Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: _@7&rVA^Q$pxXa=IL89+N%3e]]#[Bx*fTIyg=jS^KFv`B0Fl/w@VJ
Telefon: 22 55 49 174
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: czwartki godz. 18.00, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: _@7&rVA^Q$pxXa=IL89+N]#[K~%vTL1uIoV%NYG#-.Fw7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 17:30-18:30, pokój nauczycielski 


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: _@7&rVA^Q$pxXa=IL89+N]#[W+~r\4&uIoV%NYG#-.Fw7
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 145
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek. Sala B110. Godziny: 18:30 - 19:30


Uwagi:

Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: _@7&rVA^Q$pxXa=IL89+]#[W!svWPXV@fynPjz*BE*s
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: _@7&rVA^Q$pxXa=IL89+N%3]#[P02ij68X9Ahg=j0AUxx|Wrz
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/