Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- informatyka gospodarcza
- systemy informacyjne organizacji gospodarczych
- zarządzanie systemami
- integracja i architektury systemów gospodarczych
- systemy informacyjne gospodarki narodowej
- infrastruktura informacyjna państwa
- ekonomika informacji i sektora informacyjnego
- rozwój rynków elektronicznych
- ekonomika przedsiębiorstwa
- zarządzanie strategiczne
- reengineering procesów gospodarczych (BPR)
- metody oceny organizacji gospodarczych
- metody pomiaru wyników ekonomicznych
- rozwój rynku kapitałowego w Polsce
- systemy zarządzania ochroną środowiska

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~8-x]#[F2&^smbJ9PtXCUW`I4!w9V%tExe
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Dyżury:

 

 Uwagi:

Pracownicy


Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0p]#[4~#rs\MYgdhD`0WzIj!.{]
Stanowisko: Profesor
Dyżury:

piątek. 16.30 - 17.15, aula D lub pokój A006 (dla zajęć stacjonarnych)

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji

urlop: od 8 VII do 26 VIIIUwagi:
Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0p]#[?s2l}nTNgdhD`0WzIj!.{]
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~]#[Gp%p1tWX8V6VFzhg[4od$y3k
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Wtorek 10:00-11:00. Link: https://meet.google.com/ycv-kocr-fbv


Uwagi:Artur Borcuch
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0p]#[1f1otpLMgdhD`0WzIj!.{]
Stanowisko: Adiunkt
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~]#[2w.f.dWX8V6VFzhg[4od$y3k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~]#[2w.f.dWX8V6VFzhg[4od$y3k


Uwagi:

 

 


Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF]#[Ah9l&uWN8&qM9GUilknu9a/
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Dyżur online: https://meet.google.com/nhs-qrqn-gzp. Godziny: 18:30-19:30. 


Uwagi:
Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0]#[=k1o*fR{H[_gM2hWH{8pw
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~8]#[Hn%o+uJQDXcuO&EzY}8eofOo!
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany.

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~8]#[?o7izbX\DX[uO&EzY}8eofOo!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżur online:
piątek 16:30-17:30 za pośrednictwem linka Webex po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

W pilnych sprawach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0pF~8-]#[Dq1a1`UJH`eHn2NWl{%.pU8-&t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 

 


Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/!0p]#[1v1w0^TFgdhD`0WzIj!.{]
Stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Demetrio Bova
Stopień naukowy: mgr
Email: S&E|6zhdPly^W=_qc#/]#[4f1sr7`S2uoV`zDglvv
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw