Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: /j$s\kb-zpdA]#[wNAiTtHlpyU*
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&iI]#[~ez`FO]Hr_JJ9QY7#d2Z2
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&i]#[kVta=Zy!iVm3?b26@wtV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&iIf]#[lLsh@fDs7hS}POH^+Syr6S
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&i]#[uTv]IMy!iVm3?b26@wtV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&iIfX]#[wVsUTO]%f-\+&bFMSTh_RWE
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&iIfX.w]#[wRjYOSLku_^X?H2^@f2O*\ayd
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: /j$s\kb-zpdAGYPUJn&iIfX.w]#[~Vpd@fH!n\NX?H2^@f2O*\ayd
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji letniej.

Z powodu wyjazdów na konferencje/Erasmus nie ma jednego stałego dnia dyżurów.

Z powodu remontu proszę pytać portiera gdzie jestem.

10 czerwca godzina 13.00 ( można mnie złapać po zajęciach WNE)

11 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] )

14 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

21 czerwca godzina 16.00 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

22 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

29 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

6 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

12 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

19 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

Od września dyżury we czwartki o godzinie 16.00

Jestem też dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LH]#[j`}&y?pW'_|vS#]0tA91
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQX]#[y`}1-R?Lue0xJb$EvA.&^OBE
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzDV]#[vVk%rHbS&\cmAtk7hOB@q'2N&1C
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[vlq*nKIW-e]ASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[slq2nH?W-e]ASk]Xt+U*M8ZIg
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQ]#[|ki*nQCU!6koA#mG-t-=q3=
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzD]#[qVu%!IBA'sUortf1-*DQN%Gak-
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzD]#[&Ww$q?HO1cW{rtf1-*DQN%Gak-
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[vWz8|XIW}]nASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQX]#[$W}|-GHS!c0xJb$EvA.&^OBE
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[yX!%nIIW-e]ASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzD]#[k\w*r@CO1m_brtf1-*DQN%Gak-
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQ]#[{`i{uSLKu6koA#mG-t-=q3=
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[k`w.pXSN-e]ASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LH]#[vaw.rXpW'_|vS#]0tA91
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzD]#[qbi+'ABA+sUortf1-*DQN%Gak-
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[rds$!GGE'ecASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQ]#[sgi{uS8I!6koA#mG-t-=q3=
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[shw&|JIW-e]ASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzDV]#[wh|y!XSK&qgl99o=dAB@q'2N&1C
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXzDV@c3]#[vVz2nQSL1_guNwY7?+7*q8Ia`!LITz
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LH]#[&h'&|NpW'_|vS#]0tA91
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHh]#[nlm*%CLv1hY/Qt$1c*U5U
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQXz]#[jlq1{G?W-eUASk]Xt+U*M8ZIg
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQ]#[toi!|PMKu6koA#mG-t-=q3=
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: .t-A2]Y_9ys$[|wO~4LHhFQ]#[noi5|HMKu6koA#mG-t-=q3=
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw