Program "Szkoła Orłów"

FE_POWER.jpgRzeczpospolita-Polska-1.jpgmnisw.pngEFS.jpg


 

Głównym celem głównym Programu "Szkoła Orłów" jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i sportowych poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer MNiSW/2020/142/DIR/KH.

Opis Programu

O stypendium programu „Szkoła Orłów” może aplikować student WNE UW, który podjął studia licencjackie prowadzone przez WNE UW w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021 jako laureat lub finalista krajowej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej lub sportowej.

Istotą programu jest objęcie studenta tutoringiem, czyli indywidualnym wsparciem opiekuna naukowego. Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi badania naukowe uczestnicząc w projekcie badawczo-dydaktycznym. Efektem tej współpracy będzie publikacja naukowa, złożona do czasopisma. Do rozliczenia wystarcza tekst, który jest w recenzji w czasopiśmie naukowym, nie jest konieczna publikacja.

Student zakwalifikowany do programu podpisuje umowę i otrzymuje stypendium w kwocie 1370 zł brutto miesięcznie, wypłacane w ratach kwartalnych. Publikacja musi powstać do 31.07.2022 r.

Każdy student uczestniczący w Programie wybiera swojego opiekuna naukowego, z którym określa temat, cel badawczy i szczegółowy plan działań  naukowych, a także odbywa cotygodniowe konsultuje, mające na celu monitorowanie postępów w pracy. Wykaz opiekunów naukowych dostępny jest w folderze.

Rekrutacja do Programu

W terminie do  12.01.2021 r. na adres mailowy: $2+0U|b{#ehO_^C6vlI`dNG1%u]#[t-rzB^kkxRXGvV.v!bAiJ/9=rb

  • Życiorys, z uwzględnieniem osiągnięć w ramach krajowych lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych lub sportowych,
  • List motywacyjny, uwzględniający zainteresowania i plany na przyszłość,
  • Temat badawczy z krótkim opisem planu badawczego oraz wskazaniem opiekuna naukowego, który jest gotowy poprowadzić ten temat – nie dłuższy niż jedna strona A4.

Ramowy plan badawczy powinien opisywać tematykę i cel naukowy, max. 1 strona A4, z określeniem tutora, który może taki temat prowadzić.

Warto, by plan badawczy był skonsultowany z tutorem (można załączyć akceptację mailową od potencjalnego tutora). Można złożyć maks. trzy plany badawcze – powiązane z trzema różnymi tutorami. Dodatkowo należy złożyć CV oraz list motywacyjny, w którym opisane są zainteresowania i plany na przyszłość.

Komisja programu oceni dokumentację i przeprowadzi w styczniu 2021 rozmowy z kandydatami do stypendium. Na tej podstawie powstanie lista rankingowa, w ramach której komisja zakwalifikuje studentów do opieki u konkretnego tutora. Tutorzy mogą mieć pod opieką ok. 2-3 studentów.

Kontakt

W sprawach naukowych związanych z tematem badawczym – mailowo, u poszczególnych tutorów.

W sprawach administracyjnych i warunków konkursu:

Dokumenty

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw