Warsaw International Economic Meeting (WIEM)

Pomysł organizowania corocznych międzynarodowych spotkań narodził się w środowisku absolwentów dwóch czołowych polskich uczelni kształcących ekonomistów: Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku celem WIEM było stworzenie możliwości wymiany poglądów oraz utrzymywanie kontaktów między absolwentami tych dwóch uczelni, którzy zdecydowali się na kontynuowanie kariery naukowej zagranicą. Pierwsza edycja WIEM odbyła się w dniach 1-2 lipca 2006 i okazała się ogromnym sukcesem, przyciągając osoby polskiego pochodzenia z najbardziej renomowanych uczelni światowych, takich jak: Stanford, Chicago, Columbia, Northwestern, Yale, Minnesota, Tilburg, Barcelona Pompeu Fabra, London School of Economics oraz wielu innych. W 2008 roku WIEM otworzył się na uczestników spoza WNE UW i SGH. Z czasem WIEM stał się jedną z najważniejszych międzynarodowych konferencji ekonomicznych organizowanych w Polsce.

Obecnie organizatorem WIEM jest Wydział Nauk Ekonomicznych UW we współpracy z Narodowym Bankiem Polski oraz CenEA (Centre for Economic Analysis).

Szczegółowe informacje dotyczące WIEM znajdują się na stronie konferencji.

WIEM 2016

Jedenasta edycja WIEM odbyła się w dn. 28-30 czerwca 2016 r. Obrady konferencyjne miały miejsce w salach Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie oraz w salach BCC, w Pałacu Lubomirskich, przy Placu Żelaznej Bramy 10.

W Konferencji wzięło udział 66 osób reprezentujących polskie instytucje naukowe (m.in. Centrum Analiz Ekonomicznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Strukturalnych, Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, PAN) i 49 osób reprezentujące zagraniczne ośrodku badawcze. Uczestnicy Konferencji spoza Polski pochodzi z Belgii, Białorusi, Cypru, Danii, Francji, Iranu, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Pakistanu, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Uczestnicy Konferencji przedstawili 77 referatów podczas 26 sesji tematycznych. Gośćmi honorowymi byli:

 • prof. James Heckman (University of Chicago), który pierwszego dnia konferencji podczas sesji plenarnej wygłosił wykład: Intergenerational mobility: sources and mechanisms. A comparison of the US and Scandinavia,
 • prof. Nicholas Hanley (University of St. Andrews), który podczas drugiej sesji plenarnej przedstawił wykład: Testing economic indicators of sustainable development over the long run.

WIEM 2015

Dziesiąta edycja WIEM odbyła się w dn. 2-4 lipca 2015 r. Pierwszego dnia konferencji obrady toczyły się w salach BBC, w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10, w kolejnych dniach uczestników WIEM gościł Wydział Nauk Ekonomicznych UW. W konferencji uczestniczyło 120 osób (prezentujacych referaty i bez prezentacji), z czego 77 z Polski i 43 z zagranicy (m.in. z Belgii,  Podczas 33 równoległych sesji tematycznych wygłoszonych zostało 97 referatów. Odbyły się także dwie sesje plenarne, w trakcie których swoje wykłady przedstawili goście honorowi:

 • prof.  John Michael Van Reenen (London School of Economics) wygłosił wykład: Restoring productivity: does management matter,
 • prof. Gianmarco Ottaviano (London School of Economics) wygłosił wykład: Trade, competition and productivity

Best Paper Prize for Young Economist przyznano Florianowi Ungerowi (University of Munich) za pracę: The role of financial intermediation in international trade. Dwie nagrody dodatkowe przyznano Michałowi Burzyńskiemu (IRES, UC Louvain) za pracę: Do you really need yet another Visa in your pocket? The evaluation of migration policies for temporary and permanent immigrants, oraz Piotrowi Dworczakowi (Stanford University) za pracę: The effects of post-auction bargaining between bidders.


WIEM 2014

Dziewiąta edycja WIEM miała miejsce w dn. 10-12 lipca 2014 r. Obrady odbywały się w salach BBC w Pałacu Lubomirskich, przy Placu Żelaznej Bramy 10 oraz w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, przy ul. Długiej 44/50. Liczba uczestników (prezentujących oraz bez referatów) wyniosła 124, z czego 49 osób reprezentowało polskie instytucje naukowe, a 75 - ośrodki zagraniczne. Uczestnicy spoza Polski pochodzili z Austrii, Belgii, Cypru, Francji, Hongkongu, Indii, Iranu, Meksyku, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Czech, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Turccji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Podczas 32 sesji tematycznych pzedstawionych zostało 97 referatów.

Tradycyjnie odbyły się dwie sesje plenarne, podczas których wystąpili goście honorowi:

 • prof. David Foglio (Northwesten University oraz Institute for Policy Research) z wykładem: Using matched administrative data to design and improve public policy.
 • prof. Elhanan Helpman (Harvard University, Tel Aviv University) z wykładem: Trade and inequality.

Best Paper Prize for Young Economist przyznano Michałowi Burzyńskiemu za pracę Trading goods or human capital. The winners and losers form economic integration. Dwie nagrody dodatkowe otrzymali: Paweł Gola za pracę: Two-sector endogenous matching or the effects of technological change on wage levels and dispersion; oraz Claudia Herresthal za pracę: Mobiity, learning and school choice.


WIEM 2013

Ósma konferencja WIEM odbyła się w dn. 4-6 lipca 2013 r. Obrady toczyły się w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz w sali Galerii Porczyńskich prz Placu Bankowym 1. Wygłaszanym referatom przysłuchiwało się blisko 120 osób, liczba zarejestrowanych uczestników wyniosła 94, z czego 53 osoby reprezentowały polskie instytucje naukowe, a 41 osób - zagarniczne ośrodki badawcze. W trakcie 22 równoległych sesji tematycznych wygłoszonych zostało 58 referatów.

Odbyły się także dwie sesje plenarne, podczas których swoje wykłady przedstawili goście honorowi:

 • prof. Oded Stark, związany w WNE UW oraz Uniwersytetami w Klagenfurcie, Bonn i Wiedniu, przedstawił wykład: Globalization and social stress.
 • prof. Andrew Chesher (William Stanley Jevons Professor of Economics and Economic Measurement, Department of Economics, UCL), który wygłosił wykład: Limited information econometrics.

Przyznano także nagrodę dla młodych ekonomistów, którzy zaprezentowali swoje referaty podczas WIEM2013. Best Paper Prize for Young Economist przyznano Stefanowi Leggowi za pracę: The role od ranking, big shot and random success, dwie równorzędne dodatkowe nagrody trafiły do Jana Hogrefe (praca: Offshiring and relative labor demand from a task perspective) i Pierlaura Lopeza (praca: The term structure of the welfare cost of uncertainty).


WIEM 2012

Siódma edycja WIEM odbyła się w dn. 6-8 lipca 2012 r. W obradach uczestniczyło blisko 120 osób, wygłoszone zostały 82 referaty. Pododobnie jak w poprzednich latach obrady toczyły się na równoległych sesjach tematycznych. W tym roku po raz pierwszy wydarzeniem rozpoczynajacym WIEM był zorganizowany przez CenEA wykład dla uhnorowania prof. Leonida Huriwcza, wybitnego ekonomisty, polskiego pochodzenia, laureata nagrody Nobla (wraz z Erikiem S. Maskinem i Rogerem Myersonem). Prelegentem był prof. prof. Richard Blundell (University College London and Institute for Fiscal Studies), który wygłosił wykład zatytułowany: Empirical evidence and tax reform: lessons from the Mirrless Review.

Jak co roku przyznano nagrody za najlepsze wystąpienia. Pierwszą nagrodę zdobył Giovanni Ricco (wspólnie z Atif Ellahie) za pracę: Government spending reloaded: heterogeneity and fundamentalness in fiscal SVARs. Nagrodzono również Jana Marcusa (DIW Berlin) za pracę: The effect of unemployment on the mental health of spouses ‒Evidence from plant closures in Germany, oraz Sebastiana Kripfganza (Goethe University Frankfurt) zaprzygotownya wspólnie z Claudią Schwarz referat: Estimation of linear dynamic panel data models with time-invariant regressors.


WIEM 2011

Szósta edycja WIEM odbyła się w dn. 1-3 lipca 2011 r. Pierwszego dnia obrady konferencyjne odbywały się w sali im. Grabskiego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, a w kolejnych dwóch dniach toczyły sie w salach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie. W konferencji wzięło udział około 120 osób, uczestnicy reprezentowali głównie europejskie ośrodki akademickie, ale pochodzili także ze Stanów Zjednoczonych czy Iranu. Referaty (w sumie 82) przedstawiano na 30 równoległych sesjach tematycznych, poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak: mikroekonomia, makroekonomia, finanse, rynki pracy, ekonometria, handel międzynarodowy, edukacja czy energia i środowisko naturalne. 

W czasie trwania konferencji odbyły się także dwie sesje plenarne, podczas których wystąpili goście honorowi:

 • Prof. Costas Meghir (Yale University), z referatem The effect of education policy on crime: an Interegenerational perspective
 • Prof. Laszlo Halpern (Hungarian Academy of Science)  z referatem Imported inputs and productivity.

Już po zakończeniu konferencji przyznano nagrody za najlepsze wystąpienia. Pierwszą nagrodę otrzymał: Jacek Rothert (University of Texas, Austin) za pracę: Non-stationary shock, country risk and international prices in emerging economies; a drugą: Gurgen Aslanyan (CERGE-EI, Praga) za pracę: Controlling immigration: lon-run welfare vs policy designers.


WIEM 2010

Piąta edycja WIEM odbyła się w dn. 2-4 lipca 2010 r. Obrady konferencyjne odbyły się w sali im. Grabskiego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego (piątek, 2.07.2010) oraz w salach Wydziału Nauk Ekonomicznych, przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie (sobota-niedziela, 3-4.07.2010). W konferencji wzięło udział prawie 120 osób, na 31 tematycznych sesjach wygłoszonych zostało 85 referatów. 

W czasie trwania konferencji odbyły się także dwie sesje plenarne, podczas których wystąpili goście honorowi:

 • Prof. Ryszard Kokoszczyński (NBP, WNE UW) z referatem Future Financial Architecture,
 • Prof. James R. Markusen (University of Colorado at Boulder, University College Dublin) z referatem Multinationals and Methodology: a research journey.

W ramach konferencji, już po zakończeniu obrad, przyznano nagrody za najlepsze wystąpienia. Otrzymali je:  Annaig Morin (Max Weber Programme Felllowship, European University Institute) za pracę: Cyclicality of wages and union power; Katarzyna Lasek (Uniwersytet Gdański) za pracę: Maximum likelihood estimation of fractionally cointegrated systems; oraz Monique Newiak (razem z Christianem Lorenczikiem) za pracę: Imitation and innovation driven development under imperfect intellectual property rights.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw