Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G]#[O}n8nBFD1bZA.{tr59l0
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9]#[Ezq4k@y4+9I6v{*#Lp`9/t$
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?\]]#[N.n+k@$F1p9&Qj}sL$sPfh/HMJ
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?\]#[Pw!DoHo76h7b.at@5'*&eyF+I
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?]#[M{n2u9}@.fhC!XA&79a'v2*'
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9]#[N'r=o6y4~9I6v{*#Lp`9/t$
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$]#[P!n1!+uD6h7b+jAs~$*4m
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9]#[N$|Ak6y4~9I6v{*#Lp`9/t$
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{]#[J$'2kd}7'#GCCXs&L{h, b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$]#[H-n9wCyc=k3T+jAs~$*4m
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

For issues connected with Erasmus: J*~m6'MZ8tBGWyHQic9V|]#[+w`a~xAq0c~PMqQ3NYFGi
W nowym semestrze, czyli od 18 lutego, mój dyżur będzie w czwartki, między 15:00 i 16:35, w pokoju A006

W czwartek 28 marca, mój dyżur odbędzie się miedzy 17:00 a 18:30 w pokoju A006.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?]#[M%rAu9}2$whC!XA&79a'v2*'
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?]#[E||4mHg?@hhC!XA&79a'v2*'
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&9?\]m]#[P$!D&A$A2pL-|/+|!9q?/ix1eNZ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G]#[S$'8o5FD1bZA.{tr59l0
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$&]#[D%rAmH{4]t@-Ch+@!oqPqp
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{]#[U'!5*d}7'#GCCXs&L{h
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G]#[D#v2kBFD1bZA.{tr59l0
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: b=2I/M#LF|QK6r43C0{G$]#[N.n2k-nc=k3T+jAs~$*4m
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw