O Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1953 roku. Obecnie składa się ośmiu Katedr i dwóch Zakładów, działa także pięć ośrodków badawczych. Na Wydziale zatrudnionych jest blisko stu pracowników naukowych, w tym siedmiu profesorów zwyczajnych, trzech profesorów nadzwyczajnych i siedmiu profesorów UW.

fasadaFundamentem działania WNE jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się do działalności naukowo-badawczej oraz do działalności dydaktycznej. Na Wydziale realizowanych jest ponad sześćdziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych przez pracowników WNE są liczne publikacje naukowe w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i polskich, także pierwsza pozycja wśród polskich instytucji ekonomicznych obecnych w bazie RePEc oraz zaliczenie WNE do 25% najlepszych instytucji ekonomicznych w Europie. Związany z Wydziałem prof. Oded Stark zajmuje pierwsze miejsce w Polsce według rankingu RePEc, znajduje się też w czołówce rankingu dla Europy. Pracownicy Wydziału są członkami Komitetów Redakcyjnych dwóch ważnych serii monografii naukowych z dziedziny ekonomii: anglojęzycznej Polish Studies in Economics, publikowanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Peter Lang, oraz polskojęzycznej Badania Ekonomiczne, publikowanej we współpracy w Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale są też wydawane Working Papers oraz czasopismo naukowe Central European Economic Journal (dawniej Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo). Od 11 lat Wydział jest również organizatorem i współorganizatorem ważnych konferencji cyklicznych: Warsaw International Economic Meeting, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Polish Law and Economics Conferences.

Należy również podkreślić, że w 2017 roku Wydział ponownie otrzymał najwyższą kategorię A+  w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN na zlecenie MNiSW (A+,A,B,C). WNE jest jedną z 2 jednostek posiadających tę kategorię spośród 88 prowadzących w Polsce badania ekonomiczne. W sumie w parametryzacji oceniono 993 wszystkich jednostek w całej Polsce - 4,7% z nich otrzymało kategorię A+. 

sudenciAktywnej działalności naukowo-badawczej towarzyszy troska o zapewnienie studentom jak najlepszego wykształcenia w ramach bogatej oferty edukacyjnej. Wydział oferuje studia na wszystkich poziomach kształcenia, a także studia podyplomowe i szkołę letnią. Prowadzone są trzy kierunki kształcenia: Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria. We współpracy z innymi wydziałami UW (m.in. Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Filozofii i Socjologii, Prawa i Administracji oraz Zarządzania) prowadzone są także międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie i międzykierunkowe studia ekonomiczno matematyczne. W języku angielskim można studiować na WNE Quantitative Finance, wysoko oceniane w międzynarodowych rankingach kształcenia (19. miejsce na świecie). Obecnie na Wydziale studiuje około 1200 osób na studiach licencjackich, ponad 700 osób na studiach magisterskich oraz 49 na studiach doktoranckich, które są prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, Oferta dydaktyczna obejmuje także wiele kierunków studiów podyplomowych, na których kształci się obecnie blisko 150 osób. Nasi studenci zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach i uzyskują granty dla młodych badaczy. Studia na WNE świetnie przygotowują ich do pracy zawodowej, o czym świadczą historie sukcesu naszych absolwentów. Potwierdzeniem świetnej jakości kształcenia są wyróżniająca ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokie lokaty WNE w rankingach polskich i zagranicznych uczelni wyższych (przygotowywanych np. przez Perspektywy, dziennik Rzeczpospolita, Eduniversal) .

 Dlaczego warto studiować na WNE

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw