Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.]#[mp8u.U=%fpr@sOr8548u
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg]#[cm?q#SquaKa5aO'OLk+~lFT
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1B]#[njM}/[gxkvSas1r`5}TnHKp|#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1]#[kn8o5Pu}ct$Bj'?M74-mY^Xx
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg]#[lu@w/MquYKa5aO'OLk+~lFT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1B+]#[l{8i#Sx&f~U'8={9L{C7I6]=/s
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.c]#[nr8nCCm%kvSaq=?9~{TyP
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg]#[lsJz#MquYKa5aO'OLk+~lFT
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K]#[hsPo#wux]9_B*'qMLv4, for issues connected with Erasmus: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.c]#[fz8v7VqJoyOSq=?9~{TyP
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1]#[kt@z5Pus[#$Bj'?M74-mY^Xx
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1]#[coJq-[_|qv$Bj'?M74-mY^Xx
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cUg1B+!]#[nsM}GTx~g~d+g]*F!4A$l7L%Kwl
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.]#[qsPu/L=%fpr@sOr8548u
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.cU]#[bt@z-[su4'X+*8*`!jA7TB
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K]#[suMrHwux]9_B*'qMLv4
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.]#[bxDo#U=%fpr@sOr8548u
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: $-Z'M`}/w0iJ{F2WC#K.c]#[l{8o#DfJoyOSq=?9~{TyP
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw