Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s]#[|}\~Ab_}N7AY5GiwLgp`
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^]#[0/amET_{N?@F-&rE7D
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s3C}]#[1HXm2c2gR5/]&Uy0_Ddi@0j
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Łukasz Byra
Stopień naukowy: dr
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!]#[-xf~0!@tE^*[Jzh._Ol
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:
Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s3C}]#[|*Vo8W8qAl+R}Gy0_Ddi@0j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s3]#[|xN!7T4FWDtl322x7T.dz
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s3C}]#[*$NwHK.gKl+R}Gy0_Ddi@0j
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: D?l1RhH#_U4cA=&8V^!s3]#[.3_{GN0FWDtl322x7T.dz
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw