Biuro Rekrutacji i Promocji

Pieńkowska Anita
Stopień naukowy: dr
Email: 'SEkH$w[L]F}CjTB+5W1X4ez*]#[dD#Q3lgS@I~=7Y6K|-`q9*nkq
Telefon: 22 55 49 190
Stanowisko: Kierownik
Dyżury:

poniedziałek - piątek, pokój: B004, godziny: 09:00-16:00


Uwagi:
Paczoska Krystyna
Stopień naukowy: mgr
Email: 'SEkH$w[L]F}CjTB+5W1X4e]#[nD}OCpkG*t=l!sJ65u8%a!R
Telefon: 22 55 49 145
Stanowisko: Samodzielny referent
Dyżury:

Poniedziałek - piątek, od 10:00 do 15:00


Uwagi:

Zadania biura

W roku akademickim 2017/2018 Biuro Rekrutacji i Promocji przyjmuje interesariuszy w pokoju B004. 

  1. Kreowanie strategii, wdrażanie oraz ewaluacja działań wizerunkowych (reklama, marketing, public relations, komunikacja w social mediach, obsługa komunikacji wybranych wydarzeń specjalnych, w tym spotkań Rady Pracodawców).
  2. Obsługa procedury rekrutacyjnej na studia I i II stopnia w języku polskim i angielskim.
  3. Obsługa procedury wynajmu.

Materiały

Identyfikacja wizualna WNE UW

Rekomendujemy korzystanie z szablonów WNE UW w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej:

  • papier firmowy wersja .docx: PLEN - zachęcamy do korzystania z podstawowego kroju pisma dla UW - tj. Arimo lub zastępczego Arial. 
  • prezentacja wersja .pptx: PLEN - krój pisma dla prezentacji jubileuszowej to Times New Roman. 
  • Uwaga: aby zmienić dane kontaktowe na dole strony należy dwa razy kliknąć na przestrzeń, zedytować informacje a następnie kliknąć ESC.

Pomocnicze:

Inne:


Materiały reklamowe

 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/