XIII Konferencja Naukowa MASEP 2020

15 czerwca 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konferencji Naukowej MASEP 2020, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2020 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych.  

Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na metodach ilościowych i ich aplikacji w badaniach społecznych i ekonomicznych. Główne obszary tematyczne to: Innowacyjność; Rynek pracy; Starzenie się ludności; Gospodarka żywnościowa. 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 18 czerwca 2020 r. Wszystkie teksty zgłoszone do tego czasu i przesłane do organizatorów w terminie do 6 lipca 2020 r., zostaną przekazane do procedury wydawniczej w jednym z podanych poniżej czasopism: 

1.      Czasopisma indeksowane w bazach Web of Science i / lub Scopus: 

  • Economic Annals-XXI (lista MNiSW – 40 pkt.) 
  • Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (lista MNiSW – 70 pkt.) 
  • Oeconomia Copernicana (lista MNiSW – 70 pkt.) 

2.      Czasopisma objęte programem wsparcia MNiSW: 

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (lista MNiSW – 20 pkt.) 
  • Ekonometria (lista MNiSW – 20 pkt.) 
  • Humanities and Social Sciences (lista MNiSW – 20 pkt.) 
  • Journal of Economics and Management (lista MNiSW – 20 pkt.) 
  • Studia Miejskie (lista MNiSW – 20 pkt.)  
  • Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (lista MNiSW – 20 pkt.). 
 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stroniewww.masep.uni.lodz.pl 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw