Działalność naukowo-badawcza

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych prowadzi działalność:

 • badawczą, obejmującą metodyczne i pragmatyczne aspekty funkcjonowania i rozwoju organizacji (przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz planowania, wdrażania i stosowania w nich technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • dydaktyczną, mającą na celu budowanie kompetencji personalnych i społecznych w obszarach zarządzania i technologii informacyjnych oraz upowszechnianie aktualnej wiedzy z tych obszarów,
 • wdrożeniową, ukierunkowaną na praktyczne aplikacje wyników badań naukowych, ocenę skutków regulacji, ekspertyzy i integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Główne obszary zainteresowań:

 • Managerial Economics
 • Strategic and Operational Management
 • Environmental Management
 • Sustainable Development
 • Business Process Management
 • Project Management
 • Information Systems Management
 • Facility Management
 • Public Management
 • Governance Networks
 • Business Architectures
 • Business Models
 • Digital Transformation
 • Cloudification
 • Datafication
 • Gamification
 • Electronic Markets
 • Businesss Intelligence
 • Artificial Intelligence
 • Virtual Reality

Kierownik Katedry

Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]6BH]#[C+vFO8YW*L-\mVQyG4!&\`USC/1
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Dyżury:

 

 Uwagi:

Pracownicy


Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Sz]#[1xxZO%DfX`{H01Q9Gj!=Dg
Stanowisko: Profesor
Dyżury:

piątek. 17.30 - 18.15, aula D lub pokój A006 (dla zajęć stacjonarnych)

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji

urlop: od 8 VII do 20 VIIIUwagi:
Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Sz]#[8m!TY9K[X`{H01Q9Gj!=Dg
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]]#[DjtXgCNe&RMZp{b$Y4opI&aJ
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Wtorek 10:00-11:00. Link: https://meet.google.com/ycv-kocr-fbv


Uwagi:Artur Borcuch
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Sz]#[.`~WP?CZX`{H01Q9Gj!=Dg
Stanowisko: Adiunkt
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]]#[/q{Nd/Ne&RMZp{b$Y4opI&aJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]]#[/q{Nd/Ne&RMZp{b$Y4opI&aJ


Uwagi:

 

 


Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]#[=b+T_DN[&!*QgHO'jkn%\k]
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Dyżur online: https://meet.google.com/nhs-qrqn-gzp. Godziny: 18:30-19:30. 


Uwagi:
Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1S]#[7e~W`1I.5Wrkw3bpF{8|@
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]6]#[EhtWbDA^1Tvyy*?9W}8q4pyN}
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Pracowni Informatycznej
Dyżury:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany.

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]6]#[8i*QV-Oi1Tnyy*?9W}8q4pyN}
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Dyżur online:
piątek 16:30-17:30 za pośrednictwem linka Webex po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

W pilnych sprawach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Szp]6B]#[Ak~Ig#LW5\xLB3Hpj{%=5_ff%#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 

 


Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/1Sz]#[.p~_f&KSX`{H01Q9Gj!=Dg
Stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Demetrio Bova
Stopień naukowy: mgr
Email: P}4dlI_qAh2b%?Y0a#/]#[1`~[N`W`}q'Z0{=$jvv
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw