Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: J94|GfW5E/M[]#[4wOr?o9t78=H
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUv]#[?4.i-JRP9x/dTRpl}6zFc
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

W trakcie urlopu letniego, tj. w dniach 9-27 lipca, 6-17 sierpnia oraz 3-7 września, nie będę dyżurował.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqU]#['!'j!Un-0oVQVcMk4MbB
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb]#[&u%q%a5{\%8AgP_5~!g^gO
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqU]#[2}*f0Hn-0oVQVcMk4MbB
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[4!%^?JR/-JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[4{xb6NAs@xGrVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[?!~m%a9-5u3rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji letniej.

Z powodu wyjazdów na konferencje/Erasmus nie ma jednego stałego dnia dyżurów.

Z powodu remontu proszę pytać portiera gdzie jestem.

10 czerwca godzina 13.00 ( można mnie złapać po zajęciach WNE)

11 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] )

14 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

21 czerwca godzina 16.00 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

22 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

29 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur) odwolany proszę zadzwonic na skypa

6 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

12 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

19 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

Od września dyżury we czwartki o godzinie 16.00

Jestem też dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqU]#['!*h0Hn-0oVQVcMk4MbB
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o]#[7!*pB[9|}udSM@p|6MW6lkv\
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7d]#[4urf&Q`&1l9HDR[r'[gM!Hje1'Q
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[41xi!TG-5u3rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[11xq!Q9-5u3rVIM548z7[X4`o
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[=0pi!ZA#-JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7]#[/u|f6R@q0&#JuRVlK6i^\G{xs~
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7]#[Ev~e'HF!9s-VuRVlK6i^\G{xs~
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[4v%w3aG-#mHrVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o]#[Bv*aBPF&-sdSM@p|6MW6lkv\
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[7w+f!RG-5u3rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7]#[&{~i&IA!9}59uRVlK6i^\G{xs~
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[9!p`+\J{}JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[&!~m%aQ~5u3rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqU]#[4$~m&an-0oVQVcMk4MbB
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7]#[/%pk9J@q4&#JuRVlK6i^\G{xs~
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[0&ze6PEu0u9rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[1+p`+\6y-JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#[1-~h3SG-5u3rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7d]#[5-&^6aQ{1%AG@q_u~MgM!Hje1'Q
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o'7dA-L]#[4u%q!ZQ|9oAPQUIrY8`7!X}xhvZJx5
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqU]#[E-/h3Wn-0oVQVcMk4MbB
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUv]#[+1ti8LJP9x/dTRpl}6zFc
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#o']#['1xp2P9-5u#rVIM548z7[X4`o
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[24pd3YK{}JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: J94|GfW5E/M[^Zg+BDqUvb#]#[+4pt3QK{}JEJDc]~K$VK!Sr
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw