Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wB]#[r#g\X5CcF#W.O~xkKFYDh#
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7]#[q%lQX}nqtsqB=7fG[jT~
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 10-11, pokój A405


Uwagi:
Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wB]#[r#gNZ5C[F#W.O~xkKFYDh#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorki 15.45-16.45

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:
Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[~'fQM4KeoN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7w]#[hx`NX%C6}|NU8$/HJWl'd, +?vlkEWy#3hLF]#[i!XYQ-56}~q9/
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze zimowym środa 11:40-12:40 pokój B101  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym środa 11:40-13:00 sala B101; seminarium licencjackie środa 13:15-14:50 sala E


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.]#[wx!dZ%MqF}YU3u
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

czwartek, 16.30-17.30


Uwagi:

Najbliższy dyżur odbędzie się 17.10.br. w godz. 16.30-17.30 prawdopodobnie w pok. 206

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7]#[nHYbW1Omqo!B=7fG[jT~
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[kwY_[9KegN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[tzn\^@FcqN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[k}XQ[9KegN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

środa, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie http://strony.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7w]#[q}f__-A6}|NU8$/HJWl'd
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7w]#[~}iNN1O6}|NU8$/HJWl'd
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7]#[h%fPU}nqtsqB=7fG[jT~, +?vlkEWy#3hLF.$bea]#[h}XaW}5eF-J12x/FUO
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7]#[t%f]e6nqtsqB=7fG[jT~
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, godz. 11:30-12:30.

pok. B201


Uwagi:

Szanowni Państwo,

z powodów osobistych dyżur w dn. 6.11.2019 zostaje odwołany. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailem. Przepraszam za zmiany.


Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[k&`_[9KegN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG^Au]#[w&fQf%D_}%T2]$oHnW[D]}9g.b
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż dyżur w dniu 15. marca 2019 r. nie odbędzie się. Przepraszam za utrudnienia i zapraszam do kontaktu poprzez e-mail.

Piotr Modzelewski

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[n+XYa5R[qN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Beata Rogowska-Rajdy
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[i.fT[9KegN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Adiunkt
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wB]#[h.fge!C[F#W.O~xkKFYDh#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG^A]#[r/gV^@9qyyRc=wfk[Ylw\4PO*
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG^Au]#[t/pYc%Knx.J4]$oHnW[D]}9g.b
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 13:15-14:15, sala A303. (*)


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

(*) W terminach posiedzeń Rady Dyscypliny i Rady Wydziału dyżur odbywa się po zakończeniu obrad obydwu Rad

 


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG]#[t/qPf7J_qN`7'7vZnGH-$/0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wB]#[ywjVZ5CcF#W.O~xkKFYDh#
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wB]#[rziNO*5fF#W.O~xkKFYDh#
Stanowisko: Asystent naukowy Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Sarhad Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7]#[z%_QU4nqtsqB=7fG[jT~
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: +?vlkEWy#3hLF.$beac7wBG^Au1]#[q+lge0Cck#R+AIxQKjY/$~'TJfx
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw