Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[[3pH8oJp6n**nnKS3K$W3k
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0N]#[Z/u98]u~h\H=]%5#Go{7
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - poniedziałek, Pokój: B007. Godziny: 13:00-14:00. 11 czerwca 2018 mój dyżur nie odbędzie się. Najbliższy dyżur 18 czerwca 2018 r.

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[[3p6=oJh6n**nnKS3K$W3k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Plan dyżurów na rok akademicki 2018/2019 będzie podany w połowie września. W lipcu jest mozliwość e-mailowego ustalenia terminy konsultacji. 


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż B006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[g0o9-nRrc333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF]#[Q$i68aJGqe{Q[p\+2\9?/, oG!XO{^+yv?He]#[R-aE1g@GqgH5R
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze letnim wtorek 16:45-17:45 pokój B109  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym wtorek 17:00-18:20 sala B109; seminarium licencjackie piątek 9:45-11:20 sala B110


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?Hex]#[`$.P=aT~6f+QVe
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

Mój najbliższy dyżur odbędzie się 16 lipca o godz. 18.15. Kolejne - we wrześniu (terminy zostaną podane do 31.08).

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[T!bK?sRr[333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[T#a9?sRr[333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

piątek, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie www.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF]#[Z#oKCgHGqe{Q[p\+2\9?/
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF]#[g#r6.kVGqe{Q[p\+2\9?/
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0N]#[Q/o85]u~h\H=]%5#Go{7 oG!XO{^+yv?HexSJQf]#[Q#aM7]@r6pw-Uh\*AT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0N]#[]/oIIpu~h\H=]%5#Go{7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W czasie wakacji dyżury odbywają się wg ogłoszenia, pok. B201

 


Uwagi:


Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[T1iK?sRr[333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~TcBE]#[`1o9JaKlqj%.|pB+Z\'W'cJl/.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 16:45 - 18:00.


Uwagi:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż mój dyżur z dnia 27. kwietnia 2018 r. został odwołany. Za utrudnienia przepraszam i zapraszam osoby zainteresowane spotkaniem do ustalenia terminu drogą e-mailową.

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[W4aEEoYhe333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[Q6oSI_Jh6n**nnKS3K$W3k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~TcB]#[[7pBBvD~mb!_]g5SG^90%t]T#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[_7uO?nN}[333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[]7z8JqQle333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[]'wHBvMpe333K%IBZLoDOoA
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~TcBE]#[]7yEGaR{lqw0|pB+Z\'W'cJl/.
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:
Uwagi:

Kontakt mailowy.


Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[b!sB=oJp6n**nnKS3K$W3k
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[]!jB0^Hs[ez.|`A'7S9.2l; oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~]#[]$iE-jCp6n**nnKS3K$W3k
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~TcBE']#[Z4uSIjJp_n!'`5K53o$FOd5YK2o
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0N]#[[6uL-gu~h\H=]%5#Go{7
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: oG!XO{^+yv?HexSJQf0NF~T]#[]BuD?sRrc333K%IBZLoDOoA
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw