdzania efektów uczenia się

Pełnomocnik ds. baz danych

Pełnomocnik ds. Międzyuczelnianego Ośrodka Kształcenia Doktorantów (MOKD)


Kierownicy studiów

Kierownicy studiów

Sekretarz Rady Wydziału

Sekretarz Rady Wydziału w roku akademickim 2020/2021

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw