Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/]#[*lxVR'^i$25L+\%_ZwIv
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5M]#[zi{RO$7]{g~Et\7rmT9!6$6
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb%t]#[&wxJO$Bk$Dr4OK0`mdP8mtCkra
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb%]#[#f/^S.-`#8pm+B%&Zfaol#VSn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb]#['jxPY}?e}6GN}5Np\w=n}B=O
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5M]#[&q|XSz7]sg~Et\7rmT9!6$6
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5M]#[#m&Gho6W}g~Et\7rmT9!6$6
Stanowisko: Adiunkt
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-]#[#nxOcp3i#8pm*KN`Idazt
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5M]#[&o+[Oz7]sg~Et\7rmT9!6$6
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX]#[!o2PON?`wY|NA5$pm_E, A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-]#[}vxW[&7./?l_*KN`Idazt
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

11 lipca 2019 r. mój dyżur odbędzie się w godzinach 13:00 – 14:30 w sali A006. Kolejne dyżury są zawieszone ze względu na przerwę wakacyjną. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb]#['p|[Y}?[uKGN}5Np\w=n}B=O
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb]#[zk+RQ.!d18GN}5Np\w=n}B=O
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5Mb%to]#[#o/^g%Bf%D%8zj9iJwN%6u.X0e\
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/]#[.o2VSy^i$25L+\%_ZwIv
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-5]#[yp|[Q.9]RHu8AI9&JSN8x|
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX]#[0q/ShN?`wY|NA5$pm_E
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/]#[yt$PO'^i$25L+\%_ZwIv
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: A&@cm3Gq7P+V4SEzdnX/-]#[&wxPOq+./?l_*KN`Idazt
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw