Dokumenty

Misja i dokumenty programowe

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Regulamin Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Strategia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Inne ważne dokumenty

Uchwały Rady Wydziału

Od 2017 roku wszystkie uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW są publikowane w Dzienniku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Zarządzenia Dziekana WNE UW

Rok akademicki 2016/2017

ZD z dnia 28.09.2016 w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana w kadencji 2016-2020
ZD z dnia 30.11.2016 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2016/2017
ZD z dnia 19.04.2017 w sprawie wykorzystania funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału naukowego Wydziału
ZD z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018
ZD z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)
ZD z dnia 30.05.2017 w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW
ZD z dnia 14.06.2017 w sprawie określenia terminu urlopów pracowników naukowych w roku akademickim 2016/2017
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie ustanowienia nagrody za postęp publikacyjny
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie publikowania listy publikacji naukowych w czasopismach z list A i C MNiSW
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie ogólnych zasad postępowania z pracami doktorskimi na WNE
ZD z dnia 21.06.2017 w sprawie zasad wyróżniania doktoratów na WNE 
ZD z dnia 11.09.2017 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 12.09.2017 w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 25.09.2017 w sprawie wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów w roku akademickim 2017/2018
ZD z dnia 17.10.2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2017/2018
ZD z dnia 29.11.2017 w sprawie zasad zakupu i udostępniania danych przez pracowników WNE UW
 


Rok akademicki 2015/2016

ZD 1/2016 z dnia 12.01.2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Programu ERASMUS+
ZD 3/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie dni dziekańskich w semestrze letnim 2015/2016


Rok akademicki 2014/2015

ZD 1/2015 z dnia 12.01.2015 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Wydziału lub komisji wydziałowych
ZD 2/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie sprawozdań pracowników
ZD 3/2015 z dnia 9.03. 2015 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego
ZD 4/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji
ZD 5/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w języku angielskim na WNE UW
ZD 6/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016
ZD 7/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. dziennych studiów doktoranckich
ZD 8/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Regulaminu WNE
ZD 9/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie sprawozdawania działalności naukowo badawczej  
ZD10/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016


Rok akademicki 2013/2014
  • ZD 1/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w jęz. angielskim na WNE UW
  • ZD 2/2014 z dnia 1.04.2014 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2014/2015
  • ZD 4/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  • ZD 5/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie Regulaminu konkursu WNE UW na projekty realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Rok akademicki 2010/2011

Rok akademicki 2009/2010

Rok akademicki 2008/2009

Rok akademicki 2006/2007
  • ZD 1/2007 z dnia 26.07.2007 w sprawie kont poczty elektronicznej
  • ZD 2/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na kierownika Centrum Badań Rynku Pracy WNE UW
  • ZD 3/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. WSInf. Tomasza Stankiewicza na kierownika Ośrodka Badań Prywatyzacyjnych WNE UW
Rok akademicki 2005/2006

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw