Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[.86#|P!TLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=]#[-4?z|=Tbz/PZs.KohrD%
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. -poniedziałek, Pokój: A405. Godziny: 13:00-14:00.

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[.86w~P!LLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorki 14-15

Proszę o email żeby ustalić dokładną godzinę konsultacji


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż A006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[=55zqO-Vud?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z]#[~#/w|B!%&8&mqwnpW_\#G, FLI?5\9j1MGd{]#[!2%'uHu%&=PUh
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze zimowym środa 11:40-12:40 pokój B101  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym środa 11:40-13:00 sala B101; seminarium licencjackie środa 13:15-14:50 sala E


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!]#[3#R3~B/bL94mll
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

piątek, 18.15-19.15


Uwagi:

Odwołuję dyżur w dniu 05.04 - zapraszam na poniedziałek 08.04 w godz. 17.30 - 18.30 - prawdopodobnie do pok. 206. Jednocześnie informuję, że dyżur w dniu 12.04 odbędzie się w godz. 18.00-19.00.

 

 

 


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=]#[*U'1{L1^w#^Zs.KohrD%
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[%*'.!T-Vmd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[0-A#'W'Twd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[%0%z!T-Vmd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

środa, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie http://strony.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z]#[-05.&H}%&8&mqwnpW_\#G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z]#[=08wrL1%&8&mqwnpW_\#G
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=]#[~45yy=Tbz/PZs.KohrD%, FLI?5\9j1MGd{!e0ri]#[~0%0{=uVLG!MkonnbW
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=]#[045+/QTbz/PZs.KohrD%
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, 15:00-15:45, pok. B201


 


Uwagi:

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[%6/.!T-Vmd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_c&']#[365z0B$P&A/N8wTp{_KG@kUlto
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 18:15 - 19:30.

 

 


Uwagi:

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż dyżur w dniu 15. marca 2019 r. nie odbędzie się. Przepraszam za utrudnienia i zapraszam do kontaktu poprzez e-mail.

Piotr Modzelewski

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[*9%'#P4Lwd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[~?56/@!LLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_c&]#[.@6!'Wyb!5-{snK9ha\z?|hTp
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[2@?2!O&amd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_c&']#[0@C'-B-_~H!P8wTp{_KG@kUlto
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 16:30 - 17:30


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_]#[0@Dy0R+Pwd?Sa.['{O40cwL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[5*9!~P!TLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[.-8wsEuWLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Sarhad Hamza Khdir
Stopień naukowy: mgr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=]#[64.zyOTbz/PZs.KohrD%
Stanowisko: Doktorant
Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[0*0!t?}Wm8'N8gSl\V\xJt, FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+]#[0#/'qKxTLE2J*u]9XNIGKs
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: FLI?5\9j1MGd{!e0riS=Z+_c&'s]#[-9?6/K!TqE-Hv@]yXrI2clDY2s`
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw