Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Zakład realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Zakładu

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58]#[/BbW_{0r[US9xl^aof$!
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Kierownik Zakładu Starszy wykładowca
Dyżury:

Środa. Pokój: 211. Godziny: 11:30-12:30.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]]#[ANgFcm0p[YR$pRg#^C
Telefon: 22 554 91 21
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58@[}]#[Bc^FT|a\_SEAlznt'Ct.ILj
Telefon: 22 822 74 04
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58@[}]#[/I\HZpgfN+B2flnt'Ct.ILj
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop


Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: mgr
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]5]#[=9lWRBkiRx@?/I]r'N|
Telefon: 22 55 49 121
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58@]#[/9TXYmc7d^+Pv[%b^SB&&
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58@[}]#[7ETPfd]\X+B2flnt'Ct.ILj
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: QZrdp%szloJG$cx|y]58@]#[?ReTeg_7d^+Pv[%b^SB&&
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/