Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: w4sz`3or90=f]#[er0pX@UW/9#S
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@y]#[l/mgJqj/1yzo!~}Al{/-f
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yE]#[ZpfoD.Q^T'&L8|ldmjvIj.
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF]#[ezf\Xqjl!K2Uo5jS6ke2'2/
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@]#[YzghB|+j'pG\%5Z@}4q&
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@]#[cxidMo+j'pG\%5Z@}4q&
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[ev]`SuYV4y4}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[lzckD.Uj-v~}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Czwartki od 15.15 do 16.45

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@]#[YzifMo+j'pG\%5Z@}4q&
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8]#[hzin['U_uvU^xl}Q!4f{oN3!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv1]#[epWdFxxf&m*So~hGqFv4'%%.Lgx
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[e+]gB{_j-v~}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[b+]oBxUj-v~}%uZd}}/|^7O&+
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF]#[]/UrPxc^uK2Uo5jS6ke2'2/
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv]#[`padSyXT'*vUJ~cA6{xI_$8E0c
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv]#[rqccEo^b1txaJ~cA6{xI_$8E0c
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[eqfuP._j}n5}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8]#[oqi_[w^f!tU^xl}Q!4f{oN3!
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[Yrn`S#Ya-v~}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[hrkdBy_j-v~}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv]#[ZvcgFpYb1~$HJ~cA6{xI_$8E0c
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF]#[jzU^I&b^uK2Uo5jS6ke2'2/
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv]#[`|UiVqXT+*vUJ~cA6{xI_$8E0c
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[a~_cSw]X'v*}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#]#[k!Ugw#^XF$2ookjdxr
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF]#[b%U^I&R\!K2Uo5jS6ke2'2/
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8]#[\%UqJ|c^}uU^xl}Q!4f{oN3!
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[b'cfPz_j-v~}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv1]#[f'h\S.i^&'.RkGlJm4v4'%%.Lgx
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8Cv1?6_]#[epfoB%i_1p.[|%VGH}o|'7=E![%H%L
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@]#[r'nfP~+j'pG\%5Z@}4q&
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF8C]#[Y+]nOwUj-vv}%uZd}}/|^7O&+
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: w4sz`3or90=f/+t[-#$@yEF]#[c/UbP$c^uK2Uo5jS6ke2'2/
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw