nr. 41 - 2016-09-23


nadanie stopnia doktora, Marcin Pietrzak

nr. 52 - 2015-12-09


nadanie stopnia doktora, Tomasz Gajderowicz

nr. 48 - 2015-11-25


komisja, przewód habilitacyjny, Jan Fałkowski

nr. 49 - 2015-11-25


komisja, przewód habilitacyjny, Joanna Siwińska-Gorzelak

nr. 50 - 2015-11-25


dzienne studia doktoranckie, rok akademicki 2014/2015

nr. 51 - 2015-11-25


zaoczne studia doktoranckie, rok akademicki 2014/2015

nr. 47 - 2015-10-28


nadanie stopnia doktora habilitowanego,Marcin Gruszczyński

nr. 44 - 2015-10-21


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Kazimierz Tarchalski

nr. 45 - 2015-10-21


komisja, przewód habilitacyjny, Karolina Safarzyńska

nr. 46 - 2015-10-21


nagroda Rektora

nr. 38 - 2015-09-23


Uczelniana Komisja Wyborcza, 2016-2020

nr. 39 - 2015-09-23


komisja, przewód habilitacyjny, Małgorzata Knauff

nr. 40 - 2015-09-23


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Agnieszka Kopańska

nr. 42 - 2015-09-23


kandydatura, nagroda MNiSW, wybitne osiagnięcia, doktoranci

nr. 43 - 2015-09-23


kandydatura, nagroda MNiSW, wybitne osiagnięcia, studenci

nr. 26 - 2015-06-17


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Katarzyna Białek

nr. 27 - 2015-06-17


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Agnieszka Strużyńska-Świst

nr. 28 - 2015-06-17


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Paweł Strawiński

nr. 29 - 2015-06-17


przewód habilitacyjny, Paweł Kaczmarczyk

nr. 30 - 2015-06-17


plan finansowy, 2015

nr. 31 - 2015-06-17


Strategia Rozwoju, 2015-2018

nr. 32 - 2015-06-17


prace naukowo-badawcze poza WNE

nr. 33 - 2015-06-17


dzienne studia doktoranckie, regulamin, zmiana

nr. 34 - 2015-06-17


przewód doktorski, Dorota Celińska

nr. 35 - 2015-06-17


komisja, recenzenci, rozprawa doktorska, Rafał Woźniak

nr. 36 - 2015-06-17


komisja, przewód habilitacyjny, Michał Krawczyk

nr. 37 - 2015-06-17


komisja, przewód habilitacyjny, Anna Bartczak

nr. 19 - 2015-05-27


nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dominika Milczarek-Andrzejewska

nr. 20 - 2015-05-27


WZZJK, sprawozdanie

nr. 27 - 2015-05-27


Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW

nr. 22 - 2015-05-27


sprawozdanie finansowe, 2014

nr. 21 - 2015-05-27


Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW

nr. 23 - 2015-05-27


BSt, podział

nr. 24 - 2015-05-27


Komisja ds. Finansów

nr. 25 - 2015-05-27


seminaria magisterskie, pracownicy niesamodzielni, rok akademicki 2015/2016

nr. 16 - 2015-03-25


Zakład Finansów Ilościowych

nr. 18 - 2015-03-25


WZZJK, przedstawiciel studentów

nr. 8 - 2015-02-25


Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego

nr. 9 - 2015-02-25


nadanie stopnia doktora, Leszek Chodorowski

nr. 10 - 2015-02-25


rekomendacje, stypendia, młodzi wybitni naukowcy

nr. 11 - 2015-02-25


rekrutacja, rok akademicki 2016/2017

nr. 12 - 2015-02-25


Komisja ds. udziału pracowników w konkursach grantowych

nr. 13 - 2015-02-25


Komisja ds. Strategii Wydziału

nr. 14 - 2015-02-25


nagroda MNiSW, osiągnięcia dydaktyczne

nr. 15 - 2015-02-25


cennik, usługi edukacyjne, rok akademicki 2015/2016

nr. 1 - 2015-01-14


nadanie stopnia doktora, Ewa Stanisławska

nr. 2 - 2015-01-14


nadanie stopnia doktora, Maciej Wilamowski

nr. 3 - 2015-01-14


nadanie stopnia doktora, Huber Wiśniewski

nr. 4 - 2015-01-14


przewód habilitacyjny, Kazimierz Tarchalski

nr. 5 - 2015-01-14


zasady i limity rekrutacji

nr. 6 - 2015-01-14


Komisja ds. Strategii Wydziału

nr. 7 - 2015-01-14


kandydatura, nagroda MNiSW
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw