AKREDYTOWANE PROGRAMY ACCA NA WNE

Jak najlepiej wykorzystać czas studiów, aby sięgnąć po więcej w życiu zawodowym? Marzysz o karierze w finansach w Polsce i za granicą? Chcesz już teraz, w trakcie studiów zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania, a dodatkowo uzyskać ich międzynarodowe potwierdzenie?

Otwórz się na nowe możliwości i sięgnij po korzyści płynące ze studiowania na Akredytowanym Programie ACCA na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby uczęszczające na akredytowane przez ACCA studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Finanse i Rachunkowość, Finanse, Inwestycje i Rachunkowość lub na specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa mają niepowtarzalną możliwość szybszego uzyskania kwalifikacji, oszczędzając przy tym nie tylko czas, ale również pieniądze (nawet do kilkuset funtów!)

Czym jest ACCA i dlaczego warto?

ACCA, czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o 115 – letniej historii zrzeszającą ponad 700 tysięcy specjalistów (członków i studentów) z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie.

Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego.

Dlaczego z ACCA sięgniesz po więcej?

 • prestiżowa kwalifikacja z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, ceniona przez pracodawców na całym świecie. ACCA współpracuje z ponad 7400 akredytowanymi pracodawcami na świecie,
 • większe szanse na ciekawą pracę, kierownicze stanowisko, swobodę w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych oraz wyższe zarobki (według ostatniego badania Goldman Recruitment Salary Survey średnie miesięczne zarobki brutto członka ACCA w Polsce to 19.500 zł, a studenta ACCA to 11.200 zł), 
 • uznane na całym świecie potwierdzenie posiadania kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków;
 • kompetencje bazujące na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach jakie stawia finansistom zmieniający się świat; egzaminy oparte są na studiach przypadków („case studies”), które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój,
 • dopasowanie ścieżki podnoszenia kompetencji do swoich potrzeb - studenci sami decydują, w jakim tempie przechodzą przez poszczególne etapy zdobywania kwalifikacji, mogą podchodzić do egzaminów w dowolnym mieście i kraju; dostępne egzaminy opcjonalne na poziomie Strategic Professional pozwalają z kolei na wyspecjalizowanie się w interesującym obszarze.
 • wsparcie ze strony organizacji zarówno dla studentów jak i członków ACCA w ich ciągłym rozwoju – networking, warsztaty Akademia ACCA, bezpłatne materiały edukacyjne, webinaria, konferencje, etc. Na świecie organizacja wspiera ponad 200.000 członków oraz blisko 500.000 studentów.

Korzyści z akredytacji

Dzięki akredytacji studenci WNE UW mają możliwość uzyskania zwolnień z części egzaminów ACCA już w trakcie studiów, co znacznie przyspiesza drogę do członkostwa w ACCA!

Dlaczego warto połączyć studia na akredytowanym programie z biznesową kwalifikacją ACCA?

 • zwolnienia z części egzaminów ACCA - zaliczasz akredytowane przedmioty i masz prawo do części zwolnień z egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills: aż do 9 zwolnień na studiach licencjackich oraz magisterskich,
 • stypendium ACCA Accelerate Scholarship - możesz skorzystać z atrakcyjnej zniżki na opłaty w ACCA oraz przyspieszyć swoją drogę do zdobycie kwalifikacji ACCA,
 • Studia 2 w 1 - wyróżniasz się na rynku pracy dzięki połączeniu dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego z prestiżową międzynarodową kwalifikacją biznesową ACCA,
 • ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business – po zaliczeniu wszystkich egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (w tym: zdaniu wybranych dwóch egzaminów Applied Skills w sesjach ACCA) oraz po ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module otrzymujesz oficjalny dyplom ACCA.

Akredytowane programy ACCA na WNE

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał akredytację ACCA dla kierunków Finanse i Rachunkowość, Finanse, Inwestycje i Rachunkowość obejmującą studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) oraz dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa także obejmującą studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie).

Jakie przedmioty wybrać, aby uzyskać zwolnienia z egzaminów ACCA?
Akredytacja ACCA na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case studies” na zajęciach. Oznacza również, że studenci zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z egzaminów ACCA.

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość oraz Finanse i Rachunkowość
Akredytacja obejmuje absolwentów programu, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2020 do 31/12/2024.

Zwolnienie z egzaminu ACCA Akredytowane przedmioty na studiach I stopnia Akredytowane przedmioty na studiach II stopnia
Accountant in Business (AB) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Management Accounting (MA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Financial Accounting (FA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Corporate and Business Law (LW) Prawo handlowe (ACCA) Prawo handlowe (ACCA)
Performance Management (PM) Rachunek kosztów (ACCA) Rachunek kosztów (ACCA)
Budżetowanie (ACCA) Budżetowanie (ACCA)
Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA) Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)
Taxation (TX) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)
Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)
Podatek VAT (ACCA) Podatek VAT (ACCA)
Financial Reporting (FR) Warsztaty finansowe (ACCA) Warsztaty finansowe (ACCA)
Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA) Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Audit and Assurance (AA) Audyt (ACCA) Audyt (ACCA)
Financial Management (FM) Finanse I (ACCA) Finanse I (ACCA)
Finanse II (ACCA) Finanse II (ACCA)
Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)


Ekonomia przedsiębiorstwa
Akredytacja obejmuje absolwentów programu, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2021 do 31/12/2025.

Zwolnienie z egzaminu ACCA Akredytowane przedmioty na studiach I stopnia Akredytowane przedmioty na studiach II stopnia
Accountant in Business (AB) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Management Accounting (MA) Rachunkowość zarządcza  Rachunkowość zarządcza
Financial Accounting (FA) Rachunkowość Rachunkowość
Corporate and Business Law (LW) Prawo handlowe (ACCA) Prawo handlowe (ACCA)
Performance Management (PM) Rachunek kosztów (ACCA) Rachunek kosztów (ACCA)
Budżetowanie (ACCA) Budżetowanie (ACCA)
Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA) Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)
Taxation (TX) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)
Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)
Podatek VAT (ACCA) Podatek VAT (ACCA)
Financial Reporting (FR) Warsztaty finansowe (ACCA) Warsztaty finansowe (ACCA)
Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA) Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Audit and Assurance (AA) Audyt (ACCA) Audyt (ACCA)
Financial Management (FM) Finanse I (ACCA) Finanse I (ACCA)
Finanse II (ACCA) Finanse II (ACCA)
Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)

Pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty obowiązkowe, pozostałe studenci muszą wybrać w toku studiów. Wybór jest możliwy w ramach koszyków przedmiotów specjalizacyjnych, koszyka kursów kierunkowych oferowanych w danym roku akademickim lub przedmiotów nadprogramowych (każdy student ma prawo do nieodpłatnego uczestniczenia w trakcie studiów w dodatkowych kursach obejmujących do 10% punktów ECTS danego programu studiów).

Uwaga! Studia w ramach Akredytowanych Programów ACCA nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami a także nie zobowiązują do rejestracji w ACCA.


Stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP – korzyści

Studenci WNE UW realizujący akredytowane przedmioty i zdecydowani na uzyskanie kwalifikacji ACCA mogą ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, które gwarantuje wsparcie finansowe na starcie drogi do członkostwa w organizacji: atrakcyjne zniżki finansowe na część zwolnień z egzaminów ACCA oraz anulowanie pierwszej opłaty rocznej.

ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP – co zyskujesz?

 • oszczędność finansowa - atrakcyjne zniżki na maksymalnie 7 zwolnienień z egzaminów ACCA w kwocie 10 GBP (płatne dopiero po studiach!) oraz zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej
  • o skorzystanie ze zwolnień po skończeniu akredytownych studiów (poza stypendium Accelerate Scholarship) wiąże się ze standardową opłatą exemption fee: 76 GBP za każdy egzamin z poziomu Applied Knowledge; 103 GBP za każdy egzamin z poziomu Applied Skills
 • możliwość połączenia dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego ze statusem studenta ACCA, czyli osoby zdobywającej międzynarodową kwalifikację biznesową dla top-finansistów,
 • znaczne przyspieszenie drogi ku członkostwu w ACCA – zrealizowanie aż do 9 egzaminów ACCA w ramach studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z możliwością zdawania kolejnych egzaminów w ACCA już w trakcie studiów),
 • doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy spośród innych absolwentów - kwalifikacja ACCA ceniona jest przez ok. 7400 akredytowanych pracodawców na świecie m.in. EY, PwC, KPMG, Deloitte, Citi Handlowy, P&G, Unilever, Shell, PZU, Simens, HP, Capgemini, IBM, Agora, Infosys, BP, Motorola, Link 4 czy Coca Cola,
 • szansa na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia - według globalnego badania, przeprowadzonego wśród członków ACCA, jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska, takie jak CFO, CEO, Dyrektor Finansowy,
 • szansa na wyższe zarobki - mediana miesięcznych zarobków studenta ACCA to 11.200 zł brutto a członka ACCA to 19.500 zł brutto w Polsce - według najnowszego badania Goldman Recruitment Salary Survey z 2018 r.,
 • paszport do kariery międzynarodowej - globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania,
 • ciągły rozwój zawodowy - bezpłatny dostęp do niezliczonych zasobów edukacyjnych ACCA oraz wartościowe spotkania szkoleniowe i networkingowe, konferencje, warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe i wiele więcej!

Stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP – jak skorzystać?

acca-infografika-Accelerate-Scholarship-1200x1700-paz-2020.png

Przede wszystkim – śledź informacje o uruchomieniu naboru stypendialnego obejmującego Twój rocznik studiów; wiadomości o tym będzie przekazywał Koordynator i Ambasador ACCA na WNE UW. Aktualne informacje znajdziesz zawsze na grupie studenckiej oraz stronie ACCA Poland na Facebooku.

Skorzystanie z oferty stypendialnej to rejestracja w ACCA zgodna z zasadami ACCA Accelerate Scholarship: w wyznaczonym przez ACCA terminie, po uzyskaniu Listu Accelerate z WNE UW i zgodnie z instrukcją rejestracji Accelerate Scholarship, należy wypełnić formularz rejestracyjny online.

Rejestracji można dokonać:

 • podczas spotkania rejestracyjnego z przedstawicielami ACCA na Twojej uczelni,
 • w ramach internetowego spotkania rejestracyjnego prowadzonego przez przedstawicieli ACCA.
 • samodzielnie w oparciu o przewodnik po rejestracji ACCA.

Stypendyści ACCA Accelerate Scholarship są zobowiązani w terminie* podanym na imiennym Liście Accelerate do potwierdzenia w ACCA ukończenia akredytowanych studiów poprzez przekazanie skanów dyplomu wraz z suplementem (oryginały w jęz. ang. lub dokumenty w jęz. pol. wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na jęz. ang.)

Pełna informacja na temat stypendium ACCA Accelerate Scholarship na stronie: https://www.accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

* jest to 12-miesięczny termin liczony od oficjalnej daty zakończenia studiów (np. jeśli rozpocząłeś 3-letnie studia w październiku 2017, to wyżej opisane zobowiązania musisz wypełnić do końca października 2021 roku)


ACCA ADVANCED DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS – korzyści

Każdy student WNE UW, który chce potwierdzić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania oraz poważnie myśli o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, przed jej ukończeniem ma unikalną możliwość otrzymania ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

Jak uzyskać dyplom ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business?

 1. pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w organizacji ACCA na stronie https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html,
 2. studenci korzystający ze wszystkich zwolnień z egzaminów ACCA z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills (dawne F1 – F9) , muszą zdać w sesjach ACCA przynajmniej 2 egzaminy z poziomu Applied Skills (dawne F4-F9),
 3. należy ukończyć szkolenie online Ethics and Professional Skills Module.

Masz apetyt na więcej? Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego warto zostać członkiem stowarzyszenia ACCA, przejdź do strony „Twoja droga do ACCA”!


Twoja droga do członkostwa w ACCA

Dlaczego członkostwo w ACCA nada rozpędu Twojej karierze zawodowej? 

 • Członkowie ACCA to międzynarodowa grupa niekwestionowanych ekspertów w dziedzinie finansów, rachunkowości oraz zarządzania. Stowarzyszenie ACCA gwarantuje, że zrzeszeni w nim specjaliści to osoby, które reprezentują sobą najwyższe standardy wykształcenia, nabytych kwalifikacji, umiejętności zawodowych oraz etyki biznesowej.
 • Co piąty członek ACCA zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze (CEO, CFO, Dyrektor Finansowy) w firmach na całym świecie. Członkowie ACCA w sposób kompetentny i pewny podejmują najważniejsze decyzje biznesowe, do czego przygotowała ich zarówno merytorycznie, jak i praktycznie kwalifikacja ACCA.
 • To wyjątkowa społeczność networkingowa ponad 700.000 osób na całym świecie stale wymieniających się wiedzą i doświadczeniem. Społeczność dla której ciągły rozwój swój i otoczenia są ważne, która śledzi światowe trendy w binesie oraz finansach i jest przygotowana na nadchodzące zmiany.
 • Mediana miesięcznych zarobków członków ACCA to 19.500 zł brutto – według badania Goldman Recruitment Salary Survey z 2018 r.

Członkostwo w ACCA jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Studiuj na Akredytowanym Programie ACCA na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i sięgaj po więcej!

 

 

Dalsza droga do uzyskania kwalifikacji ACCA:
Po uzyskaniu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business:

1. zdajesz wymagane w kwalifikacji ACCA egzaminy: brakujące z poziomu Applied Skills oraz 4 z poziomu Strategic Professional:

a. 2 obowiązkowe egzaminy Essentials
b. wybrane 2 spośród 4 dostępnych egzaminów Options.

Dowiedz się więcej na temat egzaminów: https://www.accapolska.pl/39732-egzaminy-acca 

2. zaliczasz szkolenie online Ethics and Professional Skills Module;

3. potwierdzasz posiadanie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego w finansach. Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/practical-experience.html

4. zostajesz członkiem ACCA

Zobacz video z Uroczystej Gali powitania nowych członków w organizacji ACCA.

Poznaj naszych członków i ich drogę do ACCA: https://www.accapolska.pl/39850-moja-droga-do-acca


ACCA FAQ

Czym jest ACCA?
ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, doceniana przez pracodawców na całym świecie.

W jaki sposób można uzyskać kwalifikację ACCA?
Do momentu, kiedy na uczelniach wyższych nie było akredytowanych przez ACCA programów, standardowa ścieżka do uzyskania członkostwa w ACCA przebiegała następująco:
1. Rejestracja w organizacji ACCA i opłacenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej
2. Zdanie wymaganych egzaminów w ACCA, wraz z dokonywaniem opłat egzaminacyjnych za każde podejście do sesji oraz uiszczanie składek rocznych od chwili rejestracji w ACCA. Możliwe było skorzystanie z maksymalnie czterech zwolnień z egzaminów na podstawie ukończonych studiów.
3. Po zdaniu wszystkich egzaminów i spełnieniu pozostałych wymogów, czyli zaliczeniu modułu etycznego oraz udokumentowaniu minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego, student ACCA uzyskiwał Kwalifikację ACCA, a tym samym stawał się członkiem organizacji.
Po wprowadzeniu na uczelniach wyższych Akredytowanych Programów ACCA pojawiła się nowa, przyspieszona ścieżka do członkostwa w ACCA, dzięki której możliwe jest uzyskanie aż do 9 zwolnień
z egzaminów ACCA na podstawie akredytowanych przedmiotów akademickich. Dodatkowo,
w przypadku studentów realizujących akredytację ACCA można obecnie ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki na zwolnienia z egzaminów i opłatę roczną. W tym przypadku ścieżka do ACCA wygląda następująco:
1. studia na Akredytowanym Programie ACCA: realizacja akredytowanych przedmiotów i egzaminów upoważniających do zwolnień z egzaminów w ACCA
2. rejestracja w ACCA zgodnie z zasadami Accelerate podczas studiów (najczęściej na 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich) i dokonanie opłaty rejestracyjnej
3. skorzystanie z atrakcyjnych zniżek na maksymalnie 7 zwolnień z egzaminów ACCA
4. zwolnienie z pierwszej składki rocznej w ACCA
5. możliwość zdawania dalszych egzaminów w ACCA już od chwili rejestracji w organizacji
6. możliwość uzyskania dyplomu ACCA „Advanced Diploma in Accounting and Business”
po uprzednim zdaniu dwóch wybranych przez siebie egzaminów z poziomu Applied Skills oraz zaliczeniu modułu „Ethics and Professional Skills Module”
7. w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów przesłanie do ACCA skanu dyplomu i suplementu (oryginały w jęz. ang. lub dokumenty w jęz. pol. i ich tłumaczenie przysięgłe na jęz. ang)

Studia na Akredytowanym Programie ACCA nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i nie zobowiązują do rejestracji w ACCA. Zdajesz egzaminy w standardzie ACCA
i uzyskujesz możliwość skorzystania ze zwolnienia z egzaminu w ACCA. Gdy po pewnym czasie stwierdzisz, że chcesz zostać studentem ACCA a docelowo członkiem, wówczas konieczna będzie rejestracja w ACCA, podczas której dołączysz dyplom z suplementem (w jęz. ang.). W tym przypadku płacisz standardową opłatę za zwolnienia. Istnieje zatem możliwość realizowania przedmiotów akredytowanych bez rejestracji i zamiaru ubiegania się o członkostwo, ale ACCA, jak i uczelnia nie udokumentują tego w żaden formalny sposób.

Czy zwolnienia z egzaminów muszę zdobywać kolejno „jeden po drugim” (np. najpierw zwolnienie z PM, a dopiero potem TX)?
Nie, w czasie studiów sami decydujemy, które zwolnienia i w jakiej kolejności chcemy zrealizować.
Warto jednak realizować je zgodnie z rekomendowaną sekwencją przygotowaną przez pracowników Instytutu Rachunkowości SGH:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IR/oferta/Strony/Oferta_ACCA.aspx
Rekomendowana sekwencja w roku akademickim 2017/2018:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IR/oferta/Documents/2017-09-15-Instrukcja%20dla%20student%C3%B3w%20ACCA-od%202017-2018-wys%C5%82ane.pdf

Czy rejestracja w ACCA w ramach stypendium ACCA Accelerate Scholarship zobowiązuje mnie do realizacji akredytowanych przedmiotów?
Nie, rejestracja zapewnia jedynie zniżki na zwolnienia.

Czy przedmioty zwalniające z egzaminów ACCA są dostępne również na studiach zaocznych?
Nie, tylko studia stacjonarne posiadają akredytację.

Czym jest stypendium Accelerate?
Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki finansowej na zwolnienia z egzaminów ACCA i opłatę roczną. Stypendium Accelerate pozwala studentom akredytowanych przez ACCA kierunków studiów na szybsze zdobycie kwalifikacji ACCA, ponieważ dalsze egzaminy w ACCA konieczne do uzyskania członkostwa w organizacji, można zdawać już podczas studiów na SGH!

Kto może ubiegać się o stypendium Accelerate?
O stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP mogą ubiegać się wyłącznie osoby studiujące na akredytowanych przez ACCA kierunkach studiów z wybranych roczników (najczęściej na 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich).

Jak można ubiegać się o stypendium Accelerate?
Żeby móc skorzystać ze stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy w wyznaczonym terminie odebrać z Uczelni List Accelerate, zawierający unikalny kod Accelerate, a następnie zarejestrować się w organizacji zgodnie z otrzymaną instrukcją, w terminie obowiązującym na danym Programie Akredytowanym.

Jak zarejestrować się w ACCA , aby ubiegać się o stypendium Accelerate?
Aby ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy zarejestrować się
w organizacji. W tym celu w wyznaczonym przez ACCA terminie, i zgodnie z instrukcją rejestracji Accelerate, należy wypełnić formularz rejestracyjny online znajdujący się pod linkiem: https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html
Rejestracji można dokonać:

 • samodzielnie, w oparciu o przewodnik po rejestracji otrzymany od ACCA
 • podczas spotkania z przedstawicielami ACCA
 • w ramach internetowego webexa rejestracyjnego prowadzonego przez przedstawicieli ACCA

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji do ACCA w celu ubiegania się o stypendium Accelerate?
Przy rejestracji potrzebne są następujące dokumenty w wersji elektronicznej (pdf/jpg):

 • List Accelerate otrzymany z uczelni wraz z kodem Accelerate
 • dokument tożsamości: dowód osobisty (2 strony) lub paszport

Na czym polegają internetowe spotkania rejestracyjne?
Podczas internetowych spotkań rejestracyjnych przedstawiciel ACCA przeprowadza studentów krok po kroku przez rejestrację w ACCA w ramach stypendium ACCA ACCEERATE SCHOLARSHIP. Jest to również okazja do zadawanie pytań o rejestrację i stypendium Accelerate. ACCA informuje
z wyprzedzeniem o terminach spotkań rejestracyjnych.

Zamierzam zarejestrować się samodzielnie w ACCA w ramach stypendium Accelerate. Na co powinienem w szczególności zwrócić uwagę w trakcie rejestracji?
Skorzystaj z przewodnika po rejestracji online w ACCA w ramach stypendium Accelerate.
Zwróć szczególną uwagę na:

 • „Please confirm the course you are aplying for ”: wybierz ‘ACCA Qualification’, 
 • „Select qualification”: wybierz ‘ACCA Qualification – Select qualification, 
 • „Upload identification”: dołącz skan dowodu osobistego (2 strony) lub paszportu
 • „Upload entry requirements”: dołącz skan Listu Accelerate otrzymanego z uczelni
 • W polu „Registration code” wpisz Kod Accelerate, który znajduje się w Liście Accelerate

Sama rejestracja trwa ok 10 minut. Pamiętaj proszę, że rozmiar każdego załączonego pliku nie może przekraczać 5 MB.

Jakie są korzyści ze skorzystania ze stypendium Accelerate?
Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, dzięki któremu uzyskujesz następujące korzyści:

 • atrakcyjna zniżka na część zwolnienień z egzaminów ACCA i zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej – to oszczędność nawet kilkuset funtów (przy zwolnieniach z egzaminów Applied Knowledge oraz Applied Skills) w stosunku do rejestracji w ACCA w standardowym trybie! 
 • możliwość połączenia dyplomu ukończenia renomowanej uczelni ze statusem studenta ACCA, czyli osoby zdobywającej międzynarodową kwalifikację biznesową dla top-finansistów – to doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy i spośród innych absolwentów! 
 • dołączenie do międzynarodowego grona studentów ACCA i udział w wydarzeniach organizowanych specjalnie dla nich – wzbogacisz na nich swoje kompetencje i zaczniesz rozwijać swój profesjonalny networking
 • zwiększenie szans na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia i wyższych zarobków - mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto studentów i członków ACCA w Polsce: 19 500 zł, źródło: Goldman Recruitment Salary Survey, 2018!

Jakie opłaty wiążą się z rejestracją w ACCA w ramach stypendium Accelerate?
Rejestrując się w ACCA ponosi się koszt jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości £79, oraz opłaca się coroczną składkę studencką w ACCA. (jej wysokość w 2019 roku to £105). Studenci ze stypendium Accelerate są zwolnieni z pierwszej opłaty rocznej. Preferencyjna opłata w ramach stypendium Accelerate za zwolnienia z części egzaminów wynosi £10 za zwolnienie (przy standardowych opłatach od £76 do £103 za każde zwolnienie).

Czy muszę ubiegać się o stypendium Accelerate, żeby móc zrealizować akredytowane przedmioty i uzyskać zwolnienia z poszczególnych egzaminów?
Nie, uzyskując stypendium Accelerate otrzymujesz zniżki na część uzyskanych zwolnień. Nie ma przeszkód, aby uzyskać zwolnienia i zarejestrować się w ACCA już po ukończeniu studiów, ponieważ są one ważne bezterminowo i przyznawane na podstawie dyplomu i suplementu.

Kiedy i w jaki sposób można zapłacić opłatę rejestracyjną w wysokości £79?
Opłatę rejestracyjną w wysokości £79 należy opłacić w trakcie rejestracji online w ACCA. Płatności dokonuje się w trybie online, przy pomocy karty kredytowej, karty płatniczej albo poprzez system PayPal.

Jestem w trakcie studiów, jakie zwolnienia będą mi przyznane, jeśli zarejestruję się w ACCA
w ramach stypendium Accelerate?
Rejestrując się w ACCA w określonym terminie i uzyskując stypendium Accelerate, uzyskujesz wszystkie zwolnienia dostępne na danym akredytowanym programie, czyli na danej uczelni
i na danym trybie studiów. Są to tzw. zwolnienia warunkowe, które należy potwierdzić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, przesyłając do ACCA skan dyplomu i suplementu do dyplomu.

Co się stanie, jeśli nie uda mi się zrealizować na studiach wszystkich akredytowanych przez ACCA przedmiotów?
Po ukończeniu studiów zostaniesz poproszony/poproszona o przesłanie do ACCA skanu dyplomu
i suplementu do dyplomu. Na tej podstawie potwierdzone zostaną zwolnienia, do których uzyskałeś/aś prawo, a cofnięte te zwolnienia z egzaminów ACCA, co do których nie uda Ci się nabyć prawa w trakcie studiów. „Brakujące” egzaminy ACCA z poziomu Applied Skills można będzie zdać, za standardową opłatą egzaminacyjną, w ramach sesji egzaminacyjnych organizowanych przez ACCA.

Jeśli nie uzyskam stypendium Accelerate, to czy nie przysługują mi też zwolnienia z egzaminów ACCA?
W przypadku absolwentów akredytowanych programów możliwość skorzystania ze zwolnień
z egzaminów ACCA będzie dostępna przez całe życie, czyli w takcie studiów, tuż po studiach jak
i w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże standardowo skorzystanie ze zwolnień z egzaminów ACCA wiąże się z opłaceniem standardowej opłaty za zwolnienia, a nie jak w przypadku stypendium Accelerate, w ramach którego opłata za zwolnienie wynosi £10.

Czy przy rejestracji w ACCA można dokonać płatności przy użyciu karty, której właścicielem jest inna osoba?
Tak, można użyć innej karty.


Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

KOORDYNATOR ACCA:
dr Dominika Gadowska–dos Santos
e-mail: yBKFk5QMgJY_[DHLuzdm@*i]#[^$&%[-E5IaQNAM=D~`IcIuV

 

AMBASADOR ACCA:
Studia licencjackie:
Paweł Małachowski
e-mail: yBKFk5QMgJY_[DHLuzdm@*]#[q--8cP/7J'MA@07*Y^Fv-q

 

BIURO ACCA POLSKA: yBKFk5QMgJY_[DHLuzdm@*]#[o|F'X~7/~'9C9145ifFv-q

 

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw