Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UN]#[99l$xKjfhtMh7[|P#*F7
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]]#[/6o|uIGZcO8a![2cBa6DvIJ
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$-]#[=3}.yQ9]mz*/7A|t#s^0RNfqt
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$]#[77lz!FKbex[j.4Ia-*7/caNm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]]#[8Bp'yCGZ[O8a![2cBa6DvIJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$-!]#[8HltuINhh'+TZJ#QBqMWS9S/xl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNm]#[=?ly/5Cfmz*/5JIQtq^?Z
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]]#[8@z#uCGZ[O8a![2cBa6DvIJ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{U]#[4@$zumK]_A6jL4{aBlB, for issues connected with Erasmus: PT039VSny4DrCR@k5{UNm]#[2Gl%%LG#q}${5JIQtq^?Z
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$]#[7Ap#!FKX]/[j.4Ia-*7/caNm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$]#[/8z|wQ1asz[j.4Ia-*7/caNm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]$-!c]#[=@}.3JNci'?X#i4Zu*KFv=Bv6pP
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UN]#[A@$$yBjfhtMh7[|P#*F7
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNmX]#[.Ap#wQIZ6+/XLH4tu`KW^E
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{U]#[CB}}4mK]_A6jL4{aBlB
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UN]#[.EtzuKjfhtMh7[|P#*F7
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: PT039VSny4DrCR@k5{UNm]#[8Hlzu68#q}${5JIQtq^?Z
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw