Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=]#[iQ$@xuaMyaNz*4J1\iy%
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKL]#[_N&8us=At89sr4ZHoFm0X85
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLzr]#[jK7Hy{0D~g#E*tJY\X7z0AUk_
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLz]#[gO$6!pBIve\|{kmF^inyET9g
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKL]#[hV*Bym=Al89sr4ZHoFm0X85
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLzrm]#[h\$0usEOyo-fM}S2oV$G1+B&cZ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=O]#[jS$5/c6M~g#E'}m2KV7#8
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKL]#[hT4Eum=Al89sr4ZHoFm0X85
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.]#[dT=6uABDp*7|?kIFoQu, |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=O]#[b[$A%v=l'j%3'}m2KV7#8
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

For issues connected with Erasmus: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=O]#[b[$A%v=l'j%3'}m2KV7#8
W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLz]#[gU*E!pB?nv\|{kmF^inyET9g
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLz]#[_P48w{'H*g\|{kmF^inyET9g
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OKLzrmS]#[jT7H3tEJzo@jxF\?Li~2X--p{^@
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=]#[mT=@ylaMyaNz*4J1\iy%
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=OK]#[^U*Ew{@AKs0j?{\YLE~G@4
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.]#[oV794ABDp*7|?kIFoQu
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=]#[^Y.6uuaMyaNz*4J1\iy%
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: |hHM9$JU0{E*2#dPf`.=O]#[h\$6ud/l'j%3'}m2KV7#8
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw