Kariera i praktyki zawodowe

Instrukcja postępowania w sprawie zaliczania praktyk studenckich

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. 

Zasady, miejsce, formy praktyk oraz warunki ich zaliczenia reguluje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW  - Uchwała nr 22 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania, zaliczania i monitorowania jakości praktyk zawodowych.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: aN2n5fA8$XO%eKq#1}Bmt~Qpir]#[RAnZ*`&|`P=g|C`k=s6vZcGyZ_.

Dyżury Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk - dr hab. Cecylii Leszczyńskiej - odbywają się we wtorki w godz. 15.00-16.30, pok. B108 w gmachu B.

W przypadku korzystania z pośrednictwa Biura Karier UW obowiązuje odrębny formularz Porozumienia i Programu praktyk dostępny tutaj.

Procedura zaliczania praktyk

Procedura zaliczania praktyki zależy od jej formy (patrz:  § 9 "Obowiązki studenta odbywającego praktykę")

Warunki zaliczenia poszczególnych form praktyki omówione są w § 10 "Warunki zaliczenia praktyki".

Poniżej są do pobrania następujące dokumenty:

Informujemy, że można również skorzystać z oferty praktyk zawartej w bazie danych utworzonej przez działające na Uniwersytecie Warszawskim Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów www.biurokarier.uw.edu.pl.


Biuro Karier UW

BK UW.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Biura Karier, która doradza w znalezieniu praktyk oraz tworzeniu CV: www.biurokarier.uw.edu.plwww.biurokarier.edu.pl

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na fanpage'u: Biura Karier UW

Oferty staży, praktyk i pracy Biura Karier UW

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk za granicą

Przykładowe zawody

Bankowość
 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk bankowości detalicznej, mobilnej, rozwoju, spółdzielczej
 • Consumer Finance

Usługi finansowe

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka
 • Analityk biznesowy
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Derivatives Pricing Specialist
 • Finance Business Partnering
 • Specjalista ds. tradingu
 • Asset & Fund Services
 • Financial Instrument Administrator
 • Financial Products Development
 • Portfolio Management
 • Securities Clearing and Settlements Industry
 • księgowość

Usługi doradcze
 • Doradca podatkowy
 • Doradca transakcyjny
 • Doradca biznesowy
 • Doradztwo europejskie
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Inne
 • Academic and Industrial Research
 • Aktuariusz
 • Analityk PMO (Project Management Office)
 • Specjalista Business Intelligence
 • Analityk Master Data/Big Data/Data Mining
 • Analityk ds. nieruchomości
 • Analityk ryzyka
 • Analityk predyktywny
 • Transition Manager (poprawne wdrożenie założeń i przenoszenie procesów)
 • Solution Owner (optymalizacja procesów operacyjnych
 • Programista - C, C++, SQL 
 • Analityk danych z wykorzystaniem STATA, MATLAB, R, SPSS, Maxima, SAS
 • Administrator danych
 • Projektant/administrator hurtowni danych
 • Analityk finansowych szeregów czasowych
 • Specjalista ds. prognoz (prognozowanie, analiza symulacyjna i metody Monte-Carlo)
 • Specjalista ds. modelowania ekonometrycznego

Kto jest absolwentem WNE?

Kwalifikacje zawodowe

ACCREDITED PROGRAMME.png 

Kierunek FIiR posiada akredytację ACCA. Dowiedz się więcej

Rozwój

Egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności - KNF
 • Maklerzy papierów wartościowych
 • Doradcy inwestycyjni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni
 • Aktuariusze
 • Agenci firm inwestycyjnych
 • Maklerzy giełd towarowych

Dowiedz się więcej.


Inne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • ACCA
 • CFA
 • CIMA
 • Europejski Certyfikat Bankowca

Praktyki w administracji rządowej

Praktyki w ZUS

ZUS_logo.pngZapraszamy do skorzystania z oferty praktyk w ramach współpracy między UW a ZUS. Praktyki możliwe są w różnych oddziałach oraz w różnych zakresach: od planowania finansowego, przez rachunkowość Funduszy, badania statystyczne po zarządzanie ryzykiem. 


Inne

Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów urzędy administracji rządowej i podległe im jednostki zostały zobligowane do zorganizowania programu praktyk dla studentów; zakłada się, że w ten sposób powstanie baza ponad 16 tys. miejsc praktyk w całej Polsce, w tym około 4,5 tys. w Warszawie. Urzędy administracji rządowej i podległe im jednostki zostały zobligowane do podawania do publicznej wiadomości oferty praktyk poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie www.oferty.praca.gov.pl zakładka „praktyka studencka”. Oferta jest adresowana do wszystkich uczelni i wszystkich kierunków studiów. Program dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programów kształcenia.

Ważne dokumenty:


Materiały warte uwagi

Kariera w Finansach i Bankowości - magazyn

Inne
 • Case interviews - warte przejrzenia przed rozmową kwalifikacyjną
 • GMAT - sprawdź się przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą 
 • Skorzystaj z porad rekrutacyjnych na stronie Biura Karier UW
 • webcasty firmy Deloitte. Dostępne tematy: Rekrutacja bez tajemnic, Podatek od nieruchomości – nietypowa praca doradcy podatkowego, Tajniki zawodu Doradcy Inwestycyjnego, Zarządzanie Czasem (Time Management).
 • cykliczne spotkania w ramach projektu "Kultura dzielenia się wiedzą" prowadzonego przez firmę Provident (w tym m.in.: Oko w oko z rekruterem, czyli jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej, Od spadochronu do skoku z kosmosu, czyli budowanie strategii organizacji 

Strony rekrutacyjne firm
Przedsiębiorczość

inkubator_logo.jpg

Oferty staży/praktyk/pracy

26.09
2021

Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące ogłoszeń prosimy kierować pod adres: aN2n5fA8$XO%eKq#1}Bmt~]#[RA|\!J'tAP=gnAi4qb4vek

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw