Kolegium Dziekańskie

 Jan Jakub Michałek
e-mail: }ORSP.6yg&hBJo*b^wdnsc]#[k528.uve~{W~Se|kD\ZwdP

Stanowisko: Dziekan Wydziału
Dyżur: dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 409, 410 godziny: 11:30-13:00
prof. dr hab. Janusz Kudła
e-mail: }ORSP.6yg&hBJo*b^wdn]#[h7H49jQqViq4BxjGT$U[

Stanowisko: Prodziekan ds. Naukowych
Dyżur: poniedziałek, pokój 2 lub 403, godz. 14-15
Katarzyna Kopczewska
e-mail: }ORSP.6yg&hBJo*b^wdnsc7lZ]#[i7BD0&vq[oJYB^jkTomTXYD]G

Stanowisko: Adiunkt, Prodziekan ds.studenckich
Dyżur:
Dyżur dziekański w poniedziałki od 16:45 w K1, zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".
Dyżur naukowy / seminarium pon.13:15-14:45

Zarządzenia Dziekana

Rok akademicki 2015/2016

ZD 1/2016 z dnia 12.01.2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Programu ERASMUS+
ZD 3/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie dni dziekańskich w semestrze letnim 2015/2016


Rok akademicki 2014/2015

ZD 1/2015 z dnia 12.01.2015 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Wydziału lub komisji wydziałowych
ZD 2/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie sprawozdań pracowników
ZD 3/2015 z dnia 9.03. 2015 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego
ZD 4/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji
ZD 5/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w języku angielskim na WNE UW
ZD 6/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016
ZD 7/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. dziennych studiów doktoranckich
ZD 8/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Regulaminu WNE
ZD 9/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie sprawozdawania działalności naukowo badawczej  
ZD10/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016  


Rok akademicki 2013/2014
  • ZD 1/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w jęz. angielskim na WNE UW
  • ZD 2/2014 z dnia 1.04.2014 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2014/2015
  • ZD 4/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie powołania Komisji konkursu na projekty realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  • ZD 5/2014 z dnia 19.05.2014 w sprawie Regulaminu konkursu WNE UW na projekty realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Rok akademicki 2010/2011

Rok akademicki 2009/2010

Rok akademicki 2008/2009

Rok akademicki 2006/2007
  • ZD 1/2007 z dnia 26.07.2007 w sprawie kont poczty elektronicznej
  • ZD 2/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na kierownika Centrum Badań Rynku Pracy WNE UW
  • ZD 3/2007 z dnia 27.07.2007 w sprawie powołania dr hab. prof. WSInf. Tomasza Stankiewicza na kierownika Ośrodka Badań Prywatyzacyjnych WNE UW

Rok akademicki 2005/2006

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw