Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[Ao$id%}-a]4|aP2Av|hm{#
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[@k#^doR?5KR2Pczs+JcQ
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - czwartek, Pokój: B007. Godziny: 11:30-12:30. Najbliższy dyżur 18 października 2018 r. odbędzie się w godzinach 15.00-16.00

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[Ao$[f%}!a]4|aP2Av|hm{#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy 11.30-12.30

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż B006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[Ml!^Y$#/0|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0]#[3by[ds}^BT#INRGtu3{Uw, U!5yw37GJeI@X]#[4iqf]ys^BVR-E
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze letnim wtorek 16:45-17:45 pokój B109  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym wtorek 17:00-18:20 sala B109; seminarium licencjackie piątek 9:45-11:20 sala B110


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ]#[FbBqfs-?aU6IIG
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

Mój najbliższy dyżur odbędzie się 18.10 w godz. 16.30 - 17.30 - prawdopodobnie w pok. 206

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[9.roc}/72G`2Pczs+JcQ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[6arlg##/'|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[6gq^g##/'|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

środa, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie http://strony.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0]#[@g!lky{^BT#INRGtu3{Uw
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0]#[Mg'[Z}/^BT#INRGtu3{Uw
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[3k!]aoR?5KR2Pczs+JcQ U!5yw37GJeI@XZ=46A]#[3gqncos/a_%!HJGr$#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[Ck!jq'R?5KR2Pczs+JcQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy godz. 13:15-14:15, pok. B201


 


Uwagi:

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[6mylg##/'|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BFb$p]#[Fm!^rs~&BY1$oR&tC3jmp}8kq]
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.


Uwagi:

 

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[9pqfm%2!2|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[3r!tqq}!a]4|aP2Av|hm{#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BFb$]#[As$cj.w?=Q/WPIzA+5{Jo4OSm
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[Es#pg$%='|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BFb$p]#[Cs/fos#89`%'oR&tC3jmp}8kq]
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:

Środa, 15:00 - 16:00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[Cs0]r&*&2|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[Cd-ij.$-2|A#=c0+C}WZ9//
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[Ha&cf%}-a]4|aP2Av|hm{#
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:Sarhad Hamza Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[Ikx^a$R?5KR2Pczs+JcQ
Stanowisko: Doktorant
Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[Cazc\p{0'T*$oB'pz*{Hz+; U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0B]#[CbyfY|v-a]4|aP2Av|hm{#
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BFb$p]]#[@p#tq|}-+]/zSq2}vJh\9~%X/aJ
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard]#[Ar#mYyR?5KR2Pczs+JcQ
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: U!5yw37GJeI@XZ=46Ard0BF]#[Cz#eg##/0|A#=c0+C}WZ9//
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw