Kolegium Dziekańskie

 

dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.

email: jiX^S*DT{He[Q!zynRx@8b+?.]#[RQKNHp0Lo0GrIn`'dJ%|wX5+u

Dziekan Wydziału

Dyżur: 

 

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 

email: jiX^S*DT{He[]#[XMoTK3$5qQVH

Prodziekan ds. naukowych

Dyżur:
 

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. 

email: jiX^S*DT{He[Q!zynRx@8b+?.]#[^dM@Bi$Go0GrIn`'dJ%|wX5+u

Prodziekan ds. finansowych

Dyżur: 
 

dr Dominika Gadowska - dos Santos

email: jiX^S*DT{He[Q!zynRx@8b+]#[OQ6CC|4@]_]J3.pqw4]2ESs

Prodziekan ds. studenckich 

 Dyżur: 

poniedziałki, godz. 15:00-18:00

Rezerwacja terminu dyżuru Prodziekan ds. studenckich jest możliwa poprzez formularz Doodle:

https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-time

Dyżury Prodziekan ds. studenckich rozpoczną się 12 października 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, dyżury będą się odbywać do odwołania w formie zdalnej.


Zarządzenia Dziekana WNE UW

Rok akademicki 2020/2021
 1. ZD z 30.10.2020 w sprawie powołania Komisji ds. etyki w kadencji 2020-2024
 2. ZD z 14.11.2020 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2020/2021
 3. ZD z 14.11.2020 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć prowadzonych w programie studiów doktoranckich Quantitative Psychology and Economics (QPE)
 4. ZD z 11.01.2020 w sprawie ustanowienia Regulaminu konkursu na dofinansowanie działalności naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE
 5. ZD z 11.01.2020 w sprawie powołania Komisji konkursu na dofinansowanie działalności naukowej realizowanej przez doktorantów i nowych pracowników WNE
 6. ZD z 12.03.2021 w sprawie powołania Komitetu Rekrutacyjnego Spring School 4EU+ The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal
 7. ZD z 12.03.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
 8. ZD z 12.03.2021 w sprawie powołania struktury Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 9. ZD z 12.03.2021 w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
 10. ZD z 15.04.2021 w sprawie powołania katedr i zakładu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 11. ZD z 7.06.2021 w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 2020/2021
 12. ZD z 16.06.2021 w sprawie nowelizacji Zarządzenia Dziekana z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2020/2021
 13. ZD z 29.09.2021 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2021/2022
 14. ZD z 29.09.2021 w sprawie zasad premiowania aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów WNE UW  w roku akademickim 2021/22 i 2022/2023
 15. ZD z 29.09.2021 w sprawie zasad podziału wydziałowych środków na badania (BST)
 16. ZD z 29.09.2021 w sprawie zasad oceny aktywności naukowej pracowników WNE UW  dla potrzeb przyznawania Wyróżnień Rektora

 


Rok akademicki 2019/2020
 1. ZD z 15.10.2019 w sprawie Regulaminu wewnętrznego konkursu WNE UW na Projekty Badawcze Młodych Adeptów Nauki (PBMAN) realizowanych z wyodrębnionych środków Wydziału Nauk Ekonomicznych
 2. ZD z 15.10.2019 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych adeptów nauki (pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich WNE)
 3. ZD z 30.10.2019 w sprawie powołania Komisji stypendialnej Programu Quantitative Pychology and Economics
 4. ZD z 11.12.2019 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2019/2020
 5. ZD z 15.01.2020 w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie” i uchwalenia Szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych na badania naukowe oraz ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów naukowych w ramach Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie”
 6. ZD z 9.09.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
 7. ZD z 9.09.2020 w sprawie powołania Komisji Finansowej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
 8. ZD z 9.09.2020 w sprawie powołania powołania Komisji ds. Kształcenia Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
 9. ZD z 9.09.2020 w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie” oraz Szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych na badania naukowe oraz ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów naukowych w ramach Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie”
 10. ZD z 9.09.2020 w sprawieokreślenia zasad pracy pracowników administracji w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2018/2019
 1. ZD z 4.01.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus na rok akademicki 2019/2020
 2. ZD z 16.01.2019 w sprawie zasad wyróżniania doktoratów na WNE
 3. ZD z 7.05.2019 w sprawie powołania Komisji Gender Equality Plan
 4. ZD z 20.05.2019 w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 2018/2019
 5. ZD z 22.05.2019 w sprawie powołania mgr Moniki Cedro na pełnomocnika Dziekana ds. badań
 6. Komunikat z 6.08.2019 w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW

Rok akademicki 2017/2018
 1. ZD z 1.02.2018 w sprawie dni dziekańskich w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
 2. ZD z 1.02.2018 w sprawie mini-grantów dla studentów roku 2018
 3. ZD z 28.02.2018 w sprawie wykorzystania funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału naukowego Wydziału
 4. ZD z 28.02.2018 w sprawie zwolnienia z czesnego na studiach II stopnia w języku angielskim 
 5. ZD z 10.04.2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019
 6. ZD z 20.06.2018 w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 2017/2018
 7. ZD z 20.06.2018 w sprawie w sprawie powołania mgr. Dariusza Sanderskiego na pełnomocnika ds. praktyk
 8. ZD z 4.07.2018 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2018/2019
 9. ZD z 4.07.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w języku angielskim na WNE UW
 10. Komunikat Dziekana z 4.07.2018 w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW
 11. ZD z 18.09.2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 


Rok akademicki 2016/2017

ZD z dnia 28.09.2016 w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana w kadencji 2016-2020
ZD z dnia 30.11.2016 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2016/2017
ZD z dnia 19.04.2017 w sprawie wykorzystania funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału naukowego Wydziału
ZD z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018
ZD z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)
ZD z dnia 30.05.2017 w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW
ZD z dnia 14.06.2017 w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 2016/2017
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie ustanowienia nagrody za postęp publikacyjny
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie publikowania listy publikacji naukowych w czasopismach z list A i C MNiSW
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie ogólnych zasad postępowania z pracami doktorskimi na WNE
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie zasad wyróżniania doktoratów na WNE 
ZD z dnia 11.09.2017 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 12.09.2017 w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 25.09.2017 w sprawie wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 17.10.2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2017/2018
ZD z dnia 29.11.2017 w sprawie zasad zakupu i udostępniania danych przez pracowników WNE UW
 


Rok akademicki 2015/2016

ZD 1/2016 z dnia 12.01.2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Programu ERASMUS+
ZD 3/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie dni dziekańskich w semestrze letnim 2015/2016


Rok akademicki 2014/2015

ZD 1/2015 z dnia 12.01.2015 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Wydziału lub komisji wydziałowych
ZD 2/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie sprawozdań pracowników
ZD 3/2015 z dnia 9.03. 2015 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego
ZD 4/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji
ZD 5/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w języku angielskim na WNE UW
ZD 6/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016
ZD 7/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. dziennych studiów doktoranckich
ZD 8/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Regulaminu WNE
ZD 9/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie sprawozdawania działalności naukowo badawczej  
ZD10/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016


Rok akademicki 2013/2014
 • ZD 1/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w jęz. angielskim na WNE UW
 • ZD 2/2014 z dnia 1.04.2014 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2014/2015
 • ZD 4/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • ZD 5/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie Regulaminu konkursu WNE UW na projekty realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Rok akademicki 2010/2011

Rok akademicki 2009/2010

Rok akademicki 2008/2009

Rok akademicki 2006/2007
 • ZD 1/2007 z dnia 26.07.2007 w sprawie kont poczty elektronicznej
 • ZD 2/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na kierownika Centrum Badań Rynku Pracy WNE UW
 • ZD 3/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. WSInf. Tomasza Stankiewicza na kierownika Ośrodka Badań Prywatyzacyjnych WNE UW
Rok akademicki 2005/2006

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw