Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ^|kWxZ{PpVyN]#[L`'Mpca1f_j7
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC]#[SweDb=vghE_WlWo.gzmE+
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dT]#[@h_EZI8H_8'DnhL-x3UA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5]#[A^^L\U]8-Nh0!U^UhiZ]0|
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dT]#[JfaAe88H_8'DnhL-x3UA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[Lh^5p=vJ\mq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[LdU9kBe0kEsenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[Sh[H\UaHdBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Środy od 16.45 do 18.30

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dT]#[@haCe88H_8'DnhL-x3UA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\]#[OhaKsOa9RB6FeEoBz3J55BSI
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG}]#[L^OA^E*D`5i7\WZ4lEZLLuGRa4j
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[LtUDZHkHdBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[ItULZEaHdBcenNLUx|m6~#kME
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[RsMDZNeF\mq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG]#[G^YAkFd._P[93WU.1z\]!tXeI0
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG]#[Y_[@]8j@h@]I3WU.1z\]!tXeI0
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[L_^RhUkHZ6tenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\]#[V_a8sDjD\@6FeEoBz3J55BSI
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[@`f9kRe?dBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[O`cAZFkHdBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG]#[Ad[D^9e@hJe+3WU.1z\]!tXeI0
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[QhM7aPn8Rmq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[Ah[H\Uu?dBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dT]#[Li[H^U8H_8'DnhL-x3UA
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG]#[GjMFn=d.cP[93WU.1z\]!tXeI0
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[HlW@kDi2_BienNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*]#[RmMD5Rj2yLqW\D\Usq
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[IoM7aP^6\mq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\]#[CoMNbIo8ZA6FeEoBz3J55BSI
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[Ip[ChGkHdBcenNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG}]#[Mp`5kUu8`Nm6Xv^7h3ZLLuGRa4j
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\XG}]U!]#[L^^LZNu9h8mCiZH4C|S6L#Ze='sfFl
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 12:00-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dT]#[YpfChK8H_8'DnhL-x3UA
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC]#[DtQDm@nghE_WlWo.gzmE+
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b\X]#[@tUKgDaHdB[enNLUx|m6~#kME
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[JwM?hMo8Rmq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: ^|kWxZ{PpVyNv_fL'*dTC5b]#[DwMOhEo8Rmq9\h\D1jIJL$O
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw