Konferencja: Produktywność gospodarki

28 października 2018

Konferencja "Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy" odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Wrocławski.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów na adres: |Uv*sy}fF&$VKi@?#L/tw]#[HEekYlcU$nb_r-W*h98ed do 15 stycznia 2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.nbp.pl/produktywnoscgospodarki

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw