Działalność naukowo-badawcza 

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.

Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: CGL1~$J]Rs`c]#[-%c%v/+BH|QP
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF]#[4BFxhdEtJbFl|@E_7!`X/
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4]#[|!?$b{'IikOI5=0'8nMp3{
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j]#[-/?mvdEW=0XRlQ.q_o8]O!W
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/Wg]#[{/@y`oaUAYiY~Qx^L8HT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/Wg]#[#-BukbaUAYiY~Qx^L8HT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[-#2qqh0AMbZz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[4/8|b{+UF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Czwartki od 15.15 do 16.45

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/Wg]#[{/BwkbaUAYiY~Qx^L8HT
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j3]#[0/B!yu+J0_w[u*EoN89L8A[z
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35'^]#[-!+udkSQBVPPl@+e@JM_OtO&BsK
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[-?2x`n6UF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[*?2$`k+UF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j]#[!B*&nk=I00XRlQ.q_o8]O!W
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35']#['!6uql/?AmBRG@%__!Op's`@$o
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35']#[=$8tcb5MJ]D^G@%__!Op's`@$o
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[-$?+n{6U8W[z~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j3]#[7$Bpyj5Q=]w[u*EoN89L8A[z
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[{%Gqqx0LF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[0%Du`l6UF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35']#[|#8xdc0MJgLEG@%__!Op's`@$o
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j]#[2/*ogv9I00XRlQ.q_o8]O!W
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35']#['1*ztd/?EmBRG@%__!Op's`@$o
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[&34tqj4CA_Pz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/]#[34*x?x5C[iXll&.'Gv
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j]#[*6*ogv&G=0XRlQ.q_o8]O!W
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j3]#[~6*'ho=I8^w[u*EoN89L8A[z
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[*78wnm6UF_Jz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35'^]#[.7Amq{DIBkTOh_0h88M_OtO&BsK
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35'^wzQ]#[-!?$`tDJJYTXyCtem%FMO*b@ugT$k=
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/Wg]#[=7GwnqaUAYiY~Qx^L8HT
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j35]#[{?2!mj+UF_Bz~3x'L%`M%*s~|
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: CGL1~$J]Rs`c+H8yV/WgF4j]#[#B*sns=I00XRlQ.q_o8]O!W
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw