Sekcja ds. Badań i Publikacji

Pełnomocnik ds. Badań i Publikacji

Monika Cedro
Stopień naukowy: mgr
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/]#[.oFWp}HtnpuNGs}${Z-v
Telefon: 22 55 49 188
Stanowisko: Pełnomocnik ds. Badań i Publikacji
Dyżury:

poniedziałek - piątek
9:00 – 16:00
budynek A, pokój A301


Uwagi:

Pracownicy


Małgorzata Ciachowska-Parzych
Stopień naukowy: mgr
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/sx~BZ]#[.oJTavwtsvNoGY}N{IIoXn-/G
Telefon: 22 5549139
Stanowisko: Samodzielny referent
Dyżury:

poniedziałek - piątek
9.00 - 16.00
budynek A, pokój A302


Anna Gloeh
Stopień naukowy: mgr
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/]#[|sMbcvHtnpuNGs}${Z-v
Telefon: 22 55 49 184
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

poniedziałek – piątek: 9.00-16.00

budynek A, pokój A302


Uwagi:
Ewa Kaźmierczak
Stopień naukowy: mgr
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/sx~BZF]#[$wBmkwmoc#NDfb+%4G48Y]tKK/
Telefon: 22 55 49 139
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

Nieobecna do 2020 r.


Anna Stelmasiak
Stopień naukowy: mgr
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/sx~BZ]#[|!UXj{ipilXoGY}N{IIoXn-/G
Telefon: 22 55 49 171
Stanowisko: Starszy specjalista
Dyżury:

poniedziałek - piątek
9.00 – 16:00
budynek A, pokój A301


Joanna Pacholska
Email: D1`r}3-|!0lXOjAE#Q@/sx~B]#[#|BVf}tpkl&P=PJ7}Z|ni%o#
Telefon: 22 55 49 183
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

pokój 302


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw