Działalność naukowo-badawcza

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych prowadzi działalność:

 • badawczą, obejmującą metodyczne i pragmatyczne aspekty funkcjonowania i rozwoju organizacji (przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz planowania, wdrażania i stosowania w nich technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • dydaktyczną, mającą na celu budowanie kompetencji personalnych i społecznych w obszarach zarządzania i technologii informacyjnych oraz upowszechnianie aktualnej wiedzy z tych obszarów,
 • wdrożeniową, ukierunkowaną na praktyczne aplikacje wyników badań naukowych, ocenę skutków regulacji, ekspertyzy i integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Główne obszary zainteresowań:

 • Managerial Economics
 • Strategic and Operational Management
 • Environmental Management
 • Sustainable Development
 • Business Process Management
 • Project Management
 • Information Systems Management
 • Facility Management
 • Public Management
 • Governance Networks
 • Business Architectures
 • Business Models
 • Digital Transformation
 • Cloudification
 • Datafication
 • Gamification
 • Electronic Markets
 • Businesss Intelligence
 • Artificial Intelligence
 • Virtual Reality

Kierownik Katedry

Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk&`J]#[Z.4U`y3#C!k6uCU2aqr^9q-a2Q3
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Uwagi:

Pracownicy


Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01]#[Lz6i`hx=m9_|8xUPaMro{x
Stanowisko: Profesor
Dyżury:

piątek. 18.00 - 19.00 

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacjiUwagi:
Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01]#[SoAcjz!/m9_|8xUPaMro{x
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk]#[[l2gx$'9B#-4xhf9sqbK$=9X
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Wtorek 10:00-11:00. Link: https://meet.google.com/ycv-kocr-fbv


Uwagi:Artur Borcuch
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01]#[Ib@fa|w.m9_|8xUPaMro{x
Stanowisko: Adiunkt
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk]#[Js9]up'9B#-4xhf9sqbK$=9X
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk]#[Js9]up'9B#-4xhf9sqbK$=9X


Uwagi:

 

 


Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01L]#[UdHcp%'/B\h#o1S?*Na\9|5
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Dyżur online: https://meet.google.com/nhs-qrqn-gzp. Godziny: 18:30-19:30. 


Uwagi:
Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f0]#[Rg@fqr}`N0VI!zf&`^#Ww
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk&]#[\j2fs%u2J-ZW%qCPq`#Lo%U\p
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Pracowni Informatycznej
Dyżury:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany.

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk&]#[SkF`gn&AJ-RW%qCPq`#Lo%U\p
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżur online:
piątek 16:30-17:30 za pośrednictwem linka Webex po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

W pilnych sprawach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01Lk&`]#[Xm@Xxl$#N5\$JzL&*^toppBttM
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 

 


Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|f01]#[Ir@nwj!%m9_|8xUPaMro{x
Stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Demetrio Bova
Stopień naukowy: mgr
Email: g!Ps}+9IVEp@/']G{h|]#[Lb@j_G148Nf48hB9*Yi
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw