Uchwały Rady Wydziału

nr. 72 - 2018-09-28


nadanie stopnia doktora, Mahri Hamydova

nr. 104 - 2016-12-14


Komisja, wszczęcie przewodu habilitacyjnego, Katarzyna Metelska-Szaniawska

nr. 105 - 2016-12-14


wszczęcie przewodu doktorskiego, Paulina Stachura

nr. 106 - 2016-12-14


promotor, rozprawa doktorska, Paulina Stachura

nr. 107 - 2016-12-14


kandydaci, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr. 108 - 2016-12-14


studia podyplomowe, "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej"

nr. 109 - 2016-12-14


regulamin, nagrody, młodzi naukowcy

nr. 110 - 2016-12-14


sprawozdanie, efekty kształcenia, rok akademicki 2015-2016

nr. 90 - 2016-11-30


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Bartłomiej Rokicki

nr. 91 - 2016-11-30


nadanie stopnia doktora, Dorota Mirowska-Wierzbicka

nr. 92 - 2016-11-30


nadanie stopnia doktora, Joanna Podgórska

nr. 93 - 2016-11-30


wyznaczeniepromotora pomocniczego, rozprawa doktorska, Paweł Krasuski

nr. 94 - 2016-11-30


Komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Magdalena Smyk

nr. 95 - 2016-11-30


zmiana tytułu, rozprawa doktorska, Lucas van der Velde

nr. 96 - 2016-11-30


Komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Lucas van der Velde

nr. 97 - 2016-11-30


wszczęcie przewodu doktorskiego, Eyal Ronen

nr. 98 - 2016-11-30


promotor, rozprawa doktorska, Eyal Ronen

nr. 99 - 2016-11-30


sprawozdanie, dzienne studia doktoranckie, rok akademicki 2015-2016

nr. 100 - 2016-11-30


sprawozdanie, zaoczne studia doktoranckie, rok akademicki 2015-2016

nr. 101 - 2016-11-30


regulamin, Komisja Konkursowa

nr. 102 - 2016-11-30


zamknięcie przewodów doktorskich

nr. 103 - 2016-11-30


wniosek, konkurs, Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW

nr. 82 - 2016-10-26


kandydaci, Nagrody Rektora UW

nr. 83 - 2016-10-26


Komisja, wszczęcie przewodu habilitacyjnego, Katarzyna Kopczewska

nr. 84 - 2016-10-26


zmiana tytułu, wyznaczenie nowego recenzenta, rozprawa doktorska, Marcin Jakubek

nr. 85 - 2016-10-26


wszczęcie przewodu doktorskiego, Jan Baran

nr. 86 - 2016-10-26


promotor, rozprawa doktorska, Jan Baran

nr. 87 - 2016-10-26


wszczęcie przewodu doktorskiego, Aleksandra Wiśniewska

nr. 88 - 2016-10-26


promotor, rozprawa doktorska, Aleksandra Wiśniewska

nr. 89 - 2016-10-26


Komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Karolina Goraus-Tańska

nr. 81 - 2016-10-05


dodatkowi kandydaci, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, doktoranci

nr. 64 - 2016-09-28


kandydat, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

nr. 65 - 2016-09-28


kandydatury, Komisje Senackie UW

nr. 66 - 2016-09-28


składy, Kimisje Wydziałowe, kadencja 2016-2020

nr. 67 - 2016-09-28


pełnomocnicy Dziekanów, kadencja 2016-2020

nr. 68 - 2016-09-28


kandydaci, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżśzego, doktoranci, wybitne osiągnięcia

nr. 69 - 2016-09-28


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Małgorzata Knauff

nr. 70 - 2016-09-28


Rada Fundacji im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów WNE UW, zmiana osoby w składzie

nr. 71 - 2016-09-28


nadanie stopnia doktora, Robert Dyczkowski

nr. 73 - 2016-09-28


przewód doktorski, Marta Świerczyńska, Mariola Węglińska

nr. 74 - 2016-09-28


wyznaczenia promotora, rozprawa doktorska, Marta Świerczyńska, Mariola Węglińska

nr. 75 - 2016-09-28


przewód doktorski, Piotr Zawalski

nr. 76 - 2016-09-28


promotor, doktorat, Piotr Zawalski

nr. 77 - 2016-09-28


zawieszenie postępowania, stopień doktora, Marcin Krupa

nr. 78 - 2016-09-28


sprawozdanie Dziekana WNE UW, 2014-2015

nr. 78 - 2016-09-28


komisje doktorskie, uzupełnienie składu

nr. 79 - 2016-09-28


Komisja, recenzenci, doktorat, Marcin Jakubek

nr. 80 - 2016-09-28


dyplomy z wyróżnieniem

nr. 51 - 2016-06-22


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Joanna Siwińska-Gorzelak

nr. 52 - 2016-06-22


nadanie stopnia doktora, Tomasz Skoczylas

nr. 53 - 2016-06-22


rozprawa doktorska, zmiana tytułu

nr. 54 - 2016-06-22


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Jacek Lewkowicz

nr. 55 - 2016-06-22


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Joanna Hady

nr. 56 - 2016-06-22


przewód doktorski, Tinatin Akhvlediani

nr. 57 - 2016-06-22


przewód doktorski, Kristof Gyódi

nr. 58 - 2016-06-22


przewód doktorski, Katarzyna Zagórska

nr. 59 - 2016-06-22


rekomendacja, dyrektor, wicedyrektor, przewodniczący Rady Naukowej, Ośrodek Badań nad Migracjami

nr. 60 - 2016-06-22


seminarium magisterskie, niesamodzielni pracownicy naukowi

nr. 61 - 2016-06-22


sprawozdanie, działalność władz dziekańskich, kadencja 2013-2016

nr. 62 - 2016-06-22


budżet, 2016

nr. 63 - 2016-06-22


Szczegółowe Zasady Studiowania 2016-2017, korekta

nr. 45 - 2016-05-25


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Jan Fałkowski

nr. 46 - 2016-05-25


nadanie stopnia doktora, Rafał Woźniak

nr. 47 - 2016-05-25


przewód doktorski, Agnieszka Pierzak

nr. 48 - 2016-05-25


kandydatury, Rada Naukowa, Ośrodek Badań nad Migracjami

nr. 49 - 2016-05-25


seminaria magisterskie, pracownicy niesamodzielni, rok akademicki 2016/2017

nr. 50 - 2016-05-25


korekta nazwy, Administracja skarbowa, Administracja podatkowa i celna

nr. 35 - 2016-04-27


kandydatura, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

nr. 36 - 2016-04-27


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Michał Krawczyk

nr. 37 - 2016-04-27


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Karolina Safarzyńska

nr. 38 - 2016-04-27


przewód habilitacyjny, Bartłomiej Rokicki

nr. 39 - 2016-04-27


I Komisja Doktorska, III Komisja Doktorska

nr. 40 - 2016-04-27


przewód doktorski, Paweł Krasucki

nr. 41 - 2016-04-27


przewód doktorski, Emilia Obińska-Wajda

nr. 42 - 2016-04-27


BSt, podział, 2016

nr. 43 - 2016-04-27


ProEdu, korekta

nr. 44 - 2016-04-27


dyplom, wyróżnienie, Dominika Wciślik

nr. 22 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Anna Bartczak

nr. 23 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Paweł Kaczmarczyk

nr. 24 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora, Mohammad Mahdi Ghodsi

nr. 25 - 2016-03-30


nadanie stopnia doktora, Iweta Opolska

nr. 26 - 2016-03-30


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Ewa Cukrowska-Torzewska

nr. 27 - 2016-03-30


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Dorota Mirowska-Wierzbicka

nr. 28 - 2016-03-30


regulamin

nr. 29 - 2016-03-30


sprawozdanie finansowe, 2015

nr. 30 - 2016-03-30


Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW, rok akademicki 2016/2017

nr. 31 - 2016-03-30


program studiów, zmiany, studia I stopnia, studia II stopnia

nr. 32 - 2016-03-30


opłaty, niestacjonarne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 33 - 2016-03-30


opłaty, stacjonarne studia doktoranckie, cudzoziemcy, rok akademicki 2016/2017

nr. 34 - 2016-03-30


zespół, rozprawa doktorska, Marcin Krupa

nr. 12 - 2016-03-02


nadanie stopnia doktora, Konrad Dymarski

nr. 13 - 2016-03-02


rekrutacja, stacjonarne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 14 - 2016-03-02


rekrutacja, zaoczne studia doktoranckie, rok akademicki 2016/2017

nr. 15 - 2016-03-02


wygaszenie, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

nr. 16 - 2016-03-02


wygaszenie, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

nr. 17 - 2016-03-02


utworzenie, specjalność, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno- Menedżerskie

nr. 18 - 2016-03-02


utworzenie, specjalność, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

nr. 19 - 2016-03-02


sprawozdanie, efekty kształcenia, rok akademicki 2014/2015, studia I stopnia, studia II stopnia

nr. 20 - 2016-03-02


stypendia, młodzi wybitni naukowcy

nr. 21 - 2016-03-02


studia podyplomowe, Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programistycznym VBA

nr. 9 - 2016-01-27


wychowanie fizyczne, studia II stopnia

nr. 10 - 2016-01-27


rekrutacja, studia II stopnia, rok akademicki 2017/2018

nr. 1 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Kazimierz Tarchalski, odmowa, odwołanie, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

nr. 2 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Łukasz Goczek

nr. 3 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora, Katarzyna Białek

nr. 4 - 2016-01-13


nadanie stopnia doktora, Agnieszka Strużyńska-Świst

nr. 5 - 2016-01-13


program studiów, zmiany

nr. 6 - 2016-01-13


profile kształcenia, studia I stopnia

nr. 7 - 2016-01-13


program, zmiany, Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

nr. 8 - 2016-01-13


I Komisja Doktorska
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw