Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: %FEzB`kUlL/s39yWg\m7~]Th@]#[d~4]zSM^Y2lY$x[n]TvwcS]Y&
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: czwartki godz. 18.00, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: %FEzB`kUlL/s39yWg\m7~]#[m*1mzV_ld7o|&1'9LRv'k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 17:30-18:30, pokój D


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: %FEzB`kUlL/s39yWg\m7~]#[y2.i'BWld7o|&1'9LRv'k
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek. Sala B102. Godziny: 18:30 - 19:30


Uwagi:

Konsultacje po uprzednim kontakcie mailowym.


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: %FEzB`kUlL/s39yWg\m7]#[y#}m}Z'M[.8i#F_8]e^~
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: %FEzB`kUlL/s39yWg\m7~]T]#[r6@`6DfOXc%bsFoOpBR--NA
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw