Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim

uw_brama.jpgfasada.jpg uw_starybuw2.jpgbuw3.jpg

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najlepszych uczelni nie tylko w Polsce, lecz także w całej grupie państw przyjętych do Unii Europejskiej od 2004 roku. Międzynarodową pozycję UW potwierdza stała współpraca z prestiżowymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie.

Na UW studia ekonomiczne prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE). Nasz Wydział jest niedużą, elitarną jednostką, która kształci ponad 2000 studentów (na wszystkich latach) i posiada bardzo bogatą i urozmaiconą ofertę edukacyjną. Korzystamy z wielkiego potencjału intelektualnego Uniwersytetu. Część przedmiotów, przygotowanych specjalnie dla studentów WNE, wykładają pracownicy innych Wydziałów, głównie: Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Filozofii i Socjologii, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Ponadto nasi studenci mogą korzystać z szerokiej gamy wykładów uczelnianych. Mogą też uczestniczyć w zajęciach obcojęzycznych - o ile takie wybiorą. W naszej propozycji dydaktycznej już obecnie ponad połowa przedmiotów jest prowadzona (dla chętnych) po angielsku. Ponadto oferujemy studia prowadzone w całości w języku angielskim.

Ciekawy program studiów

WNE zapewnia 240 godz. lektoratów w ciągu 3 lat studiów licencjackich i 120 godz. w ciągu 2 lat studiów magisterskich II stopnia. Ponieważ dla ekonomistów język angielski staje się coraz częściej właściwym językiem zawodowym, dopiero po zdaniu egzaminu z niego na wysokim poziomie (B2) lub po wykazaniu się odpowiednim certyfikatem językowym, można podjąć naukę innych języków, a nawet studia obcojęzyczne.

Programy studiów na WNE łączą solidną podstawę akademickiego wykształcenia z wysoką jakością wiedzy specjalistycznej, bez której nie może sprawnie działać nowoczesna gospodarka. Nasi absolwenci cieszą się uznaniem pracodawców i łatwo znajdują pracę w różnorodnych instytucjach. Na rynku pracy liczy się nie tylko fakt ukończenia studiów. Duże znaczenie ma uczelnia, którą się ukończyło. Uniwersytet Warszawski jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni. Sprawdź ofertę WNE UW.


Kontakty i studia zagraniczne

Około siedemdziesięciu studentów corocznie kierujemy na studia zagraniczne - głównie w ramach europejskiego programu Socrates-Erasmus. Wyjazdy te wzbogacają o nową wiedzę, nowe doświadczenia i są okresem dynamicznego rozwoju studenta. W naszych murach licznie kształcą się studenci zagraniczni. Gościmy też zagranicznych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia kursowe lub przedstawiają wyniki swoich badań naukowych. Mamy podpisane umowy o współpracy z ponad 50 uczelniami. Najwięcej naszych stypendystów udaje się na uniwersytety w Bolonii, Rijksuniversiteit Groningen (Holandia), Aarhus Universiteit (Dania) Leuven i Antwerpii, czy np. na Université Pantheon-Sorbonne (Paris I). 


Nowoczesne kształcenie na najwyższym poziomie

Współczesna ekonomia jest nie tylko nauką empiryczną, lecz także eksperymentalną. Program naszych studiów zawiera jej wszystkie współczesne nurty i reprezentuje wysoki europejski poziom. Studenci UW są w tej dobrej sytuacji, iż kadra ich nauczająca tworzy znaczącą część treści intelektualnych, którymi żyje Polska. Mogą więc owe treści poznawać dosłownie "z pierwszej ręki". Nasi studenci mają dostęp do najnowszych podręczników i opracowań, nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Specjalistyczna biblioteka WNE ma interesujący księgozbiór ekonomiczny i należy do internetowej sieci bibliotecznej UW.

Wydział Nauk Ekonomicznych ma pełną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkie prowadzone kierunki studiów.

Wydział Nauk Ekonomicznych jako jedyna jednostka spośród uczelni prowadzących studia na kierunku ekonomia otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla studiów I i II stopnia prowadzonych na kierunku ekonomia.

PKA: Pozytywna ocena

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że WNE UW realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią Uczelni, uwzględniającą politykę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, spełnia wymagania dotyczące konstrukcji, efektywności i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także zapewnia właściwą jakość kształcenia na prowadzonych studiach doktoranckich i podyplomowych.

Działalność prowadzona przez WNE UW spełnia kryteria jakościowe w stopniu uzasadniającym wydanie oceny pozytywnej.

Uchwała nr 469/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oceny archiwalne

Państwowa Komisja Akredytacyjna bardzo rzadko wyróżnia akredytowane przez siebie kierunki (na Uniwersytecie Warszawskim zdarzyło się to dotychczas tylko dwa razy), tym większa jest zatem nasza satysfakcja z tej decyzji. Jej uzasadnienie jest bardzo obszerne i będzie dla nas stanowiło źródło inspiracji dla dalszych wysiłków na rzecz wykorzystania udanych rozwiązań w nauczaniu na wszystkich prowadzonych kierunkach. Mamy zatem prawo twierdzić, że oferujemy naszym studentom najlepsze studia w tym zakresie! 

Akredytacja dla kierunku ekonomia 

Wydział Nauk Ekonomicznych uzyskał uprawnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku ekonomia do 2012 roku. Po zakończeniu wizytacji uczelni prowadzących studia na kierunku ekonomia, Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Nauk Ekonomicznych oceny wyróżniającej za studia na tym kierunku jako jedynemu w kraju.
- Uchwała nr 414/2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
- Uchwała nr 214/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
- Informacja o wyróżnieniu na stronie PKA

Akredytacja dla kierunku informatyka i ekonometria

Państwowa Komisja Akredytacyjna w roku ak. 2006/2007 wizytowała również studia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych na kierunku informatyka i ekonometria, udzielając WNE pozytywnej akredytacji do roku 2012.
- Uchwała nr 411/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej


UKA: Certyfikat Jakości Kształcenia Rektorów Uniwersytetów Polskich

UKA - Certyfikat Jakości Kształcenia24 października 2008 r. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Nauk Ekonomicznych UW Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w zakresie kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość / finanse i bankowość*, informatyka i ekonometria na okres 5 lat (maksymalny okres akredytacji przyznawanej przez UKA).
Decyzję podjęto na podstawie oceny dokonanej przez Zespół Oceniający UKA w dniach 27-29 maja 2008 r., który stwierdził, że WNE spełnił wszystkie warunki (tzw. standardy akredytacji) do otrzymania akredytacji.
Uchwały UKA przyznające pozytywną ocenę kierunkom prowadzonym na WNE:

- Uchwała nr 45/2008 (ekonomia),
- Uchwała nr 46/2008 (informatyka i ekonometria)
- Uchwała nr 47/2008 (finanse i bankowość, finanse i rachunkowość.

Poprzednia akredytacja na te kierunki została udzielona na okres 5 lat po wizytacji w dniach 24-26 marca 2003 r.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna to pozarządowa organizacja grupująca polskie uniwersytety zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia. UKA została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w 1997 r.

*) Finanse i bankowość - dotyczy kontynuowanych studiów jednolitych magisterskich rozpoczętych na tym kierunku.


Więcej na temat Uniwersytetu Warszawskiego

  • Zwiedzaj, czytaj, oglądaj – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 5, sierpień 2015 pdf >>
  • Dobry początek. Kilka informacji dla kandydatów na studia, marzec 2015 pdf >>
  • Uczelnia krok po kroku. Informator dla kandydatów, luty 2014 pdf >>
  • Nie tylko nauka – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 4, sierpień 2013 pdf >>
  • Alfabet nauki 2010, czerwiec 2011 pdf >>
  • W kręgu nauki – In the realm of science, maj 2011 pdf >>

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw