Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-]#[^YDf~H]FR.E&e13qT]Jt
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG]#[TVGb{F66Mc0|S1G*g6=}-80
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|hu]#[]dDZ{FAHR@~o*z@rgJQ6d+9#Yb
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|h]#[_SUn!N+9W4|Neq3?TLbmcAPmU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail. Pokój B101.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|]#[\WD`#C=BO2S#\hZ'V]?ltT4i
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG]#[]^Hh!@66Ec0|S1G*g6=}-80
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG]#[_ZOW=150Oc0|S1G*g6=}-80
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~]#[_[D_522FW4|NczZrCJbxk
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG]#[]\Rk{@66Ec0|S1G*g6=}-80
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY]#[Y\X`{j=9IU.#vh2'gEF, qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~]#[WcDg-I6e[7x@czZrCJbxk
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

W dniu 7.11.2019 mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|]#[\]Hk#C=4GGS#\hZ'V]?ltT4i
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|]#[TXRb}N~A]4S#\hZ'V]?ltT4i
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~KG|hu%]#[_\Un9GACS@3sYCI{D]O!--'rqfn
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-]#[b\Xf!?]FR.E&e13qT]Jt
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~K]#[S]Hk}N86zD%svxI?D5O6o4
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY]#[d^Uc=j=9IU.#vh2'gEF
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-]#[SaL`{H]FR.E&e13qT]Jt
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: qpbsCSFNcL83m'Q2^TY-~]#[]dD`{3#e[7x@czZrCJbxk
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw