Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@]#[LQ^@dX+.=T-aIr@!wB/&
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałki, godz. 12.00-13.00, za pośrednictwem Zoom https://us02web.zoom.us/j/84286376914?pwd=dzFCOU0yQXduWHJ2WTQzeEZOR1VoQT09
W potrzebie proszę o maila.

Nie używam innych maili w domenie uw!


Uwagi:

Pracownicy


Paweł Baranowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8Vr]#[RHJNYe_.CZh'IX@Mw-K|/jEG_
Stanowisko: Adiunkt
Uwagi:

GOSPOSTRATEG  „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)” 


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQi]#[RHqSf\e.f^otBV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, 18.00-19.00


Uwagi:

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem działań akademickich wymagających obecności moje konsultacje odbywają się w formie wideo czatu na Skype. O chęci spotkania należy dać znać co najmniej z 36 godz. wyprzedzeniem - przesyłając info. wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci części prac, tabel z danymi etc. na mój adres mailowy podany na tej stronie (! ) z nagłówkiem KONSULTACJE. Ze względu na zmienność sytuacji proszę też sprawdzać, przed planowaną rozmową, ewentualne komunikaty na tej zakładce.

Od dnia 14.06.br. zmianie ulegają też stałe godziny konsultacji, przy czym dniu tym rozpoczną się one wyjątkowo o godz. 19.15

  

 

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[FGKNgnc|-#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt]#[MJ[9[_Q}ffmQZ_RMgt4I?a
Stanowisko: Asystent
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[FMJ@gnc|-#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur w sprawach dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć:
wtorek, w godz. 13:15-14:15
Aby się umówić, proszę o skorzystanie z następującego linku: 
https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-meeting

Dyżury Prodziekan ds. studenckich odbywają się w poniedziałki, w godz. 15:00-18:00.
Szczegóły dostępne pod następującym adresem:
https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/wydzial/wladze/kolegium-dziekanskie/


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@N]#[YM[9ZfgQG]dtGac$f#K-7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę przesłać maila aby otrzymać link do dyżuru online


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@]#[CQX?aX+.=T-aIr@!wB/&, aeh[wvo6On~kQiZD%5]#[CMJPcXQ|fh`TAYc~q}
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@]#[OQXLqk+.=T-aIr@!wB/&
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Semestr letni: Poniedziałki 13:15-14:00 na zoom: https://us02web.zoom.us/j/9524155628

(Osoby zgłaszające się na spotkanie będą oczekiwały w tzw. poczekalni - na spotkanie wpuszczane będą indywidualnie)


Uwagi:

Poniedziałek 22 lutego - NIE MA DYŻURU. Wyjątkowo dyżur będzie we wtorek 23 lutego 12:30-13:30.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[FSRNgnc|-#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W roku akademickim 2020/2021 przebywam na urlopie.


Uwagi:
Jarosław Neneman
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt]#[LTNJ]dQ!ffmQZ_RMgt4I?a
Stanowisko: Specjalista
Uwagi:

GOSPOSTRATEG  „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)”


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[IVJHmjjr7#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Beata Rogowska-Rajda
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[DXXCgnc|-#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8Vr]#[MYYEjqU.CZh'IX@Mw-K|/jEG_
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8Vrl]#[OYbHo\c#Bi`WhaI$0#6I0Y._cY
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 10:00-11:00 (poprzez MS Teams)

 


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[OYc?rlbv7#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Tomasz Tratkiewicz
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8Vrl]#[VZ[9lbYvGXbfhaI$0#6I0Y._cY
Stanowisko: Adiunkt
Uwagi:

GOSPOSTRATEG  „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)” 


Konrad Walczyk
Stopień naukowy: dr
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@N]#[M]JH[qi|ffmQZ_RMf#K-7
Stanowisko: Adiunkt
Uwagi:

GOSPOSTRATEG  „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)”


Marcin Michalak
Email: aeh[wvo6On~kQiZD%5B@Nt8]#[OSR?`X\r7#vZ3rP80u}2We!
Stanowisko: Specjalista
Uwagi:

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw