Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0]#[B4faut1-v7C91f#n`Y*fcw
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]]#[A0kVub`?N!]MzysJp}!J
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałki, godz. 12.10-13.10, za pośrednictwem Google meet meet.google.com/uxm-wkez-yrw Pierwszy dyżur 19 października. W potrzebie proszę o maila.


Uwagi:
Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r]#[4%_Suf1^W.6`xh@K_jAN_, VHuq.$IG_CTW']#[5.W^nl%^W0]Ho
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek 13:00-14:00 MS Teams

________________________________________________________________________________

Uwagi:

konsultacje w sprawie pracy licencjackiej / magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w terminie dyżuru w piątki 13:00-14:00 MS Teams

________________________________________________________________________________

Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0]#[B4fSwt1!v7C91f#n`Y*fcw
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorki 15.45-16.45

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:
Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[N1eVjs9/IZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p]#[G%~iwf??v/E`s]
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem działań akademickich wymagających obecności moje konsultacje odbywają się w formie wideo czatu na Skype. O chęci spotkania należy dać znać co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem - przesyłając info. wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci części prac, tabel z danymi etc. na mój adres mailowy podany na tej stronie!. Ze względu na zmienność sytuacji proszę też sprawdzać, przed planowaną rozmową, ewentulane komunikaty na tej zakładce.

  

 

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]]#[=QXgtpA7K{kMzysJp}!J
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[7$Xdxx9/AZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0]#[B&hSli%0v7C91f#n`Y*fcw
Stanowisko: Asystent
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[D&ma{{4-KZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Dyżur online: https://meet.google.com/nhs-qrqn-gzp. Godziny: 18:30-19:30. 


Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[7+WVxx9/AZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur w sprawach dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć:
wtorek, w godz. 13:15-14:15
Aby się umówić, proszę o skorzystanie z następującego linku: 
https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-meeting

Dyżury Prodziekan ds. studenckich odbywają się w poniedziałki, w godz. 15:00-18:00.
Szczegóły dostępne pod następującym adresem:
https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/wydzial/wladze/kolegium-dziekanskie/


Uwagi:
Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r]#[A+ed|l/^W.6`xh@K_jAN_
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r]#[N+hSkpA^W.6`xh@K_jAN_
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę przesłać maila aby otrzymać link do dyżuru online


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]]#[40eUrb`?N!]MzysJp}!J, VHuq.$IG_CTW'p3ezt]#[4+Wftb%/v92@r`@Ijb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]]#[D0eb'u`?N!]MzysJp}!J
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, godz. 11:30-12:30 pok. B201 (sem. letni 2019/20)


Uwagi:

Szanowni Państwo,

z uwagi na Zarządzenie Rektora UW dotyczące odwołania zajęć (i innych aktywności na UW), moje dyżury na wydziale zostają zawieszone. W koniecznych sprawach proszę o kontakt mailem. Możliwy jest też kontakt przez Skype (po uprzednim umówieniu się).


Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[72_dxx9/AZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W roku akademickim 2020/2021 przebywam na urlopie.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y^\O]#[G2eV&f2&W3@ACh|K&j+fXoogM8
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[=5W^~tD!KZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Beata Rogowska-Rajda
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[57eYxx9/AZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0]#[47el'd1!v7C91f#n`Y*fcw
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y^\]#[B8f[{{#?S#=nz_snplACW$'OI
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y^\O]#[D8o^$f98R=2CCh|K&j+fXoogM8
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 10:00-11:00 (poprzez MS Teams)

 


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0y]#[D8pU&v8&KZLFhy&]&ZsS{{f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]r0]#[I$i[wt1-v7C91f#n`Y*fcw
Stanowisko: Doktorant
Sarhad Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: VHuq.$IG_CTW'p3ezt4]]#[J0^Vrs`?N!]MzysJp}!J
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw