Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Historii Gospodarczej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- porównawcze badania nad procesami modernizacyjnymi
- dzieje banków emisyjnych w Polsce
- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja, reprywatyzacja) w doświadczeniach Polski
- sektor publiczny w gospodarce Polski międzywojennej

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Projekty badawcze obejmują problematykę:

- historia polskiej bankowości
- prywatyzacja w Polsce; zasady, techniki, praktyka
- analiza porównawcza systemów ekonomicznych w perspektywie historycznej.

Adiunkt

Maciej Tymiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Ubr\PMF?~an5A-67^=d]8+4]#[CWlJ686%hxf~}6+/gzISEw{
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Zakładu
Dyżury:

Czwartek 12.00-13.00 na Google Meets 


Uwagi:

Osoby chcące się ze mną spotkać na dyżurze proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu przesłania linku do spotkania na Google Meets. Dla studentów z moich grup konwersatoryjnych i seminarium link będzie dostępny na stronie moodle. 


Pracownicy


Piotr Koryś
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Ubr\PMF?~an5A-67^=d]]#[FNbOJA]3mGw#56vvTGUJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

czwartek, 12.15-13.15. Proszę o kontakt email.


Uwagi:
Cecylia Leszczyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Ubr\PMF?~an5A-67^=d]8+4XNW]#[5OXPK-A5mUZqX!!wg0\fxk*a?D
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek: godz. 17.00-18.00. Konsultacje na MS Teams. Proszę o uprzedzającą informację przesłaną drogą e-mailową.


Uwagi:
Maciej Bukowski
Stopień naukowy: dr
Email: Ubr\PMF?~an5A-67^=d]8+4]#[CEhH@E6%hxf~}6+/gzISEw{
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Dariusz Standerski
Stopień naukowy: mgr
Email: Ubr\PMF?~an5A-67^=d]8+4XN]#[6Vg=?.'.rMXP5vvDT2mCw|AI7
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw