Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Uchwały Rady Wydziału

nr. 51 - 2016-06-22


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Joanna Siwińska-Gorzelak

nr. 52 - 2016-06-22


nadanie stopnia doktora, Tomasz Skoczylas

nr. 53 - 2016-06-22


rozprawa doktorska, zmiana tytułu

nr. 54 - 2016-06-22


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Jacek Lewkowicz

nr. 55 - 2016-06-22


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Joanna Hady

nr. 56 - 2016-06-22


przewód doktorski, Tinatin Akhvlediani

nr. 57 - 2016-06-22


przewód doktorski, Kristof Gyódi

nr. 58 - 2016-06-22


przewód doktorski, Katarzyna Zagórska

nr. 45 - 2016-05-25


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Jan Fałkowski

nr. 46 - 2016-05-25


nadanie stopnia doktora, Rafał Woźniak

nr. 47 - 2016-05-25


przewód doktorski, Agnieszka Pierzak

nr. 48 - 2016-05-25


kandydatury, Rada Naukowa, Ośrodek Badań nad Migracjami

nr. 49 - 2016-05-25


seminaria magisterskie, pracownicy niesamodzielni, rok akademicki 2016/2017

nr. 50 - 2016-05-25


korekta nazwy, Administracja skarbowa, Administracja podatkowa i celna

nr. 35 - 2016-04-27


kandydatura, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

nr. 36 - 2016-04-27


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Michał Krawczyk

nr. 37 - 2016-04-27


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Karolina Safarzyńska

nr. 38 - 2016-04-27


przewód habilitacyjny, Bartłomiej Rokicki

nr. 39 - 2016-04-27


I Komisja Doktorska, III Komisja Doktorska

nr. 40 - 2016-04-27


przewód doktorski, Paweł Krasucki

nr. 41 - 2016-04-27


przewód doktorski, Emilia Obińska-Wajda

nr. 42 - 2016-04-27


BSt, podział, 2016

nr. 43 - 2016-04-27


ProEdu, korekta

nr. 44 - 2016-04-27


dyplom, wyróżnienie, Dominika Wciślik

nr. 22 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Anna Bartczak

nr. 23 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Paweł Kaczmarczyk

nr. 24 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora, Mohammad Mahdi Ghodsi

nr. 25 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora, Iweta Opolska

nr. 26 - 2016-03-30


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Ewa Cukrowska-Torzewska

nr. 27 - 2016-03-30


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Dorota Mirowska-Wierzbicka

nr. 28 - 2016-03-30


regulamin

nr. 29 - 2016-03-30


sprawozdanie finansowe, 2015

nr. 30 - 2016-03-30


Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW, rok akademicki 2016/2017

nr. 31 - 2016-03-30


program studiów, zmiany, studia I stopnia, studia II stopnia

nr. 32 - 2016-03-30


opłaty, niestacjonarne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 33 - 2016-03-30


opłaty, stacjonarne studia doktoranckie, cudzoziemcy, rok akademicki 2016/2017

nr. 34 - 2016-03-30


zespół, rozprawa doktorska, Marcin Krupa

nr. 12 - 2016-03-02


nadanie stopnia doktora, Konrad Dymarski

nr. 13 - 2016-03-02


rekrutacja, stacjonarne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 14 - 2016-03-02


rekrutacja, zaoczne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 15 - 2016-03-02


wygaszenie, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

nr. 16 - 2016-03-02


wygaszenie, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

nr. 17 - 2016-03-02


utworzenie, specjalność, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno- Menedżerskie

nr. 18 - 2016-03-02


utworzenie, specjalność, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

nr. 19 - 2016-03-02


sprawozdanie, efekty kształcenia, rok akademicki 2014/2015, studia I stopnia, studia II stopnia

nr. 20 - 2016-03-02


stypendia, młodzi wybitni naukowcy

nr. 21 - 2016-03-02


studia podyplomowe, Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programistycznym VBA

nr. 9 - 2016-01-27


wychowanie fizyczne, studia II stopnia

nr. 10 - 2016-01-27


rekrutacja, studia II stopnia, rok akademicki 2017/2018

nr. 1 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Kazimierz Tarchalski, odmowa, odwołanie, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

nr. 2 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Łukasz Goczek

nr. 3 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora, Katarzyna Białek

nr. 4 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora, Agnieszka Strużyńska-Świst

nr. 5 - 2016-01-13


program studiów, zmiany

nr. 6 - 2016-01-13


profile kształcenia, studia I stopnia

nr. 7 - 2016-01-13


program, zmiany, Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

nr. 8 - 2016-01-13


I Komisja Doktorska
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw