Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: *I=/!fkE[cvS]#[r&U!woQ$Qlg@
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4]#[yD4viJf\SR\\d]6b/.[y{
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

29 listopada (czwartek) nie będę dyżurował. Można się będzie ze mną spotkać w czasie przerw w trakcie moich zajęć (w Auli B) w godzinach 9:45-13:00.


Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_]#[r1-kwJf?GznBTn}tWx3~ABL
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.]#[f1.waU'9JI!IfnmaDECu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q]#[g%-~caM-r[e5w[!#0wH7!=
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.]#[p/0slH'9JI!IfnmaDECu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[r-~orNU!VRpjfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[y1*zcaQ9OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Środy od 16.45 do 18.30

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.]#[f10ulH'9JI!IfnmaDECu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^]#[u10}z[Q.9O3K]K6rFE4m*ZPK
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y0]#[r%xseQt5KFf@T]{h4SH$A3DT5jw
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[rA~vaT[9OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[oA~~aQQ9OO`jfTm#D0[nsGhOs
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_]#[jDv%oQ_-9znBTn}tWx3~ABL
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y]#[m%'srRT}J]XB#]vbW.J7t2Ugwf
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y]#[!'*rdHZ1SMZN#]vbW.J7t2Ugwf
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[r'-*oa[9EGqjfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^]#[|'0nzPZ5GM3K]K6rFE4m*ZPK
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[f&5or^U0OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[u&2saR[9OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y]#[g-*veIU1SWb1#]vbW.J7t2Ugwf
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_]#[w1vmh\^-9znBTn}tWx3~ABL
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[g1*zcae0OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y]#[m3vxuJT}N]XB#]vbW.J7t2Ugwf
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[n5$rrPY%JOfjfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8]#[x6vv@^Z%dYn\TJ}#?!
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_]#[o8vmh\N#GznBTn}tWx3~ABL
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^]#[i8v$iU_-EN3K]K6rFE4m*ZPK
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[o9*uoS[9OO`jfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y0]#[s9/krae-K[j?P|!k0EH$A3DT5jw
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+y0q#j]#[r%-~aZe.SIjHa`ihe0AnAGWgl^$zvW
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 12:00-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.]#[!95uoW'9JI!IfnmaDECu
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4]#[jAzvtL^\SR\\d]6b/.[y{
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_^+]#[fA~}nPQ9OOXjfTm#D0[nsGhOs
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: *I=/!fkE[cvSne-|N8R.4Q_]#[pDvqoY_-9znBTn}tWx3~ABL
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw