Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[p%|i7TiNyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[o}%^7B=\Q?u[v]8+fC7J
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - czwartek, Pokój: B007. Godziny: 11:30-12:30. Najbliższy dyżur 18 października 2018 r. odbędzie się w godzinach 15.00-16.00

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[p%|[9TiFyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy 11.30-12.30

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż B006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[|~{^+SqPLpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D]#[ftu[7Fi{ZHRntL_-U+SN-, *71yN`}dbYle~]#[g{mf0L_{ZJuVk
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze zimowym środa 11:40-12:40 pokój B101  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym środa 11:40-13:00 sala B101; seminarium licencjackie środa 13:15-14:50 sala E


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~T]#[ut=q9Fs\yI]noA
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

wtorek, 18.15-19.15


Uwagi:

Mój najbliższy dyżur odbędzie się 13.11 w godz. 18.15 - 19.15 - prawdopodobnie w pok. 206

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[lDno6PuXN7&[v]8+fC7J
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[isnl=XqPDpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[iym^=XqPDpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

środa, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie http://strony.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D]#[oy{lBLg{ZHRntL_-U+SN-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D]#[|y~[-Pu{ZHRntL_-U+SN-
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[f}{]4B=\Q?u[v]8+fC7J, *71yN`}dbYle~TVKp6]#[fymn6B_PySNNnD_#`~
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[r}{jHU=\Q?u[v]8+fC7J
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy godz. 13:15-14:15, pok. B201


 


Uwagi:

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[i!ul=XqPDpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%o2-]#[u!{^IFjJZMXO?LE-y+Bf$@wx}t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

Uprzejmie informuję, iż dyżur w dniu 2. listopada został odwołany. Przepraszam Państwa za ewentualne utrudnienia. 


Uwagi:

 

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[l'mfDTxFNpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[f*{tHDiFyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%o2]#[p#|cA[c\VEV|vC8Tf.SC!Q0`y
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[t#%p=Sm[DpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%o2-]#[r##fFFqYUTNQ?LE-y+Bf$@wx}t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 15:00 - 16:00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[r#+]IVpJNpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[rv&iA[lNNpdTd]LCyv#SMLn
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[ws!c9TiNyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[pv~[.I_QyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Sarhad Hamza Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[x}t^4S=\Q?u[v]8+fC7J
Stanowisko: Doktorant
Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[rsvc/CgQDHQO?8D&Z}SA0I, *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[]#[rtuf+ObNyQ[K-JNTVu@f1H
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%o2-0]#[o'%tHOiNHQVIykN6VC@UMAfe?xw
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]]#[p*%m+L=\Q?u[v]8+fC7J
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: *71yN`}dbYle~TVKp6J]D[%]#[r2%e=XqPLpdTd]LCyv#SMLn
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw