Polish Law and Economics Conferences

Polish Law and Economics Conferences to konferencje organizowane przez:

pod patronatem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW, Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

6th Polish Law and Economics Conference (25-26.05.2018, Warsaw)

5th Polish Law and Economics Conference (19-20.05.2017, Warsaw)

4th Polish Law and Economics Conference (23-24.10.2015, Warsaw)

3rd Polish Law Economics Conference (20-21.04.2012, Warsaw)

2nd Polish Law and Economics Conference (6-7.05.2011, Warsaw)

1st Polish Law and Economics Conference (6.05.2010, Warsaw)

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw