Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*w]#[GBp\x*37y6w&Bm9uD\ud
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|]#[9?sXu'j#tkf|+mM.W5im[Li
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$%]#[H8%dy0`.~@XNBS9CDK3]3Q#qn
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$]#[E@pV!!n3v=##5J`+F\j\Hdmm
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|]#[FGt^y|j#lkf|+mM.W5im[Li
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$%h]#[FMpPu'q9yHZoa\FvWI|$4@r/rU
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*w]#[Bbq_!!n3v2#&Bm9uD\ud
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR]#[HDpU/rf7~@XN@\`v/I3h?
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|]#[FE~au|j#lkf|+mM.W5im[Li
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*]#[BE*VuPn.p]d#SJ8+WDq, for issues connected with Erasmus: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR]#[@Lp]%#jZ'CT@@\`v/I3h?
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:
Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$]#[EFta!!n&nO##5J`+F\j\Hdmm
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$]#[9A~Xw0X2*@##5J`+F\j\Hdmm
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

najbliższe dyżury: 29 stycznia (poniedziałek) godz. 11.30-12.30, 31 stycznia (środa) godz. 11.00-12.00, 9 luty (piątek) godz. 11.00-12.00

dyżury w semestrze letnim: piątki, godz. 8.40-9:40, proszę spytać na portierni, gdzie odbywa się dyżur

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[|$%hB]#[HE%d3&q4zHis2{O!0\zo[Aav0Y#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*w]#[KE*\y{37y6w&Bm9uD\ud
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR[]#[8Ftaw0l#KL]sSZOC04z$CH
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*]#[MG%Y4Pn.p]d#SJ8+WDq
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*w]#[8JxVu*37y6w&Bm9uD\ud
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: ZY4i95vC0Tn3JdW6NS*wR]#[FMpVus_Z'CT@@\`v/I3h?
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/