Sekcja ds. Badań i Publikacji

Sekcja ds. Badań i Publikacji pracuje w systemie pracy zdalnej. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub umówienia się na spotkanie.

Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji

Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIo]#[p0M&^eg76@WxB&Ks[h'N6\
Stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
Dyżury:
Uwagi:

Pracownicy


Monika Cedro
Stopień naukowy: mgr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2E]#[|{CmWq8Qh*q.-@5Ok2}.
Telefon: 22 55 49 188
Stanowisko: Starszy specjalista
Dyżury:

poniedziałek - piątek
9:00 – 16:00
budynek A, pokój A301


Uwagi:
Anna Gloeh
Stopień naukowy: mgr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2E]#[p!JxJj8Qh*q.-@5Ok2}.
Telefon: 22 55 49 184
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

poniedziałek – piątek: 9.00-16.00

budynek A, pokój A302


Uwagi:
Ewa Kaźmierczak
Stopień naukowy: mgr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoirQ1]#[t&?&RkaL]CJ~P#BP~y*N#T_{Bx
Telefon: 22 55 49 139
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

poniedziałek - piątek
8.30 - 15.30
budynek A, pokój A302


Uwagi:
Jacek Rapacz
Stopień naukowy: mgr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EI]#[y0?yFevpq3NE##\PZy?22
Stanowisko: Specjalista
Uwagi:

Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego"


Anna Wielgopolan
Stopień naukowy: mgr
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoirQ1]#[p5GnQikJi1J%P#BP~y*N#T_{Bx
Telefon: 22 55 49 121
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:
Uwagi:

Interdisciplinary Centre for Labour Market and Family Dynamics (LabFam)

Projekty:

Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility — LABFER (ERC Consolidator Grant, Horizon2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, POLSKIE POWROTY 2019

 


Joanna Wieczerzyńska-van Baarle
Stopień naukowy: mgr inż.
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoirQ1OW]#[y5GnH|aLtBW+{ojbdi?7AxOWG=@D
Stanowisko: Starszy specjalista
Uwagi:

Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program "Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych"


Iwona Bogacz
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EI]#[xzMpFevpq3NE##\PZy?22
Stanowisko: Starszy specjalista
Uwagi:

Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program "Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych"


Agnieszka Cichocka
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoi]#[p{GlMq_E[_`%u@Ib~iq7R`V
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Referent
Krzysztof Kachniarz
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoir]#[z&?lMpe7lC!0~s\`m2r$?xZ_
Telefon: 22 554 91 86
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:
Uwagi:

pokój 304

Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego"


Magdalena Lewandowska
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoirQ1]#[|*C$Fp`Iq8TtP#BP~y*N#T_{Bx
Telefon: 22 55 49 171
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

poniedziałek - piątek
9:00 – 16:00
budynek A, pokój A401


Joanna Pacholska
Email: 4A].d%{YyHh853Sju&2EIoir]#[y.?lMqhMe$!0~s\`m2r$?xZ_
Telefon: 22 55 49 183
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

pokój 304


Uwagi:

Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego"


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw