Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&]#[d0dQURgRZ7r5}p/Qd9Rp
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ]#[Z-gMRPDFUla.kpCdwpFys33
Stanowisko: Profesor
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}y%]#[c?dERPKTZIU{F_8Rw$Y2P%@+jn
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}y]#[e*uYVX6I_ASZ}V/ud'jiO8Snf
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail. Pokój B101.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}]#[b.dK\MHNW?$7tMVbf9Gh`O7j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}]#[Z/rMTX.MeA$7tMVbf9Gh`O7j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ]#[c5hSVJDFMla.kpCdwpFys33
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ]#[e1oBk?C@Wla.kpCdwpFys33
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&j]#[e2dJf@@R_ASZ{_VRS$jtW
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ]#[c3rVRJDFMla.kpCdwpFys33
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a]#[_3xKRtHIQ^_74M.bw{N, wK'^p]PZkUiC#gMln0a&j]#[]=dR^SDqcDOL{_VRS$jtW
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

W dniu 7.11.2019 mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}]#[b4hV\MHDOP$7tMVbf9Gh`O7j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}y%9]#[e3uYjQKO[Id!q~E[T9W{s'#s'r$
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&]#[h3xQVIgRZ7r5}p/Qd9Rp
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jF]#[Y4hVTXFF'MX!4]EuToW2[/
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a]#[j5uNktHIQ^_74M.bw{N
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Stefano Pagliarani
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&jFJ}y%9Wr*]#[kTs@XJ68^3X&F[BbSpPxs8B+_f/`cq
Stanowisko: Doktorant
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&]#[Y8lKRRgRZ7r5}p/Qd9Rp
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: wK'^p]PZkUiC#gMln0a&j]#[c?dKRA5qcDOL{_VRS$jtW
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw