Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities

12 czerwca 2018

Dlaczego podobni pracownicy mają zróżnicowane zarobki (np. luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami, imigrantami a pracownikami lokalnymi)? Które składniki dochodu i majątku w największym stopniu przyczyniają się do nierówności? Badacze (doktoranci, pracownicy naukowi), którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o ekonometrii i metodach statystycznych wykorzystywanych w analizie nierówności, w tym także o najnowszych technikach dekompozycji, są zaproszeni na bezpłatne, (ale intensywne) jednodniowe warsztaty.

Szczegóły w załączniku.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw