Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1Rkm]#[Y|@-Dl]/JLLM#a0^%[\Z
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBu]#[OyC&Aj6}E}7FsaDq=4PcQ/b
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ.V]#[X-@{AjA1JZ#5NP9_=Hcv*}kSyC
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ.]#[ZvQ5Er+$OR&n#G0'%JtS&4~7u
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ]#[Wz@%Kg=#GPZO|=Wo&[QR=Kf3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBu]#[X%D/Ed6}9}7FsaDq=4PcQ/b
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmH]#[Z~@$UZ2/OR&n&PW_pHt^1
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBu]#[X!N2Ad6}9}7FsaDq=4PcQ/b
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1Rk]#[T!T%A4=$Ao5O@=/o=CX, l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmH]#[R+@.Mm6RSU!`&PW_pHt^1
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

For issues connected with Erasmus: J*~m6'MZ8tBGWyHQic9V|]#[+w`a~xAq0c~PMqQ3NYFGi
W nowym semestrze, czyli od 18 lutego, mój dyżur będzie w czwartki, między 15:00 i 16:35, w pokoju A006


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ]#[W$D2Kg={?aZO|=Wo&[QR=Kf3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ]#[O{N&Cr~*URZO|=Wo&[QR=Kf3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHBuJ.V+]#[Z!Q5YkA+KZ=9yoFhq[aeQ~Z@7Gs
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1Rkm]#[]!T-Ec]/JLLM#a0^%[\Z
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmHB]#[N$D2Cr8}r^.9@NF'q3av5#
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1Rk]#[_%Q*Z4=$Ao5O@=/o=CX
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1Rkm]#[N*H%Al]/JLLM#a0^%[\Z
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: l9^=_wF7[fCW3XNy1RkmH]#[X-@%A[#RSU!`&PW_pHt^1
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw