Konkursy na stanowiska adiunktów na WNE UW

25 czerwca 2020

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkursy na zatrudnienie pracowników na stanowiskach: 

Konkurs jest adresowany do osób, które uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego. Kandydat powinien znać metody ilościowe na poziomie zaawansowanym. Kandydat powinien mieć kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów ilościowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania statystycznego. Kandydat musi mieć umiejętność wykładania w języku polskim oraz angielskim. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził zajęcia (1) z zaawansowanej statystyki i ekonometrii; (2) seminaria dyplomowe z modelowania mikroekonometrycznego. Od kandydata oczekuje się własnej aktywności badawczej w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Znaczące publikacje z tej dziedziny oraz udokumentowane sukcesy badawcze będą istotnym argumentem na korzyść kandydata. Kandydat powinien posiadać doświadczenie międzynarodowe. 
Konkurs jest adresowany do osób, które uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego. Kandydat powinien znać metody ilościowe na poziomie zaawansowanym. Kandydat powinien mieć kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów ilościowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania statystycznego. Kandydat musi mieć umiejętność wykładania w języku polskim oraz angielskim. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził zajęcia (1) z zaawansowanej statystyki i ekonometrii; (2) seminaria dyplomowe z modelowania makroekonometrycznego. Od kandydata oczekuje się własnej aktywności badawczej w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Znaczące publikacje z tej dziedziny oraz udokumentowane sukcesy badawcze będą istotnym argumentem na korzyść kandydata. Kandydat powinien posiadać doświadczenie międzynarodowe. 

Termin składania aplikacji upływa 31 lipca 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy! 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw