Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyV]#[wSH|Yf'OO]3cfBCQ|^jC
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~g]#[mPKxVd_CJ4|\TBSd57^LJoT
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM8K]#[v^HpVdfQOkpO#-LR5Kq_}c]V&4
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM8]#[xMY*ZlUFTcn*f~Cu|M'8|tp=!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail. Pokój B101.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM]#[uQHv`acKLaEe]ufb~^_73-X6
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~g]#[vXL~Z^_CB4|\TBSd57^LJoT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~g]#[xTSmoS^9L4|\TBSd57^LJoT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA]#[xUHujT[OTcn*d-fRkK'G*
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~g]#[vVV%V^_CB4|\TBSd57^LJoT
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+Uy]#[rV\vV.cFF$zewuBb5Ff, 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA]#[p]H}bg_nXfjvd-fRkK'G*
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Czwartek. Pokój: A006. Godziny: 15:00 - 16:35.


Uwagi:

W dniu 7.11.2019 mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM]#[uWL%`acADrEe]ufb~^_73-X6
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM]#[mRVxXlMJZcEe]ufb~^_73-X6
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~gM8KJ]#[xVY*nefLPk!SZPU[l^oNJdLCE83
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyV]#[{V\|Z]'OO]3cfBCQ|^jC
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA~]#[lWL%XlaCwosSw#Uul6o_.k
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+Uy]#[}XYyo.cFF$zewuBb5Ff
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyV]#[l[PvVf'OO]3cfBCQ|^jC
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: 0jf/tqkW`w*mn5]l+UyVA]#[v^HvVUTnXfjvd-fRkK'G*
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw