Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- informatyka gospodarcza
- systemy informacyjne organizacji gospodarczych
- zarządzanie systemami
- integracja i architektury systemów gospodarczych
- systemy informacyjne gospodarki narodowej
- infrastruktura informacyjna państwa
- ekonomika informacji i sektora informacyjnego
- rozwój rynków elektronicznych
- ekonomika przedsiębiorstwa
- zarządzanie strategiczne
- reengineering procesów gospodarczych (BPR)
- metody oceny organizacji gospodarczych
- metody pomiaru wyników ekonomicznych
- rozwój rynku kapitałowego w Polsce
- systemy zarządzania ochroną środowiska

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBr]#[pY{!6|-F&[4Ft$xdNDcN/_
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

piątek. 18:00-18.45, pokój B006

w dniach 29 VI i 6 VII oraz we wrześniu br. dyżury piątki 16.00 - 16.45


Uwagi:

 Ze względu na trwający remont pomieszczeń WNE UW, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji.


Pracownicy


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF]#[!Kw}R=7EXM`XZp/Q`hS$4{d/
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Wtorek 15:15-16:15, pokój do ustalenia. Proszę ustalać ze mną poprzez e-mail spotkanie i konsultacje.


Uwagi:
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF]#[nR~sO*7EXM`XZp/Q`hS$4{d/
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Najbliższy dyżur w sierpniu odbędzie się w czwartek 30,08, godz. 18.,30, Sala według informacji na portierni.

Proszę o wcześniejsze potwierdzanie obecności mailem.


Uwagi:

 

 


Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF%M4]#[~gyk63F3YGDZWKxJNhc9KXX80={
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

 

 Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF%]#[$Iw|M?*=`O/wcyfd^Wv%}h|3n
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur - dzień tygodnia: poniedziałek 17:15  - 18:00, sala J

UWAGA: W dniu 19.11.2018 dyżur odwołany

 


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF%]#[wJ-vA'8I`O%wcyfd^Wv%}h|3n
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Marek Pęczkowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrsF%]#[yOwmR+8I`O/wcyfd^Wv%}h|3n
Stanowisko: Wykładowca
Dyżury:

Wtorek. Pokój: 3, 4. Godziny: 15:30-16:30.


Doktoranci

Demetrio Bova
Stopień naukowy: mgr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_m]#[pA%$5[D@Rl?XtpeQqPZ
Stanowisko: Doktorant
Dorota Celińska-Kopczyńska
Stopień naukowy: mgr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrs]#[pBwvA/@9NzAOQ9vSqER7Kc`
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Środa, pokój B304

godzina 11:30-12:00

 


Uwagi:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy


Paulina Stachura
Stopień naukowy: mgr
Email: 1^7/WDLQlcI`k0$[h_mEBrs]#[|R+k7&BDNzAOQ9vSqER7Kc`
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mejlowy

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw