Konferencje Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Konferencje Wydziału Nauk Ekonomicznych UW są organizowanymi od wielu lat spotkaniami, umożliwiającymi wymianę myśli naukowej pomiędzy pracownikami Wydziału. Organizowane w ostatnich latach konferencje miały swoje dominanty tematyczne, którym poświęcano pierwszy dzień konferencji, drugi przeznaczano na prezentacje doktorantów na zasadzie referat i koreferat.

W 2016 roku konferencja odbyła się w Serocku, a jej tematem były Perspektywy globalizacyjne i integracja gospodarcza.

W 2015 roku konferencję zorganizowano w Sulejowie, z tematem przewodnim: Perspektywy rozwoju badań nad finansami sektora publicznego i prywatnego.

W 2014 roku uczestnicy konferencji spotkali się w Pułtusku, a tematem obrad była Konkurencyjność polskiej gospodarki.

W latach 2013 i 2012 konferencje odbywały się w Kazimierzu nad Wisłą, w 2014 roku tematem wiodącym była Ekonomia sektora publicznego, a w 2013 roku - Ekonomia eksperymentalna.

Informacji organizacyjnych udziela Beata Kąca.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw