Nagroda za książkę dotyczącą badań systemowych i operacyjnych

5 grudnia 2017

Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych. Wyróżnienie dotyczy publikacji książkowej, autorstwa polskich obywateli, poświęconej zagadnieniom – teorii, metodom i zastosowaniom – z zakresu badań operacyjnych i systemowych.
− Nagroda będzie przyznawana co dwa lata.
− Pierwszy raz nagroda zostanie przyznana w 2018 roku.
− Nagrodzona zostanie książka, która została wydana w okresie czterech lat, poprzedzających rok przyznania nagrody.
− Wysokość nagrody wynosi co najmniej 5 000 PLN, przy czym może ona zostać powiększona decyzją Kapituły, a także może zostać przyznana większa liczba nagród niż jedna.

Terminy:

1. Kompletne zgłoszenia wraz z książkami / tekstami - do końca lutego 2018 r.

2. Zawiadomienie zgłaszających o formalnym przyjęciu zgłoszenia - do końca kwietnia 2018 r.

3. Decyzja o przyznaniu nagrody lub nagród i ogłoszenie na stronie WWW Towarzystwa, wraz z zawiadomieniami przekazanymi do odpowiednich mediów - do końca czerwca 2016 r.

4. Wręczenie dyplomu i nagrody podczas konferencji BOS 2018 - wrzesień / październik 2018 r.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw