Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Komisje

Komisje funkcjonujące na Wydziale Nauk Ekonomicznych powołane w celu wypełnienia zadań statutowych, regulaminowych, oraz jako ciała doradcze przy Dziekanie WNE oraz Radzie Wydziału.

Komisja Dydaktyczna

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK)

Komisja Konkursowa i Oceniająca

Komisja ds. Studiów Doktoranckich Stacjonarnych

Komisja ds. Studiów Doktoranckich Niestacjonarnych

Komisja ds. Studiów PodyplomowychKomisja Wyborcza

Komisja ds. Etyki

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy powołani przez Dziekana WNE na podstawie §14 Regulaminu WNE UW


Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

dr Tomasz Jeruzalski
Zadania: odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na WNE.


Pełnomocnik ds. Programu Erasmus +

dr Grzegorz Kula
Zadania: pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. wymiany studenckiej w ramach Erasmus +
E-mail: 4d`?q7kQJEb/-xZwPiN%&]#[tWB/_-_hB0H8}pc]1_Wrp

Obsługa administracyjna: Izabela Barzycka
Strona www: www.erasmus.wne.uw.edu.pl


Pełnomocnik ds. Programu MOST

dr hab. Maciej Tymiński
Zadania: współpraca wydziałowa w ramach krajowego programu wymiany studenckiej MOST.
E-mail: 4d`?q7kQJEb/-xZwPiN%&RM]#[|YZ&[$_90\Zxm%PoYO/w2C6
Strona www: Program MOST


Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Zadania: opieka i koordynacja obowiązkowych praktyk studenckich na WNE.
dr hab. Cecylia Leszczyńska
E-mail: 4d`?q7kQJEb/-xZwPiN%&RMCL}]#[rQF/lufK55NkHpI]Y_F0i3CL9j
Strona www: Organizacja praktyk studenckich na WNEPełnomocnik ds. USOS

dr Mateusz Kopyt
pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (program USOS oraz portal USOSWeb).

E-mail: 4d`?q7kQJEb/-xZwPiN%]#[|PP+k+'I5%k!!%@\Fr?n


Pełnomocnik ds. potwierdzania efektów uczenia się


Pełnomocnik ds. Międzyuczelnianego Ośrodka Kształcenia Doktorantów (MOKD)

Kierownicy kierunków i specjalności

Kierownicy kierunków

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość: dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska

Informatyka i Ekonometria: dr Maria Ogonek


Kierownicy specjalności w języku polskim

Ekonomia Przedsiębiorstwa: dr Dominika Gadowska-dos Santos

Ekonomia Międzynarodowa: dr hab. Marcin Gruszczyński

Finanse Publiczne i Podatki: dr hab. Agnieszka Kopańska


Kierownicy specjalności w języku angielskim

Finance and International Investment: dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

International Economics: dr hab. Stanisław Kubielas, prof. UW

Quantitative Finance: dr Paweł Sakowski


Kierownicy specjalizacji (studia zaoczne)

Ekonomia Przedsiębiorczości - dr Dominika Gadowska-dos Santos


Kierownicy studiów międzykierunkowych

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie - prof. dr hab. Janusz Kudła

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne - dr Maria Ogonek


Sekretarz Rady Wydziału

Sekretarz Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw