Asystent/asystentka przy badaniach naukowych

5 października 2018

Dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW z Katedry Mikroekonomii poszukuje osoby do pracy w charakterze asystenta/asystentki przy badaniach naukowych.

Aktualnie prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, w tym uczestnictwa w loteriach, podejmowania decyzji etycznych, emocji w podejmowaniu decyzji. Więcej informacji
http://coin.wne.uw.edu.pl/mkrawczyk/
https://scholar.google.pl/citations?user=rB-p5DUAAAAJ&hl=en

Wymiar czasowy: do ok. 20h/tydzień, w większości „zdalnie” (na własnym laptopie). Spotkania na WNE w niektóre środy, czwartki, lub piątki w godzinach „biurowych”.

Zakres obowiązków: przygotowanie materiałów do eksperymentów, prowadzenie eksperymentów laboratoryjnych i terenowych, programowanie eksperymentów, poszukiwanie informacji i zbieranie danych w internecie, edytowanie tekstów, a czasem nawet i grafiki i inne.

Korzyści: wynagrodzene ok. 1500-2000 zł/mc, udział w międzynarodowych projektach badawczych, możliwość zaznajomienia się z metodologią ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej, możliwość znalezienia tematu pracy licencjackiej/magisterskiej.

Mile widziane cechy (od najważniejszych): umiejętność poprawnej i precyzyjnej komunikacji pisemnej w języku polskim i angielskim, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, zainteresowanie pracą badawczą, dobre wyniki w nauce, znajomość podstaw ekonometrii, znajomość programów do analizy danych (STATA, R), umiejętność programowania.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV (z informacją o przebiegu i średniej ze studiów, ocenach z kursów mikroekonomii i statystyki) oraz kilkuzdaniowego listu motywacyjnego w języku angielskim, a także dowolnego napisanego przez siebie tekstu, z którego są dumne (chętnie: napisanego po angielsku) bezpośrednio do %K=NLz8R/\v5V!|+2Cbj4H_]#[o3-+D^3Lusn~8.r~?!G`A5L, najpóźniej do 27 października.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw