Zasady pracy Pracowni Informatycznej w okresie pracy zdalnej

Zasady pracy Pracowni Informatycznej w okresie pracy zdalnej.
Ze względu na potrzeby wykładowców i studentów jako Pracownia Informatyczna pracujemy zdalnie oraz stacjonarnie.

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na poniższe adresy mailowe:


Dyżury stacjonarne pełnimy w godzinach 08:00 - 20:00 od pn-pt..

Dodatkowo świadczymy wsparcie telefoniczne w godzinach 08:00-20:00 pod poniższymi numerami telefonów.

Przydatne instrukcje

  1. Praca zdalna - krótki poradnik dla pracowników
  2. Instrukcja korzystania z MS Teams dla wykładowców
  3. Zakładanie uniwersyteckiego adresu mailowego dla studentów
  4. Aktywacja konta Microsoft m.in. do MS Teams dla studentów
  5. Licencje SAS, SPSS, STATA
  6. Pobieranie SAS, SPSS, STATA
  7. Instrukcja instalacji SAS 9.4
  8. Instrukcja przekierowania poczty mailowej
  9. Pozyskiwanie licencji na ZOOMa

Adiunkt

Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO.L/h]#[rCvrPV.\xdojMpIi?_s~0~UzU
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Pracowni Informatycznej
Dyżury:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany.

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

Pracownicy


Marcin Bąba
Stopień naukowy: mgr
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`Igj]#[k7rb8rH^j%{K^gHVRXW
Stanowisko: Webmaster
Radosław Hoffmann
Stopień naukowy: inż.
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO.L]#[pA$fAI.^s5}B70YXRMO4Xy5
Telefon: 22 55 49 129
Stanowisko: Administrator sieci
Marcin Onyszczuk
Stopień naukowy: inż.
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO.L/]#[kH!yNV0jzdFKDglVApP}E79v
Telefon: (0-22) 55-49-120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

Pokój: U001


Uwagi:
Paweł Bardyszewski
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO.L/htY$]#[NaSaM@Jc!^}GAkzX4Ms4G7.n^}Jm
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

pokój: U001


Uwagi:
Adam Korczyński
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO.L/h]#[_D$r=VJ^xdojMpIi?_s~0~UzU
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk
Dyżury:

pokój: U001


Ireneusz Kulesz
Email: }X6!Z[Po*x#SU%c`IgjBO]#[gD+l@OK+|gk\KylF*]s/8
Telefon: 22 55 49 120
Stanowisko: Informatyk Webmaster
Dyżury:

pokój: U001


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw