Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro to cykliczne konferencje organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Narodowy Bank Polski, poświęcone problematyce Unii Gospodarczej i Walutowej i stanowiące część cyklicznego projektu studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych edycji oraz materiały można znaleźć na stronie konferencji.


SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Dr Jarosław Górski
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
e-mail: eurozone{at}wne.uw.edu.pl

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
e-mail: kopolski{at}wne.uw.edu.pl

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw