Zasady pracy Pracowni Informatycznej w okresie pracy zdalnej

Zasady pracy Pracowni Informatycznej w okresie pracy zdalnej.
Ze względu na potrzeby wykładowców i studentów jako Pracownia Informatyczna pracujemy zdalnie oraz stacjonarnie.

Problemy techniczne związane z usługami Microsoft (office365, teams..)
prosimy kierować na adres mailowy g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo-VkMG5]#[Tpd%w4!N@.]|CiWk1S3#ndxm7aV4|.

Dyżury stacjonarne pełnimy w godzinach 09:00 - 15:00 od pn-pt..

Dodatkowo świadczymy wsparcie telefoniczne w godzinach 08:00-20:00 pod poniższymi numerami telefonów.

Przydatne instrukcje

  1. Praca zdalna - krótki poradnik dla pracowników
  2. Instrukcja korzystania z MS Teams dla wykładowców
  3. Zakładanie uniwersyteckiego adresu mailowego dla studentów
  4. Aktywacja konta Microsoft m.in. do MS Teams dla studentów
  5. Licencje SAS, SPSS, STATA (chwilowo niedostępna)
  6. Pobieranie SAS, SPSS, STATA
  7. Instrukcja instalacji SAS 9.4

Kierownik

Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo-V]#[\qf4~OvUs*`VQtWk/\Zb]bxxC
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy


Uwagi:

Pracownicy


Marcin Bąba
Stopień naukowy: mgr
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ]#[Uib~jk2WeKl3bkVXFU=
Stanowisko: Webmaster
Radosław Hoffmann
Stopień naukowy: inż.
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo]#[Zop'oBvWnYn*?4gZFJ2r%]\
Telefon: 22 55 49 129
Stanowisko: Administrator sieci
Marcin Onyszczuk
Stopień naukowy: inż.
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo-]#[Uvo?|Oxcu*33HkzX1m3anu`t
Telefon: (0-22) 55-49-120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

Pokój: U001


Uwagi:

moja strona: www.mar-wer.pl


Paweł Bardyszewski
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo-VkMG]#[45C}{54\z~n/Eo.Z'JZrpuUlLt=0
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

pokój: U001


Uwagi:
Adam Korczyński
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|xlo-V]#[Irp4lO4Ws*`VQtWk/\Zb]bxxC
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

pokój: U001


Ireneusz Kulesz
Email: g+$E.T=h!Bv?Y#qb9dQ|x]#[Qrv.nH5!w-\HO}zHxZZme
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk Webmaster
Dyżury:

pokój: U001


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw