Działalność naukowo-badawcza 

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.

Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43]#[2OrujEEkq0!z
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/]#[9fUl\vZGspt@o*k@\3C4v
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/t]#[%MNtV3Ar8y}s''Zc]|+Pza
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątki godz. 13.15-14.15, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tV]#[2WNajvZ$gB+|_?XR$}u98eC
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G]#[$WOmT%v~jgA&q?H?mJ%0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[2SEeezIjvp.Nq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G]#[0UQi_tv~jgA&q?H?mJ%0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

obowiązują zapisy przez email (termin do uzgodnienia)


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[9WKpV3E~omxNq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy 16.00 - 16.45 (przed seminarium magisterskim / po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail ).

Piątki 16.30 - 17.15.

Katedra Mikroekonomii B009 lub pracowania komputerowa I

Jestem również dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G]#[$WQk_tv~jgA&q?H?mJ%0
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVP]#[5WQsm-Es]mO#hrkPoJv'!}G9
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Thursday: 15.00-16:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]i]#[2M?iX}hzkd~z_*VFaX+?8Z7FUNV
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[2cElT$O~omxNq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[$cEsa|E~ompNq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Adiunkt
Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[/cEtT}E~omxNq{Hcm5C&nj_A5
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tV]#[*f9wb}Sr]B+|_?XR$}u98eC
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]]#[-MIie~Hhj{p|6*Q@$3.PoYLY9J
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]]#[CNKhWtNvskr.6*Q@$3.PoYLY9J
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[2NNzb3O~ee/Nq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVP]#[@NQdm|NzgkO#hrkPoJv'!}G9
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[$OVee0IuomxNq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Doktorant
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]]#[%SKlXuIvsuzo6*Q@$3.PoYLY9J
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tV]#[7W9c[.Rr]B+|_?XR$}u98eC
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]]#[-Y9nhvHhn{p|6*Q@$3.PoYLY9J
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[.[Ghe|Mljm~Nq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA]#[8\9l/0Nl*w+@_qXch*
Telefon: +48 729 208 837
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:Uwagi:
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G]#[/tNaV{UiemO&q?H?mJ%0
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]#[/_Kkb!O~omxNq{Hcm5C&nj_A5
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]i]#[3_Pae3Yrky'y[MZI]J+?8Z7FUNV
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tVPL]iDOK]#[2MNtT+Yssg''l-DF45!&8jNY.B_M@4
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: Hk[!r8_+{%43y2bZwA6G/tV]#[0f9gb#Sr]B+|_?XR$}u98eC
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw