Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]]#[b3H_Ux3~*a`4=\xVJjhJ
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Y]#[X0K[Rvjr!8O-'\.i]G\S/!F
Stanowisko: Profesor
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd/]#[c-YgV~`u/gAY=BxzJY$Ce*bUv
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail. Pokój B101.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd]#[`1HY\snz%en615EgLj]BvAJQ
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$]#[c5HXfff~/gAY8KEW5W$Nm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd]#[X2V[T~Xy5gn615EgLj]BvAJQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Y]#[a8LaVpjrw8O-'\.i]G\S/!F
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Y]#[c4SPkeil%8O-'\.i]G\S/!F
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd/=]#[aBHSRvq$*oCz]K%W]WoffsOmz%
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Pokój: 204


Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Y]#[a6VdRpjrw8O-'\.i]G\S/!F
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]#[]6\YRDnu{*M6O5wg]Rd, uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$]#[[AH`^yjG3j9K8KEW5W$Nm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

W dniu 7.11.2019 mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd]#[`7Ld\snpyvn615EgLj]BvAJQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4Yd/=@]#[c6Ygjwq{#oR~.j0`6jmU/t=Z8#&
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]]#[f6\_Vo3~*a`4=\xVJjhJ
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4]#[W7LdT~lrVsF~OI0z6Fmfq{
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]#[h8Y\kDnu{*M6O5wg]Rd
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Stefano Pagliarani
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$4]#[iWWNXp`h.]F']I0z6Fmfq{
Stanowisko: Doktorant
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]]#[W?PYRx3~*a`4=\xVJjhJ
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: uNflp&v+?{WBFS8qTaw]$]#[aBHYRg_G3j9K8KEW5W$Nm
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw