Promowanie wyników badań naukowych – zgłoszenia do konkursu

1 lipca 2020

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów do konkursu, organizowanego w ramach działań planowanych do zrealizowania w ramach Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Konkurs jest skierowany do indywidualnych badaczy i/lub kierowników zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań naukowych, które mają potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla kwestii społecznych.

Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie skali promocji wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Skonsolidowane w ramach działania projekty będą obejmować m.in.:

  • organizację specjalnie przygotowanych wykładów, lekcji, pokazów skierowanych do różnych grup społecznych
  • przygotowanie w językach polskim i angielskim informacji poświęconych osiągnięciom naukowych pracowników UW, które zostaną umieszczone na popularnych portalach naukowych, kampanii promocyjnej w postaci wywiadów i ogłoszeń, w prasie polskiej i wydawanej w języku angielskim
  • organizację tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi naukowemu wybitnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt złożony w konkursie musi dotyczyć badań już zakończonych, które zakończyły się uzyskaniem wyników o dużym potencjale wpływu na naukę światową, a wyniki tych badań zostały już opublikowane w czasopiśmie lub monografii.

Termin naboru wniosków: 15 lipca – 15 sierpnia 2020 r.

Formularz elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony do 13 lipca.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/#

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw