Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]#[W46?~XaI7tAkKP^5aigbxU
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY]#[V0?0~F2Wib[{6cLkq3bF
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałki, godz. 13-14, pokój A405. Dyżur w dniu 2 marca jest przełożony na godzinę 16.45 z powodu posiedzenia komisji habilitacyjnej.


Uwagi:
Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-]#[M%/-~Javrk444Rol`zzJt, kHIO7du_z|R#B]#[N.%8wPWvrm[v#
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

w semestrze letnim środa 11:20-12:45 Skype nick: Anna Białek-Jaworska


Uwagi:

konsultacje w sprawie pracy licencjackiej / magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym środa 16:45-18:20, piątek: 9:30-11:20 Skype nick: Anna Białek-Jaworska


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]#[W46-$XaA7tAkKP^5aigbxU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorki 15.45-16.45

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:
Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[c150sWiKd9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZ]#[\%RG$JkW7lC4/G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

czwartek, 18.15-19.15


Uwagi:

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem działań akademickich wymagających obecności moje konsultacje będą odbywały się w czwartki, w godz. 18.15-19.15 w formie wideo czatu na Skype. O chęci spotkania należy poinformować co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem - przesyłając info. wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci części prac, tabel z danymi etc. na adres mailowy podany na tej stronie!. Ze względu na dynamizm sytuacji proszę też sprawdzać, przed planowaną rozmową, ewentulane komunikaty na tej zakładce. 

  

 

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY]#[SQ'E}TmSf^i{6cLkq3bF
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[P$'B%\iK\9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]#[W&8-uMWL7tAkKP^5aigbxU
Stanowisko: Asystent
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[Y&A?*_dIf9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Starszy asystent
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[P+%0%\iK\9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

środa, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie http://strony.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-]#[V+5B#P_vrk444Rol`zzJt
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-]#[c+8-tTmvrk444Rol`zzJt
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY]#[M05/{F2Wib[{6cLkq3bF, kHIO7du_z|R#BZf+{*]#[M+%D}FWK7v0n.Jojkr
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY]#[Y05@1Y2Wib[{6cLkq3bF
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, godz. 11:30-12:30 pok. B201 (sem. letni 2019/20)


Uwagi:

Szanowni Państwo,

z uwagi na Zarządzenie Rektora UW dotyczące odwołania zajęć (i innych aktywności na UW), moje dyżury na wydziale zostają zawieszone. W koniecznych sprawach proszę o kontakt mailem. Możliwy jest też kontakt przez Skype (po uprzednim umówieniu się).


Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[P2/B%\iK\9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]vm8]#[\2502JbErp=oYRUl*zibmMS!^!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[S5%8-XpAf9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Beata Rogowska-Rajda
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[N753%\iK\9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]#[M75J1HaA7tAkKP^5aigbxU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]vm]#[W865*_[Wnh8F6IL5q|z?l^fgZ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]vm8]#[Y8C8/JiTmw0qYRUl*zibmMS!^!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]]#[Y8D/2ZhEf9Jt~c\~*jVO6YJ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY-h]#[^$95$XaI7tAkKP^5aigbxU
Stanowisko: Doktorant
Sarhad Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: kHIO7du_z|R#BZf+{*qY]#[_0.0{W2Wib[{6cLkq3bF
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw