Ścieżki edukacyjne na WNE UW

Ścieżka SAS  

 • Analiza danych nieustrukturyzowanych (ścieżka SAS)
 • Bazy danych oraz hurtownie danych (ścieżka SAS)
 • Ekonometryczna analiza danych (ścieżka SAS)
 • Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji decyzji (ścieżka SAS)
 • Przetwarzanie i wizualizacja danych (ścieżka SAS)
 • Statystyczna analiza danych (ścieżka SAS)
 • Zastosowanie metod eksploracji danych (Data Mining) w badaniach ekonomicznych (ścieżka SAS)

Link do USOSweb
Link do szerszych informacji na temat ścieżki
K
oordynator: dr Maria Ogonek

 

Ścieżka "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA"

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak

 

 

Cel ścieżki edukacyjnej

Ścieżka edukacyjna „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów: (i) niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania), (ii) niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Dzięki ścieżce „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania szeroko rozumianej ekonomicznej analizy danych. Jednak program ścieżki, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.


Informacje ogólne

• Czas trwania: 2 przedmioty po 60 godz. każdy, łącznie 120 godz.
• Kandydaci: studenci WNE UW, osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.
• Wymagania: zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym/eksperckim i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Zaliczenie ścieżki jest czasochłonne i wymaga od uczestników dużo pracy własnej, m.in. przygotowania aplikacji biznesowych w ramach sześciu projektów zaliczeniowych.
• Przedmioty:
- WK dla EP i FiR, WW dla pozostałych, semestr zimowy: „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz.1” (część 1 ścieżki)
- WK dla IiE, WW dla pozostałych, semestr zimowy: „Wykorzystanie narzędzi języka VBA w ekonomicznej analizie danych” (część 1 ścieżki)
- WK dla EP i FiR, WW dla pozostałych, semestr letni: „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz.2” (część 2 ścieżki – wspólna dla wszystkich)
• Certyfikaty: osoby, które uzyskają co najmniej ocenę 5 (bdb) z obydwu części otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie ścieżki dydaktycznej „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA”.
• Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (^yL{1R&@CO89Znw|b+mN7sSE]#[OeBo+Gi&{7S1IT$rZ5S/-|D.).


Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci ścieżki staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Wiedza

Absolwent ścieżki będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znał efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znał na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko pojętej tematyki analizy danych (m.in. metod statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego, finansów przedsiębiorstw);
 • posiadał wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent ścieżki będzie posiadał umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • doboru metod analizy danych (m.in. statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego oraz finansów przedsiębiorstw) najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programistycznego VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent ścieżki będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programistycznego VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Opinie słuchaczy

Ocena całościowa ścieżki (skala: od 1 - ocena bardzo zła ... do 5 - ocena bardzo dobra): 4,97, 100% opinii pozytywnych (co najmniej 4)

Opinie

 

Zajęcia prowadzone są w niesamowicie interesujący sposób. Doktor Kusztelak jest bardzo zaangażowany, prezentowane zagadnienia są świetnie wyjaśnione. Warto zaznaczyć ile materiałów zostało przygotowanych przed prowadzącego poza godzinami wykładów. Studentowi jest dostarczana ogromna ilość wiedzy, którą może świetnie wykorzystać. Podsumowując, jeden z najlepszych (jeśli nie najlepszy) prowadzący na WNE.


Jedne z najlepszych zajęć na WNE, bardzo dużo praktycznej wiedzy. Duży plus za formę zaliczenia, systematyczne prace domowe są wykonalne w trakcie semestru, czyli pomimo tego, że przedmiot jest trudny i wymagający, to nie przytłacza w trakcie sesji.


Zajęcia bardzo ciekawe, miły prowadzący, który widać, że lubi to, co robi, odnosi się bardzo życzliwie do studentów i chętnie udziela pomocy. Bardzo przydatne i dobrze prowadzone zajęcia, zachęcające do pogłębiania wiedzy i przede wszystkim nie są nudne


10/10 powinno być obowiązkowe - prawdopodobnie najbardziej przydatny przedmiot przez moje 3,5 lat studiowania


Najlepsze zajęcia które miałem na WNE przez 4 lata


Zajęcia super. Mogę z ręką na sercu stwierdzić, że najsensowniej prowadzone zajęcia na WNE. Duża ilość wiedzy przekazywana przez cały tok nauczania, dopracowane materiały i życzliwość dr Kusztelaka sprawiły, że zajęcia te w mojej opinii są najbardziej przydatnymi na całym WNE. Powinny to być zajęcia obowiązkowe dla specjalizacji IiE - uczą myśleć i szukać rozwiązań.


Powiedzieć, że zajęcia oceniam na szkolną szóstkę, to jakby nic nie powiedzieć. Przez całe trzy lata studiów spotkałem wielu wspaniałych prowadzących, jednak Pan Doktor wysunął się na pierwsze miejsce na podium. Prawdziwy fanatyk tego co robi, wiedzę przekazuje z całego serca, jest dla studentów a nie studenci dla niego, zajęcia za każdym razem urozmaicone w inny sposób, do każdego prowadzący podchodzi, sprawdza jak idzie praca, tłumaczy dokładnie, nie pozostawiając nikogo bez pomocy. Bardzo prostudencki, można by wymieniać w nieskończoność gdyby nie limit znaków w ankiecie ;) Bardzo ale to bardzo polecam każdemu !


Ogromne zaangażowanie prowadzącego. W razie jakichkolwiek problemów prowadzący wykazywał dużą chęć pomocy, do studentów zwracał się z szacunkiem i starał się zachęcić do pogłębiania wiedzy z Excela i VBA


Super Prowadzący - widać, że robi to, co naprawdę lubi. Był bardzo zaangażowany w prowadzenie zajęć; wręcz zarażał innych pozytywną energią! Duży plus za materiały - autorskie pliki Prowadzącego, które są idealnym źródłem do nauki omawianych na zajęciach zagadnień. Na wielką pochwałę zasługuje fakt, że przedmiot uczy rzeczy praktycznych w niezwykle zrozumiały sposób. Zaliczenie przedmiotu (choć jest mega czasochłonne) w formie 3 projektów jest super rozwiązaniem, ponieważ widać duży przyrost w przyswajaniu materiału poznanego podczas kursu. Jedynym minusem może być część 3. projektu, która nieco wychodzi poza zakres omawianego na zajęciach materiału, jednak pozwala zrobić coś kreatywnego. Podsumowując, jest to jeden z najlepiej prowadzonych, użytecznych przedmiotów na wydziale!


Jeden z najlepszych prowadzących zajęcia do tej pory. Mega sympatyczny, a przy tym bardzo rzetelny w swojej pracy. Materiały najwyższej jakości i wiedza bardzo praktyczna. Polecam każdemu!


Najciekawsze i najlepiej prowadzone zajęcia na WNE. Świetny system motywacyjny (certyfikaty), który naprawdę sprawia, że kursanci celują w najlepsze osiągi, a nie byle zaliczyć.


Znakomity prowadzący! Aż chce się przychodzić na zajęcia. Mega motywuje do działania.


 

ACCREDITED PROGRAMME.pngŚcieżka ACCA

Koordynator: dr Dorota Mirowska-Wierzbicka

Szczegóły >>

 

Gospodarka cyfrowa

Pod patronatem Google utworzona została nowa ścieżka dydaktyczna pod nazwą Gospodarka Cyfrowa (Digital Economy). Ścieżka jest odpowiedzią na związane z transformacją cyfrową potrzeby nabywania wiedzy w zakresie gospodarki cyfrowej i innowacyjności, doskonalenia kompetencji przyszłości oraz kształtowania krytycznego myślenia i zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Szczegóły >>

Program "Szkoła Orłów"

Głównym celem głównym Programu "Szkoła Orłów" jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów - laureatów olimpiad przedmiotowych i sportowych poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu

Szczegóły >>

Ścieżka kompetencji miękkich

Przeczytaj artykuł dra hab. Włodzimierza Włodarskiego na temat kompetencji miękkich w przypadku studentów ekonomii

mgr Iwona Żółtowska
 
dr hab. Włodzimierz Włodarski 
Ekonomika konfliktu 2400-ZEWW271
Akceptacja i zmiana 2400-ZEWW599
Akceptacja i zmiana 2400-ZEWW735-OG
Nawyk samodyscypliny 2400-ZEWW759
 
dr Jarosław Górski
Negocjacje 2400-M1EMNEG
Negotiations 2400-DS2NEG

W roku akademickim 2018/2019 dostępne będą zajęcia OGUN z etyki dla ekonomistów prowadzone przez dr Katarzynę Szumlewicz. 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw