Fundacja im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Celami fundacji są działania na rzecz badań i edukacji ekonomicznej, w tym szczególnie realizowanych przez Wydział nauk Ekonomicznych i inne wydziału Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Finansowanie badań naukowych.
 2. Finansowanie bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, baz danych niezbędnych do prowadzenia badań i działalności edukacyjnej.
 3. Finansowanie rozwoju kadry naukowej, doktorantów i studentów oraz profesjonalnej kadry wspomagającej badania i edukację.
 4. Współpraca z kandydatami na studia, absolwentami, pracodawcami, upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych.

Siedziba Fundacji im. Fryderyka Skarbka

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
REGON: 36439657900000
KRS: 0000616720

Nr konta bankowego:  75 1750 0012 0000 0000 3358 9271 (BNP Paribas Polska)

 Zarząd:

 • dr hab. Cecylia Leszczyńska - Prezes
 • prof dr hab. Krzysztof Opolski
 • dr Anna Białek-Jaworska

Rada Fundacji im. Fryderyka Skarbka:

 • dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz.
 • dr Dominika Gadowska-dos Santos

Komisja Rewizyjna:

 • prof. dr hab. Marek Bednarski
 • dr Piotr Koryś
 • dr Dagmara Mycielska

Statut Fundacji im. Fryderyka Skarbka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw