Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hb]#[{?r=00j08e_PgIRjQ-YO
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor uczelni
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~]#[/Kw&4|j.8i^9_#[4@d
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn_A]#[0`n&!1At@cQT[Wb}ddMXwP*
Stanowisko: Kierownik Profesor uczelni
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Matysiak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn_A]#[{Ed@?*9t5@NIUIb}ddMXwP*
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:
Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: dr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~h]#[+6|=}QK%/.LRx|Q{doU
Telefon: (22) 55 49 180
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek, 13.00-14.30, pokój B307. Proszę o powiadomienie mnie o planowanej wizycie dzień wcześniej.


Uwagi:
Beata Osiewalska
Stopień naukowy: dr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn_A^?]#[|Gv1%.1!Ak4qg#R4QvqHSUJO'
Stanowisko: Adiunkt
Uwagi:

ERC LABFER "Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility”


Agata Kałamucka
Stopień naukowy: mgr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn_A^]#[{Cd4}~Iv5amR^|u{S-NGdh.K
Stanowisko: Asystent
Uwagi:

ERC LABFER "Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility”


Chen Luo
Stopień naukowy: mgr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~]#[}Dx7\.BxVuNcU{b4Lk
Stanowisko: Asystent
Uwagi:

ERC LABFER "Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility”


Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn]#[{6d?*|CSEn8ce4uk@tqS[
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: CW'KE6S8M!VZo@l#[~hbn]#[-Ou76v?SEn8ce4uk@tqS[
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw