Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-]#[bL9{/K}\YQ3#GM%1+Ogt
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g]#[XI@w+IZPT'|~1M7HC'[}9MT
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=RL]#[aW9o+Ia^Y_pqf802C8n6pA]GC5
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=R]#[cFN&0QPS^WnPG/%Y+=!moRp#?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=]#[`J9u6F^XVUE-=$NF.O\l$eX%
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g]#[aQA}0CZPL'|~1M7HC'[}9MT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0]#[cN9tD5V\^WnPE8N2u8!xw
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g]#[aOK$+CZPL'|~1M7HC'[}9MT
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv]#[]OQu+m^SPtz-X$$FC3c, uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0]#[[V9|8LZ{bZjBE8N2u8!xw
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

For issues connected with Erasmus: J*~m6'MZ8tBGWyHQic9V|]#[+w`a~xAq0c~PMqQ3NYFGi
W nowym semestrze, czyli od 18 lutego, mój dyżur będzie w czwartki, między 15:00 i 16:35, w pokoju A006

W czwartek 16 maja 2019, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=]#[`PA$6F^NNfE-=$NF.O\l$eX%
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=]#[XKKw.QHWdWE-=$NF.O\l$eX%
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\g=RL']#[cON&HJaYZ_!u7[9?vOl!9BL0[9o
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-]#[fOQ{0B}\YQ3#GM%1+Ogt
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0\]#[WPA$.Q\P%csuX69Yv%l6{I
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv]#[hQNxIm^SPtz-X$$FC3c
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-]#[WTEu+K}\YQ3#GM%1+Ogt
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: uc[.NVfdjk*5ODEP6Fv-0]#[aW9u+6O{bZjBE8N2u8!xw
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw